Školní zpravodajProsincový zpravodaj 2019

Říjnový zpravodaj 2019

Červnový zpravodaj 2019

BŘEZEN 2019

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Setkání s J. S. Bachem
24. 1. 2019 jsme zažili neobyčejné setkání s hudbou J. S. Bacha. Naši školu navštívil pan Martin Kubát, který vyučuje na konzervatoři v Opavě. Vyprávěl nám o životě tohoto hudebního génia a spolu s vynikajícím podáním několika Bachových skladeb a hudebních motivů, do kterých zapojil děti zpěvem i tancem, zanechal v nás všech silný zážitek z barokní hudby i mnoho znalostí. Posuďte sami podle dojmů dětí.

Nikola K. a Štěpán H.:
J. S. Bach byl hudební skladatel. Narodil se v Německu, navštívil i Česko. První manželka zemřela právě, když byl u nás. Takže si našel jinou, která zpívala na zámku. Měl dohromady 21 dětí, do dospělosti se jich dožilo 9. V překladu jeho jméno znamená Jan Šebestian Potok. Byl králem hudby.

Přátelské utkání ve vybíjené
V úterý 5. 2. 2019 se konal dramatický souboj nováčků ve vybíjené. ZŠ Voděrady hostila ZŠ Černíkovice ve své tělocvičně. Přestože se jednalo o přátelské utkání, boj byl nelítostný a vítězství se střídalo hned na domácí půdu a hned zase pro hosty.

Naše děti, ač připravené, chvíli bojovaly s velkým prostorem, na který nejsou zvyklé, ale brzy se rozkoukaly a zápasy byly nádherné. Děti ze ZŠ Černíkovice si zápas užívaly v nových dresech a toto setkání s dětmi z jiné školy je pro ně výborná příprava na okresní i krajské závody v Kostelci nad Orlicí.

Vybíjené zdar!

Muzikál Baron Prášil a výsledky výtvarné soutěže
Ve středu 30. 1. 2019 žáci 4. a 5. ročníku navštívili Pelclovo divadlo v Rychnově nad Kněžnou, aby shlédli autorský muzikál Baron Prášil rychnovské ZUŠ.

GRATULUJEME!
Únor přinesl našim dětem hodně radosti.
Po úspěchu ve výtvarné soutěži vyhlášené Gymnáziem F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou (Komiks na téma Vyprávění prarodičů ) – dvě 1. místa (O. Školník a dvojice Z. Hoffmanová a N. Kerhartová) a třetí místo (trojiceA. Šitinová, M.Čeplová a Š. Hlavsa ), si 12. 2. z pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v Opočně přivezly EmaPatzenhauer a M. Čeplová 2. místo a T. Dynterová 3. místo. Vrecitační soutěži Rychnovský zvoneček byl 15. 2. úspěšný M. Čihák. Této soutěže se zúčastnily i A. Šitinová a T. Oubrechtová, které v silné konkurenci reprezentovaly školu opravdu se ctí.

Dětský karneval
Tradiční dětský karneval se v letošním roce konal 3. března. Vyzdobený sál se brzy zaplnil dětmi i rodiči. Po přehlídce masek předvedli žáci 4. a 5. třídy předtančení na píseň LITTLE BIG SKIBIDI. Následoval tanec masek a soutěže pro děti. Všude pobíhali mravenci /učitelky ZŠ a MŠ/ a dohlíželi na hladký průběh karnevalu a na tombolu. Letos se sešlo opravdu hodně krásných cen, za které moc všem děkujeme.

Poděkování patří i panu Štěpánkovi za bezplatné zapůjčení sálu a zajištění hudby, místním hasičům za pomoc při úklidu a paní Zemanové za to, že nám od různých organizací sehnala tolik cen.

Prožili jsme společně opravdu příjemné odpoledne! :-)

Lyžování se Soptíkem
Od 4. 3. do 8. 3. se některé děti ze ZŠ a MŠ zúčastnily odpoledního výcviku ve skiareálu Olešnice v Orlických horách. Výcvik jsme všichni zvládli na jedničku!

Předškoláci ve škole
19. 3. přišlo 15 předškoláků za doprovodu rodičů do školy. Prohlédli si ji, všem se představili a potom řešili za pomoci rodičů zajímavé úkoly. Nechyběla ani pohádka, kterou děti samy vyprávěly. Prožili jsme společně pěkné odpoledne a děti se připravily na zápis do 1. ročníku.

Digitální planetárium
1. 4. jsme se vypravili do hradeckého planetária. S dětmi si v planetáriu povídal lektor, který pořad zaměřil především na střídání dne a noci, souhvězdí noční oblohy a pomohl dětem najít světové strany podle Severky (Polárky). Navštívili jsme také některé planety a další tělesa Sluneční soustavy. Podívali jsme se na astronomickou pohádku Polaris.

Hvězdárna
Prohlédli jsme si dalekohledy v kopuli a podívali se na Slunce a sluneční skvrny.

Další možnosti /z časových důvodů jsme nestihli ?/
Cestou k dalekohledu lze ukázat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla. Ve vstupní hale je možné se zvážit na kosmické váze. V astronomické herně si děti mohou z velkých kostek sestavit souhvězdí viditelná v jednotlivých ročních obdobích. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně, s menšími dětmi například jen část po planetu Mars (230 m od hvězdárny).

Peněžní dar od ŠKODA AUTO
V březnu 2019 jsme ukončili nákup věcí z dotace od společnosti ŠKODA AUTO. Jedná se o 49 000 Kč na projekt: „Oslava 170. výročí od otevření školní budovy“. Peníze byly použity na nákup dataprojektoru, venkovních lavic, výtvarných potřeb, odměn a sladkostí.

PROSINEC 2018

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ČERNÍKOVICE
Vánoční stromeček v pokoji stojí,
děti ho po roce svátečně strojí,
nahoru hvězdičku, doprostřed andílka,
dolů jen maličko, tam bude nadílka.


Slavili jsme výročí školy
Letošní rok je hlavně rokem oslav 100. výročí založení republiky, všude se konají různé vzpomínkové akce. Černíkovičtí si toto výročí spojili ještě s jedním velice důležitým milníkem pro jejich obec, a to se 170. výročím založení školy v obci.

Oslavy začaly 26. října 2018 koncertem skupiny Hradišťan. Černíkovický kostel Povýšení svatého Kříže byl zaplněný do posledního místa, posluchači totiž přišli nejen na moudré texty písní oblíbené kapely, ale i na vystoupení žáků základní školy. Jiří Pavlica kývl na společné vystoupení se žáky místní školy. A byly to opravdu důstojné oslavy výročí školy! Žáci více než půl roku nacvičovali texty písní a ostudu si určitě neudělali. Josef Fojta dokonce zahrál i na nově opravené varhany. Celým koncertem se nesla myšlenka času, který je rozdělen na jednotlivé okamžiky… Mnohé okamžiky jsou naprosto jedinečné a neopakovatelné, celý náš život je složen z této křehkosti a neopakovatelnosti okamžiků… a některé z nich se zapíší i do historie… Téměř dvouhodinové vystoupení skupiny, které svou životní filosofií doplňoval Jiří Pavlica, nenechalo nikoho chladným a v závěru koncertu si již zpívali snad úplně všichni.

Oslavy školy pokračovaly 27. 10. 2018, kdy se škola otevřela široké veřejnosti, zavzpomínat si, popovídat, najít svou fotografii, lavici, učebnici přišli bývalí žáci napříč všemi věkovými kategoriemi. A byla to zajímavá setkání během celého dne.

V rámci těchto oslav si černíkovičtí občané připomněli i výročí založení republiky tím, že v areálu školky zasadili lípu – LÍPU REPUBLIKY. Starostka obce Z. Jedlinská popřála republice k jejímu úctyhodnému výročí.

Počasí se sice po celou dobu mračilo (prý bylo stejně jako před těmi sty lety při založení republiky), ale my všichni jsme měli od pátečního koncertu sváteční náladu, kterou nám nemohl zkazit ani déšť.

Poděkování patří všem, kteří se na uspořádání této akce podíleli (zaměstnanci ZŠ Černíkovice, zaměstnanci obce Černíkovice, Škoda Auto, a.s.), a samozřejmě Vám všem, kteří jste přišli tuto zdařilou akci podpořit svou účastí.

napsala: Mgr. Pavlína Školníková

Mikuláš
V podvečer svátku svatého Mikuláše chodí snad v každém městě i vesnici skupinky v maskách představujících Mikuláše, čerta a anděla. Tento obyčej přežil staletí a je stále velmi oblíbený. Na svátek svatého Mikuláše dnes skoro nikdo nezapomene. Ale ne každý ví, kdo ten štědrý a dobrotivý Mikuláš byl a proč se z něho stal Santa Claus.

Mikuláš, anděl a čert patří mezi tajemné i obávané bytosti. Děti se za ně rády přestrojují, chlapci samozřejmě za čerty a děvčata se chtějí stát krásnými něžnými anděly. V naší škole tomu není jinak.

Proto 5. 12. byly třídy plné čertíků, andělů a dokonce se objevili i dva Mikulášové. Ti nejstarší žáci si připravili veršované povídání s nadílkou. Čerti z „Pekelné knihy hříchů“ vyjmenovali malé zlobivce a andělé z „Knihy dobrých skutků“ pochválili hodné děti. Rozloučili jsme se básničkou a šli se podívat na menší děti do MŠ.

Advent
Děti už od začátku prosince počítají dny, kdy přijde Ježíšek. I pro nás dospělé nastává náročné období – chceme, aby se Vánoce povedly, aby všichni blízcí byli šťastní a spokojení.
Někdy kvůli všemu starání, pečení a uklízení si zapomínáme užívat krásnou vánoční atmosféru.

V každém z nás zůstal z dětství kousek tajemna, sváteční nálady a vánočního okouzlení. Připomeňme si, že Vánoce jsou obdobím, kdy jsme spolu a dáváme si najevo, že se máme rádi.

7. 12. jsme společně s rodiči a dalšími účastníky akce přivítali advent v Černíkovicích.
Urozsvícenéhovánočního stromu jsme si zazpívali pět známých koled. Před každou koledou zahrála paní učitelka Rejzková se dvěma dětmi na flétny a potom se už zpívalo za doprovodu rytmických nástrojů.

OÚ připravil pro všechny překvapení v podobě ohňostroje. Obloha se rozzářila mnoha barevnými hvězdami. Při malém občerstvení si všichni chvíli popovídali a se sváteční náladou v srdci jsme se rozešli do svých domovů.

Z oblohy sypou se hvězdičky,
slyšet jsou koledy z dáli.
Zvěstuje anděl maličký,
ať splní se vše, co jsme si přáli.


Krásné Vánoce a vše dobré v novém roce přejí všichni ze ZŠ a MŠ Černíkovice.

ŘÍJEN 2018

ZPRÁVY ZE ZŠ ČERNÍKOVICE
V září jdou poprvé
někteří do školy.
Nemějte obavy,
vůbec to nebolí.


Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 se konalo v pondělí 3. září 2018 v 8,00 hodin v I. třídě základní školy. Do školy nastoupilo 45 žáků: 9 + 5 + 14 + 9 + 8. Mateřskou školu navštěvuje 44 dětí, po přestavbě se zvýší kapacita na 56 a nastoupí ještě 6 dětí.

Naši prvňáčci:
1. Martinec Filip
2. Novotný Matouš
3. Otman David
4. Plíštil Štěpán
5. Rufr Robin
6. Divíšková Nikola
7. Dynterová Anna
8. Hejlová Ella
9. Patzenhauer Ema

V letošní m školním roce se složení pedagogického sboru ve škole nezměnilo.
Ředitelka školy Iva Dernerová vyučuje 1.a 2. třídu, paní učitelka Holoubková 3. ročník apaní uč. Rejzková povede 4. a 5. ročník.
Do školní družiny jako vychovatelka nastoupila Jitka Jurášková, Dis. z Opočna.
Ve školce pracuje Olga Králová, Dis. a Hana Pohlová. Další učitelkou v MŠ se stala Bc. Marcela Pavlová.
Paní Pavla Bohatá nastoupila na místo školního asistenta MŠ hrazeného z projektu Šablony I. EU. Po rodičovské dovolené se vrátila Mgr. Petra Kudláčková.
Jména ostatních zaměstnanců najdete na webových stránkách školy: zsms-cernikovice.webz.cz

Dotace na projekt s názvem „Snadná cesta“
Naše ZŠ a MŠ se od 1. 9. 2017 zapojila do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a získala dotaci na projekt s názvem „Snadná cesta“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006873“ v hodnotě 526 104,00 Kč.

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 budou realizovány tyto aktivity:
1. Školní asistent – personální podpora MŠ
2. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
3. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)
4. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
5. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
6. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
7. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Dotace od ŠKODA AUTO
Na projekt „Oslava 170. výročí od otevření školní budovy v Černíkovicích “ jsme obdrželi od společnosti ŠKODA AUTO a. s. 49 000,- Kč. Peníze budou použity na výtvarný materiál, pohoštění, zakoupení dataprojektoru do II. třídy a vše potřebné k zajištění této akce.

Akce:

Dožínky v HK - 14. 9. 2018
Dožínky v Hradci Králové pořádá Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje. Program pro školy byl sestaven z přehlídky mnoha oborů zemědělské a chovatelské činnosti a ochrany přírody.

V letošním roce jsme se zúčastnili hlavního programu s úkoly pro skupinky žáků, který byl zakončen rozhovorem žáků a paní učitelky pro Rádio Hradec. Shlédli jsme přehlídku loveckých psů. Potom si děti prohlédly stánky v areálu u koupaliště Flošna a nakoupily si dárečky a dobroty.

Návštěva lesníků v Černíkovicích
V pátek 21. 9. 2018 přijela k nám do školy návštěva z Lesní správy v Rychnově nad Kněžnou, aby také mladší děti seznámila s prací myslivců a lesníků. Prohlédli jsme si lovecké trofeje, pomazlili se s loveckým psem, zjistili spoustu zajímavých informací o životě zvířat v lese, poslechli jsme si různé zvuky jelenů a nahlédli do optiky lovecké zbraně. Děti se velmi pobavily při hře na „probírání stromků“ nebo poznávání svého stromu a zkoušce zraku. Zakončení našeho setkání probíhalo jako hon, lesníci hráli na dva druhy lesních rohů (borlici a lesnici) různé části troubení a zpěvu při honech. Děti u toho běhaly jako „Honci a lišky“ a všichni jsme si ty dvě hodiny moc užili. Velký dík patří panu Ježkovi a jeho kolegovi z lesní správy, kteří ochotně přijeli na naše požádání, hráli a zpívali a předali nám spoustu informací zábavnou formou. Od této chvíle si už nikdy nespleteme srnu a laň. ??

Barma – výuková projekce
V rámci projektu PLANETA ZEMĚ navštívili naši nejstarší žáci 1.10.2018 výukový program v rychnovském kině – Myanmar divoká cesta do barmské říše. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o této krásné zemi v jihovýchodní Asii. Dostali jsme výukový materiál a pracovní listy.

Významné výročí školy – 170 let
Naše škola v roce 2018 slaví významné výročí. V listopadu uplyne 170 let od otevření školní budovy. 26. 10. 2018 proběhne v místním kostele koncert hudební skupiny Hradišťan. 27. 10. bude od 9 do 16 hodin "Den otevřených dveří". Zveme všechny bývalé žáky a přátele školy na návštěvu a výstavku starých fotografií a dalších dokumentů.

ČERVEN 2018

ZPRÁVY ZE ZŠ ČERNÍKOVICE
Tak už je to tady! Kalendář nám jasně říká, že je konec školního roku a začínají prázdniny. Potřebují si odpočinout děti i učitelé. Škola není jenom předávání učiva, ale měla by naučit děti i vystupovat na veřejnosti. To se nám, myslím, povedlo dokonale. Posuďte sami:

Talentmánie 2018
Letošní Talentmánie byla plná nezapomenutelných zážitků. Viděli a slyšeli jsme sympatické výkony z oblasti hudby, tance a recitace, ochutnali pekařské výrobky a seznámili se s postupem pečení, už víme, jak si vyrobit želatinové bonbóny nebo šumivé koule do koupele, překvapila nás perfektně předvedená kouzla i znalosti spolužáků například o rostlinách nebo ústní hygieně.

Těší nás, jak jsou děti tvořivé a většinou bez trémy a potíží dovedou prezentovat svůj výtvor před početným publikem. Celá přehlídka probíhala v hravé a uvolněné atmosféře, všichni se navzájem podporovali, ale také bodovali. Talentmánie splnila svůj cíl – je symbolem tvořivosti, spolupráce, zájmu o druhé a také významné rodičovské podpory – pomoci při přípravě projevu, krásných kostýmů, rekvizit a pomůcek, výběru básní apod. Je hezké pozorovat, kolik energie a podpory mnozí rodiče vložili do možnosti svého potomka prožít radost a úspěch.

Přednáška o cestování se sládkem
5. 4. 2018 se sešli ve škole ti, kteří se zajímají o cestování, ale i o výrobu piva. Přednáška pana Martina Vrby zaujala především pány z Černíkovic. Program byl velmi zajímavý.

Beseda "Nebezpečí internetu pro děti a mladistvé“
26. 4. 2018 na naší škole proběhla interaktivní beseda Mgr. Martina Vlasáka „ Nebezpečí internetu pro děti a mladistvé“. Zúčastnilo se jí 9 rodičů a 3 učitelé.

Obsah přednášky:
Průměrný 15letý žák stráví denně 4-5 hodin u mobilního telefonu, tabletu nebo notebooku. Na internetu je vystaven různým více či méně nebezpečným jevům. Nejdůležitější z nich pokrývala právě tato beseda. Účastníci byli seznámeni s doporučenými principy a kroky prevence.

Seznámili jsme se s pojmem “digitální demence“, kdy časté používání internetu vede k:
- poruchám paměti, soustředění společně s těkavostí
- citovému „zploštění“
- děti hůře čtou psaný text a méně mu rozumí

Cyklovýlet do Lible
V pondělí 30. dubna 2018 se celá černíkovická škola rozhodla, že věnuje den dopravní výchově.

Úderem osmé hodiny ranní se ke škole sjelo 50 cyklistů všech věkových kategorií. Každý jezdec musel být vybaven ochrannou přilbou a vyfasoval i bezpečnostní reflexní vestu. Paní ředitelka Dernerová proškolila děti o bezpečnosti jízdy v peletonu a zopakovala nejdůležitější pravidla silničního provozu. Poté se celý dlouhý had vydal na trasu.
Cesta vedla od školy po cyklostezce pod Třebešovem do Lible. Cyklisté ze 3., 4.a 5. třídy měli tolik energie, že vyšlápli libelský kopec bez zadýchání.
Po příjezdu se všichni účastníci posilnili vydatnou svačinou a potom se smíšené skupiny pustily do vyplňování složitého testu o dopravních značkách. Za odměnu se všichni žáci vydali založit oheň a opéct si k obědu buřtíky.

Celý výlet se za slunečného počasí vydařil bez problémů a za to si děti, dobrovolný doprovod a paní učitelky zaslouží velikánskou jedničku s hvězdičkou.

Děkuji všem za návštěvu Jitka Vaňková

VÝPRAVA PRO CESTOVATELE DO PRAHY
8.5.2018 jsme uskutečnili výlet do Prahy.

• Příjezd vlakem do Prahy v 8.49 h.
• Metrem na Vyšehrad (Čertovy kameny, rotunda sv. Martina, Slavín, park, kostel sv. Petra a Pavla…)
• Tramvají z Výtoně (kolem Tančícího domu a Nár. divadla) na Újezd ( možnost prohlídky lanovky na Petřín a Pražského Jezulátka)
• Říční ulicí na Kampu (dům, kde žili br. Čapkové, dům z filmu Jak utopit dr. Mráčka, Sovovy mlýny, sochy,…)
• Karlův most
• Staroměstské a Václavské nám. (podle času a zájmu pěšky nebo metrem na Hl. nádr.)
Projektu EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“
V týdnu od 21.5. do 25.5. jsme v rámci projektu EU „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ - DOPROVODNÁ OPATŘENÍ, proměnili velkou přestávku v ochutnávku různých druhů mléčných výrobků a ovoce. Děti si samy natíraly různé druhy pomazánek na pečivo, ochutnávaly plátkové sýry a různé druhy ovoce. Dostaly i jahodový, borůvkový a kakaový jogurt a tvaroh.
Škola za získané body obdržela 4 OCHUTNÁVKOVÉ KOŠE, které obsahovaly různé druhy mléka a mléčných výrobků a 3 koše s domácími exotickým ovocem.

Školní výlet do Žďáru nad Sázavou 19.6.2018
Letos jsme se vydali do vzdáleného Žďáru nad Sázavou ve Žďárských vrších. Navštívili jsme klášter a zúčastnili jsme se programu „Voda“, kde děti skrze areál kláštera poznávaly význam vody pro život cisterciáckých mnichů, kteří zde žili.
Prohlédli jsme si i kostel Nanebevzetí Panny Marie, muzeum a samozřejmě nakoupili dárky pro své blízké. Potom jsme se procházkou vydali k Santiniho kostelu na |Zelené hoře. Závěr výletu patřil prohlídce náměstí a nákupům v centru města.

Odpoledne spolu aneb Bavíme se navzájem 8. 6. 2018
Každoroční Odpoledne s kroužky jsme letos chtěli trochu ozvláštnit, v čemž nám obětavě pomohli mnozí z rodičů. V duchu tradice si děti se svými učitelkami připravily program pro rodiče – letos jsme se snažili propojit dovednosti ze všech kroužků a akcí do jednoho celku (zpěv, hudební doprovod kytar a fléten, recitace), zajímavý program s kostýmy nastudovaly děti v angličtině s paní Hedvikou Myhill, došlo i na malé divadelní představení nejstarších žáků.

Potom se děti přesunuly k osmi stanovištím s pestrým programem připraveným rodiči. Děti se nesmírně těšily a činnosti vedené rodiči je velice bavily. Všichni jsme litovali, že nám déšť hraní si s rodiči předčasně ukončil.

Všem dětem, paním učitelkám, paní Myhill, paní Hovorkové a paní Šustkové /za zapůjčení skákacího hradu/ i všem rodičům patří veliký dík za hezké chvíle spolu.

Přejeme všem dětem krásné prázdniny a rodičům slunečnou dovolenou!

BŘEZEN 2018

ZPRÁVY ZE ZŠ ČERNÍKOVICE
Rozloučení se zimou:

Zimo, zimo, táhni pryč,
Nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy
Za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
Svleču zimní kabátek.


Peněžní dar od ŠKODA AUTO
V lednu 2018 jsme ukončili nákup věcí za peněžní prostředky od společnosti ŠKODA AUTO.

Jedná se o 25 000 Kč na projekt : „Talentmánie – ukaž, co umíš!. Peníze byly použity na nákup odměn pro děti, výtvarných potřeb a občerstvení / autor projektu je Iva Dernerová/.

Druhý projekt vypracovala Jana Šabatová, jmenuje se „Do školy na kole“. Za 40 000 Kč byl zaplacen přístřešek na kola, dopravní značky, dopravní prvky na hřiště, reflexní prvky a příslušenství.

Divadlo Drak 12. 1. 2018 v Hradci Králové
Z inscenace A do třetice všeho…jsme se dozvěděli, že bez práce nejsou koláče, že kdo přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje, že jimi bude sněden, nebo že krást se opravdu, ale opravdu nevyplácí. Moudrost a půvab klasických pohádek se tu navíc spojila s magií loutkového divadla, romantikou starých hracích skříní a nenahraditelnou energií živé hudby.

Inscenace A do třetice všeho…je určena nejmenším divákům a vychází z klasických pohádek: O třech přadlenách, Otesánek a Obušku, hýbej se!, jak je zaznamenal K. J. Erben, B. Němcová a další. Inspiruje se slavnou tradicí lidového loutkového a jarmarečního divadla či fenoménem kramářské písně a hledá pro ně nové, současné výrazové prostředky.

Úspěch ve výtvarné soutěži
V pátek 9. 2. 2018 se několik chlapců a dívek ze čtvrté a páté třídy vydalo do rychnovského gymnázia.

Byli pozváni na slavnostní předání cen vítězům 2. ročníku výtvarné soutěže pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií. Někteří uspěli ve tvorbě na téma ,,Co bych si přál/la, aby v naší obci/v našem městě bylo vybudováno nebo vylepšeno, aby se nám lépe žilo, sportovalo, nakupovalo,… jiní se věnovali tématu ,,Kreslená pohádka z naší vesnice/z našeho města (nově vymyšlená a napsaná pohádka, nebo již existující pohádka, pověst,…

V kategorii 9 – 10 let získaly 1. místo Jasmína Kohoutová a Nela Štěpánová s kresleným seriálem o černíkovické bílé paní, druhé místo patří Dorotce Rykrové za návrh pohádkového dětského hřiště.

V kategorii 11-12 let se na 2. místě umístili Ondřej Školník, Jiří Hovorka a Tomáš Rufr s návrhem moderní školy. Gratulujeme!

Černíkovičtí skřivánci opět zazářili
13. 2. jsme opět zamířili reprezentovat naši školu do Opočna na oblastní kolo XIII. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Každoročně je to pro nás příjemný zážitek. Nejen, že se o nás organizátoři výborně starají, ale zatím vždy byly děti velice úspěšné.
Letos naši školu reprezentoval nováček Patrik Čihák, který okouzlil porotu svým klidem a bezchybným výkonem a získal 3. místo, dále Laura Šustková, která za svůj příjemný a vyrovnaný projev vybojovala také 3. místo, Míša Čeplová před soutěží bojovala s nemocí, ale přesto zazpívala moc pěkně a odjížděla s čestným uznáním a nejstarší zpěvačkou byla Jasmína Kohoutová, která se za velmi kvalitní pěvecký výkon umístila také na 3. místě.
Všechny děti soutěžily v kategorii A1, tedy žáci narozeni po 31. 8. 2006, kteří se nevěnují studiu sólového zpěvu nebo hlasové výchovy, kde bylo zapsáno celkem 18 zpěváků, takže konkurence i rozdíly ve výkonech byly veliké a porota neměla jednoduchou práci.
Děkuji všem zúčastněným za shovívavost při mých drobných chybách v klavírním doprovodu, které je neznejistěly (mimochodem, i tak se pozná dobrý zpěvák) a příjemné dopoledne, které bylo zakončeno takovým úspěchem. Na našich dětech je vidět obyčejná radost z hudby a to je i pro mě ta největší odměna. Přeju všem, aby jim to do budoucna stále tak krásně zpívalo a možná zase za rok…

Lyžování se Soptíkem
Od 24.2. do 2.3. se některé děti ze ZŠ a MŠ zúčastnily odpoledního lyžařského výcviku ve skiareálu Olešnice v Orlických horách. Výuka nelyžařů začala na hřišti s lanem, po zvládnutí základních potřebných dovedností se skupinky posunuly na dětskou pomu, pokročilejší na velké vleky a sjezdovku. Mráz nás štípal do tváří, ale my jsme se nedali a výcvik jsme zvládli na jedničku!

Dětský karneval 2018
V neděli 4. 3. 2018 zahájili tradiční dětský karneval v Černíkovicích piráti. Kluci a holky ze 3.-5. tříd se pro své předtančení inspirovali filmem Piráti z Karibiku. Po velkém průvodu masek, kterých bylo 90, nastal taneční rej, soutěže a nakupování losů. Tombola byla díky mnoha rodičům a sponzorům velmi bohatá.
Poděkování za další úspěšný ročník patří nejen všem, kteří přišli v nápaditých maskách, ale i paní ředitelce Ivě Dernerové a paní Marii Šitinové a všem paním učitelkám a dětem z MŠ a ZŠ, které připravovaly výzdobu a organizaci karnevalu.
Děkujeme i hasičům za pomoc při úklidu a panu Štěpánkovi za zajištění hudby a bezplatné zapůjčení sálu.

Recitační soutěž
V březnu Adélka Bubeníčková, Laura Šustková a Jiří Hovorka reprezentovali školu na dvou recitačních soutěžích v Rychnově nad Kněžnou. 2. 3. se uskutečnil „Rychnovský zvoneček“ a 14. 3. okresní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Z okresního kola nám Laura a Jirka postupují do krajského kola v Hradci Králové. Děkujeme paní Mgr. Janě Hovorkové za přípravu dětí na tyto soutěže.

Vynášení Morenu
Vynášení Smrti nemělo s křesťanskou liturgií nic společného. Jeho původ musíme hledat v pohanských obřadech. Smrt představuje zimu, kterou už lidé chtěli mít za sebou, těšili se na jaro, slunce a teplo. Proto ji symbolicky odnášeli. I my jsme se rozloučili se zimou a poslali ji v podobě Moreny po řece Bělé pryč.

Zápis dětí do 1.třídy 12.4.2018
Upozorňujeme rodiče, že zápis do 1. třídy ZŠ Černíkovice proběhne ve čtvrtek 12. 4. 2018 v budově základní školy od 16,00 hodin a do MŠ Černíkovice 3. 5. 2018 v 1. patře mateřské školy od 15,00 hodin.
Tiskopisy k vyplnění budou rozeslány.

PROSINEC 2017

„Tvář tvého anděla je krásná vždy, když vidíš svět krásnýma očima!“

"Vánoční andělský koncert"
Učitelé a děti ze ZŠ Černíkovice zvou všechny hodné lidi na "Vánoční andělský koncert" do kostela v Černíkovicích dne 15. 12. 2017 v 16,00 hodin. Těšíme se na Vás!

Kdopak to přichází? – Videotelefon
Už se nemusíme vyklánět z okna a pátrat, kdo stojí za vchodovými dveřmi. Den před Mikulášem nám u přístupových dveří školy přibyla kamera.
Každý přicházející si může zazvonit na ŠD a obě třídy v 1. patře a my ho můžeme pomocí videotelefonu pustit dovnitř. V prvních dnech slouží zařízení především k pobavení našich školáků. Někteří při příchodu dělají do kamery opičky na své spolužáky, kteří je ráno sledují na obrazovce ve školní družině.

Videotelefon byl pořízen z dotačního programu „ Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ s peněžní podporou 39 999,- Kč.

Do lesa s lesníkem
10. 10. 2017 se vydala 3. a 4. třída v rámci projektu „Do lesa s lesníkem“ do blízkého lesa. Den nezačínal moc příjemně. Od rána pršelo a navíc pan řidič autobusu na nás zapomněl. Už jsme se chtěli vydat do nedaleké hájovny u Byzhradce pěšky. Autobus po půl hodině čekání přijel a dovezl nás před hájovnu. Po slavnostní fanfáře jsme se vydali spolu s dalšími 5 skupinami žáků z jiných škol na 6 stanovišť. Poznávali jsme kůže zvířat, paroží, v lesní školce jsme sázeli stromečky, shlédli jsme těžbu dřeva a přepravu klád pomocí koně. Poznávali jsme různé škůdce lesa, šištice a větve stromů, výrobky ze dřeva poslepu.
Na všech stanovištích jsme se ctí obstáli a za snahu jsme dostali velký borůvkový koláč.

Mikuláš ve škole
Dne 5.12.2017 se 5. třída převlékla za čerty, anděly a Mikuláše a vyrazili jsme do tříd. Ale i třídy byly plné malých čertíků, andílků i jednoho Mikuláše bylo vidět. Dokonce i paní učitelky se nám proměnily v čerty a anděly. Některé děti byly statečné a jiné byly vylekané. Čert četl z knihy hříchů a také se chválilo. Pak nám děti zazpívaly mikulášskou písničku, my jsme jim poděkovali a rozdali nadílku – perník a mandarinku. Pak šli čerti s Mikulášem a andělem ještě do školky pozdravit nejmenší kamarády. Všichni to zvládli a už se těší na další rok.
Napsal Jiří Hovorka, Nela Štěpánová a Jasmína Kohoutová – žáci 5. Ročníku

Betlémský příběh
11. 12. 2017se děti zapojily do hraného příběhu o původu Vánoc v přetvořených a kulisami vybavených interiérech zámku Potštejn. Nejprve navštívily Tomášovu staročeskou chaloupku, kde se od jeho maminky dozvěděly, jaké tradice se dodržovaly za dob našich babiček a prababiček. Tomášek se též vyptával na původ Vánoc a na narození Ježíška. Potom jsme se všichni vydali spolu s andělem Arielem na dalekou cestu do Betléma. Potkali jsme pasáčka, tři vznešené krále a nakonec jsme vstoupili do Betléma, kde jsme spatřili Svatou rodinu.
Po cestě jsme pořádně prochladli, a proto nám velkou radost udělal čaj a datlový perníček, který jsme dostali v zámecké cukrárně.
Zahřátí jsme se potěšili výstavou betlémů a hracích a pohyblivých strojků s vánoční tématikou, kterou zapůjčil ze své sbírky pan Jindřich Frohde.
Vánoční dárek mohly děti zakoupit v obchůdku s perníčky, svíčkami, šperky, andílky a Betlémky. Opět jsme se přesvědčili, že nakupování dárků je oblíbenou aktivitou dětí.

ŘÍJEN 2017

Zprávy ze ZŠ a MŠ

Do školy
Vlaštovičky letí pryč.
Bylo léto – a už není.
Honem, hlavo, teď se cvič –
Dáme se zas do učení!

Dne 4. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2017/2018. Do naší školy chodí 47 žáků: 7+14+11+8+7. Mateřskou školu navštěvuje 44 dětí. Kapacita školy a školky je 94 dětí a my máme 91.

Naši prvňáčci:

Čihák Patrik
Hoffman Jan
Kerhart Petr
Šír Jan
Brandejsová Eliška
Šedivá Valérie
Šustková Agáta

Přejeme šťastné vykročení do školních povinností!

V letošním školním roce máme ve škole stejné pedagogy jako v minulém. Ředitelka školy Iva Dernerovávyučuje 1. a 3. ročník, paní učitelka Holoubková 2. ročník. 4. a 5. třídu povede paní učitelka Rejzková.

Ve školce pracují tyto paní učitelky: Olga Králová, Hana Pohlová, Pavla Bohatá /zástup za paní Kudláčkovou, která je na RD/ a nově k nám nastoupila paní učitelka Filipová na pozici školního asistenta a učitelky MŠ. Jména ostatních zaměstnanců najdete na našich webových stránkách.

Dotace EU na projekt s názvem „Snadná cesta“
Naše ZŠ a MŠ se od 1. 9. 2017 zapojila do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a získala dotaci na projekt s názvem „Snadná cesta“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006873“ v hodnotě 526 104,00 Kč.

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 budou realizovány tyto aktivity:

1. Školní asistent – personální podpora MŠ
2. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
3. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)
4. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
5. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
6. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
7. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Akce v září:

15. 9. 2017 Dožínky v HK
Dožínky v Hradci Králové pořádá Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje. Program pro školy byl sestaven z přehlídky mnoha oborů zemědělské a chovatelské činnosti a ochrany přírody.

Naše děti plnily úkoly na mnoha stanovištích a získávaly razítka za jejich splnění do slosovatelných listů. Byly překvapeny tím, jak městské děti pro nás zcela samozřejmé znalosti z přírody a zemědělství nemají a uvědomovaly si, jaké přednosti má život na venkově. Po splnění úkolů si prohlédly stánky v areálu u koupaliště Flošna a nakoupily si dárečky a dobroty.

O tom, jak se jim program líbil, napsali naši starší žáci:
V pátek 15. 9. jsme jeli na Dožínky do Hradce Králové. Nejdříve jsme se šli podívat na domácí zvířata – králíky, slepice, holuby, husy. Plnili jsme také úkoly: poznávali jsme rostliny, listy stromů, hádali zvířecí lebky, poznávali jsme, z čeho se co dělá, zkoušeli dojení a byli jsme také u včelařů. Nejvíc se mi líbili kováři. (Nela Štěpánová)

Moc se mi tam líbilo kovářství, rozchod a všechna zvířátka. (Viky Hoffmanová)

Nejvíc se mi líbili králíci, kteří byli na výstavě. Taky se mi líbila výstava traktorů. Výlet se mi líbil. (Jirka Hovorka)

Nejvíc se mi líbil rozchod a výstava traktorů.(Marek Roll)

Nejvíce se mi líbilo nakupování. Chodili jsme po stáncích, a když se nám něco líbilo, tak jsme si to koupili. Výlet se mi moc líbil. (Sára Součková)

Milým překvapením bylo, když po dvou týdnech od konání akce obdrželi Martinka Vavřinková, Matěj Stejskal a Petra Horáková ceny z losování soutěže pro školáky.

Přespolní běh v Solnici
V pondělí 25. 10. 2017 se družstva dívek a chlapců ze 3. – 5. tříd zúčastnila okresního kola Přespolního běhu v Solnici. Naši sportovci vyběhli na trať dlouhou 1000m. Družstva byla šestičlenná, do soutěže se započítávaly časy prvních čtyř členů v cíli. Mezi našimi chlapci byl nejrychlejší Ondra Školník (11. ze 66 chlapců), z dívek se nejlépe dařilo Míše Čeplové (13.ze 39 dívek). Všichni členové a členky našich týmů v početné konkurenci závod dokončili a naši školu reprezentovali se ctí. Závodu mladších dívek se účastnila družstva ze tří malých a tří velkých škol, naše bylo sice poslední, ale jenom o několik bodů. Závodu chlapců se účastnilo družstev 11, naši kluci byli devátí.

Planeta Země - Brazílie
Další zajímavá akce pro žáky 4. a 5. tříd proběhla 2. 10. v Rychnově nad Kněžnou. V programu vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 shlédli nejmoderněji zpracovanou výukovou projekci o Brazílii, tropické přírodě a životě indiánské vesnice. Kromě silného zážitku si odnesli i výukové karty, pracovní listy, DVD a magazíny Koktejl a Už víš proč?

O vynikající úrovni programu svědčí i slohová vyprávění dětí, ve kterých využívají údajů, které si z projekce zapamatovaly.

,,…Dověděli jsme se, že Čechy se vejdou do rozlohy Brazílie 108krát. Hlavní město Brazílie je Brasília. Jsou tam také kmeny Indiánů. Také tam jsou jaguáři, kajmani, papoušci ara, anakonda, tarantule a mravenečníci. Nejnavštěvovanějším městem v Brazílii je Rio de Janeiro, kde je socha Ježíše Krista. Jsou tam domy, které se nazývají favely. Ve favelách žijí chudí lidé a někdy i vraždí. Za den je tam zabito 15 lidí. Největší řekou Brazílie je Amazonka.“(Marek Roll)

„…Brazílie je pátá největší země na světě. Viděli jsme i jak to vypadá v Riu de Janeiru. Každý rok se tam pořádá pouliční karneval. Ještě jsme se vydali za brazilskými Indiány. Měli to tam moc pěkné a nejvíc se mi líbily jejich tance a hudba.“ (Dorka Rykrová)

„…Indiáni, když jdou tančit, tak kluci mají nohy obvázané nití a dívky jsou pomalované barvami. Polévku jedí rovnou z hrnce a nejraději mají nějaké (maniokové) placky….“ (Zuzka Hoffmanová)

Přejeme krásný barevný podzim s bohatou houbovou nadílkou!

Zapsala Iva Dernerová a Jana Rejzková

ČERVEN 2017

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ

Tak je to tady!
Škoda řečí,
Škoda slov,
Koukněte se do osnov.
Je tam velkým písmem psáno
A pak plno vykřičníků.
Sejdeme se zítra ráno,
V lesích, u řek, u rybníků……

Kalendář říká jasně, že je 30. červen. Tedy doba, kdy končí školní rok, před námi jsou velké prázdniny a odpočinek.

Samé jedničky si ze 44 žáků naší školy domů odneslo 26 z nich. Věřím, že i ostatní děti byly za svoji snahu pochváleny. Rozloučili jsme se s pěti páťáky a s Tomáškem Teplým, který přechází do ZŠ Lično.
V tomto školním roce proběhly stavební úpravy uvnitř školy /toalety pro chlapce ze staré prádelny/. Škola i školka se modernizují a to díky paní starostce a obecnímu zastupitelstvu. Děkujeme!

Akce:

Odpolední vystoupení pro rodiče 2. 6. 2017
Den dětí jsme letos oslavili v pátek 2. 6. Už dopoledne si mohly děti ze školky vyzkoušet skákací hrad, který nám opět zapůjčila rodina Šustkova. Po obědě začalo velké chystání – stoly, lavice, zvuková aparatura… Program zahájila Hedvika Myhill písničkami a scénkami, které nacvičila s dětmi při anglickém kroužku. Potom děvčata zatančila pod vedením Terky Rykrové. Nesměli chybět ani recitátoři, kteří školu reprezentovali v Hradci Králové /pod vedením paní Hovorkové/. Ani paní učitelky nezahálely. Nacvičily s dětmi písničky, skladbičky hrané na flétny, kytary i celý miniorchestr byl slyšet. Žáci 4. a 5. ročníku všechny rozesmáli divadelním vystoupením. Po skončení programu rodiče čekala malá Talentmánie, občerstvení a děti do večera dováděly na skákacím hradě. Den se nám všem líbil.

Školní výlet 13. 6. 2017 – Litomyšl a Svitavy
Letos jsme spojili poučné se zábavou. Vydali jsme se do rodného bytu Bedřicha Smetany. V květnu jsme si ve škole vyslechli přednášku o životě tohoto významného hudebního skladatele a byli jsme zvědaví, kde se narodil. V Litomyšli jsme se dozvěděli mnoho informací o jeho životě, viděli jsme jeho postel, psací stůl, brko, kterým napsal všechny krásné skladby. Tyto informace určitě využijeme při hudební výchově.
Potom jsme navštívili místní muzeum. Čekala nás výstava „Imaginárium“ oživující výtvarné objekty, loutky a divadelní dekorace. Po výborné zmrzlině jsme namířili do blízkých Svitav na dětské hřiště.Tolik zajímavých prolézaček, houpaček a dalších atrakcí jsme snad ještě neviděli. Určitě se tam ještě někdy vypravíme.

Úspěch ve výtvarné soutěži – PALETA 2017
Žáci černíkovické školy a školky byli letos velmi úspěšní v soutěži Paleta 2017 na téma „ Stroje, strojky, stroječky“. Porota Palety rozhodla 28. dubna takto: v kategorii školních družin se umístil na 1. místě Ondřej Školník (Mechanismusv hodinkách), na 2. místě David Šabata (Stavební stroje), čestné uznání získal Martin Dušek (Jeřáb). Vernisáž spolu s předáním cen proběhla ve čtvrtek 4. května v ZŠVoděrady .

MŠ - druhé místo získal Patrik Čihák s obrázkem „Nakládka dřeva“ a třetí místo získala Agáta Šustková s obrázkem „Hodiny s kukačkou“.

1.místo: Ukliďme svět, ukliďme Česko /plakát/
Výhra - exkurze pro kolektiv 30 žáků s doprovodem. Exkurze bude více méně programová, děti se tedy nudit nebudou a snad si i odnesou další nevšední zážitek a vědomosti kolem přírody a životního prostředí. Podle lokace se bude jednat o záchranné stanice pro volně žijící živočichy, ekovýchovné programy či exkurze na významné přírodní lokality. Podrobné informace o výhercích soutěže najdete na: http://www.uklidmecesko.cz/skoly/

Královéhradecký kraj:
1. ZŠ a MŠ Černíkovice
2. SPŠ, SOŠ A SOU Hradec Králové
3. VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

Oceněným dětem blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy a školky.

Závěr školního roku 2016/2017
Poslední dny letošního školního roku jsme strávili pestrým programem. Ve středu 28. 6. navštívil čtvrtý a pátý ročník pan Vrba, kterého pozvala jeho dcera Janička, aby nám přednášel na téma světových válek v minulém století, o kterých jsme se letos učili. Čekali jsme historická fakta, ale vyslechli jsme poutavě vyprávěný působivý příběh jedné rodiny, vinoucí se celým stoletím. V dětech bez poučování zanechal myšlenku nesouhlasu s krutostí válek a pohled na historii spojenou s životem obyčejných lidí.

Středeční večer patřil zejména páťákům. Na rozloučenou s černíkovickou školou společně se čtvrťáky strávili noc ve škole. Počasí k nám bylo laskavé, déšť ustal a my jsme mohli opékat vuřty a po několika zábavných hrách jsme se vydali do lesa za světluškami. Překonat strach ze tmy se vyplatilo. Les byl plný pohádkových broučků, kteří sedali dětem na oblečení, nechali se lehce chytit a pozorovat na dlani. Před spaním jsme se pobavili docela náročnou hrou Activity. Pak se děvčata uložila ve třídě a kluci si zabrali tělocvičnu. Ráno jsme si nakoupili čerstvé pečivo a posnídali u stolečků před školou.

Dalším hostem, který nás navštívil ve čtvrtek ráno, byl pan Locker. Promítl nám dokument o nálezu trosek amerického letounu z roku 1945 v Černíkovicích a potom pobavil krátkými filmy natočenými se svým vnukem. Po svačině nás čekalo příjemné překvapení od paní starostky – zmrzlina u pana Štěpánka. Dopolední program vyvrcholil sportovním programem v parku s ,,postřehovým a paměťovým“ závodem – na trase bylo rozmístěno 15 obrázků, které závodníci po doběhu zakreslili do připravené mřížky. Naše děti ohromily nečekanými výsledky, několik jich mělo stoprocentní úspěšnost a to včetně prvňáčků!

Pátek byl svátkem pro nás všechny – rozdávala se pěkná vysvědčení, prázdniny už stály ve dveřích a děti dostaly mnoho odměn za svou aktivitu, práci i hezké chování. Páťáci dostali knihu na památku a srdečné přání mnoha úspěchů v nové škole. Připomenuli jsme si události a pěkná umístění našich dětí v letošních soutěžích a aktivitách školy, které nám bude připomínat i paní Hoffmanovou zpracované DVD.

Všem, kteří přispěli k naší spokojenosti s průběhem letošního školního roku – ať už dětem nebo dospělým, patří velký dík a uznání stejně jako paní starostce a zastupitelům obce.

Hezké prázdniny a slunečnou dovolenou!

DUBEN 2017

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ

Pěvecká soutěž „Karlovarský skřivánek“ v Opočně

7. února byl pro nás ve znamení zpěvu. Již tradičně se vybrané žákyně naší školy zúčastnily oblastního kola dětské pěvecké soutěže „Karlovarský skřivánek“ v sólovém zpěvu. Do Kodymova domu v Opočně se sjelo 34 dětí z 11 škol. V kategorii A1 pro nejmladší žáky, kteří se nevěnují studiu sólového zpěvu nebo hlasové výchovy, reprezentovaly naši školu Laura Šustková a Sára Součková. I přesto, že letos byla příprava na soutěž velmi krátká a nedostatky jsme si uvědomovaly všechny, nakonec obě děvčata podala výborný výkon a Laura si odnášela 1. místo bez postupu do Karlových Varů. Jsem hrdá na to, že tak malá škola je v Opočně vždy velkým konkurentem. Přeji děvčatům, aby jim láska ke zpěvu a hudbě vydržela a aby každou situaci v životě zvládly s takovým přehledem jako při této soutěži.

Soutěž "MOJE MĚSTO/MOJE VESNICE"

Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou vyhlásilo 1. ročník soutěže na téma: MOJE MĚSTO/MOJE VESNICE. Den před uzávěrkou jsme se s dětmi na výtvarném kroužku dohodly, že to zkusíme a během pár hodin byla díla na světě. Vzhledem k tomu, že děti malovaly svůj dům, práce jim šla hezky od ruky. Asi se nám ve stresu pracuje lépe a nápady létají vzduchem, protože obrázky Ondry Školníka a Dorotky Rykrové skončily na prvním místě a děti dostaly plno hodnotných výtvarných odměn. Je znát, že když se maluje s láskou, z díla je to vidět.

Autor Večerníčku - Cyril Podolský

15. 2. jsme vyslechli přednášku o animovaném filmu a filmových žánrech Cyrila Podolského, autora seriálu večerníčků Krysáci, hudebních klipů pánů Hapky a Horáčka, i jiných animovaných filmů (animátor seriálů Pat a Mat, nebo Bob a Bobek).

Animovaný film byl zaměřený především na tvorbu večerníčků (tento fenomén přitom v loňském roce oslavil 50. výročí), skládal se z výkladu a vyprávění o principech animovaného filmu (se zaměřením na loutkovou animaci), doplněném projekcí filmových ukázek a předvedením reálných filmových loutek a rekvizit.

Filmové žánry vypráví o stavbě filmového příběhu, způsobech vyjadřování, dělení jednotlivých žánrů, atd. včetně filmových ukázek.

Cyril Podolský je filmovým animátorem, scénáristou a režisérem. Zároveň je autorem dětských knížek a písňovým textařem. Původní profesí měl být učitelem. Několik let přednášel studentům na vysoké škole (i v zahraničí).

Soptíkovo lyžování

Poslední den jarních prázdnin jsme ukončili Soptíkovo lyžování ve Skiareálu v Orlických horách. Myslíme si, že cíl kurzu byl splněn na výbornou. Děti se naučily lyžovat, pobyt na horách je těšil a odvážely si příjemné zážitky a chuť do dalších návštěv hor. Výcviku se zúčastnilo 12 dětí ze ZŠ a 2 děti z MŠ. Moc chválíme paní Mgr. Kláru Feuermannovou za skvělou organizaci a vstřícné chování. Děkujeme!

Karneval 2017

V neděli 5. 3. 2017 byl Černíkovický „kulturák“ plný veselých včeliček, princezen, batmanů, potápěčů, kovbojů a jiných originálních karnevalových masek. I když byla účast trochu nižší než vloni, užili jsme si zábavy naplno.
Už půl hodiny před zahájením karnevalu byly skoro zaplněné stoly v sále a lidé nedočkavě skupovali lístky bohaté tomboly. Karneval zahájili žáci 1., 2. a 3. ročníku svým tancováním s obrovským padákem. Potom se už volně tancovalo a skotačilo.
Největším lákadlem byly opět bublinky. :) Děti se mohly zúčastnit různých soutěží a získat malou sladkou nebo věcnou odměnu.
Příští rok se budeme těšit opět na shledání a doufáme, že masek a tance bude víc a víc.
Rádi bychom tímto poděkovali všem organizátorům této akce, zaměstnancům ZŠ a MŠ Černíkovice, panu Štěpánkovi za poskytnutí prostoru a hlavně SDH v Černíkovicích za velkou pomoc.

Morana v MŠ

Vynášení SMRTKY-ZIMY-MORANY ze vsi se v naší školce stalo tradicí. Ne jinak tomu bylo i letos. Náš průvod se uskutečnil ve čtvrtek 23. března. Děti se chopily naší společně vyrobené a ustrojené MORANY. Pak jsme se všichni vydali na okružní cestu vesnicí. Cestou se k nám přidali někteří rodiče s dětmi. Byli jsme se předvést v obchodě, za hlasitého zpěvu „Zimo, zimo, táhni pryč…“, pískotu, rachotu řehtaček a chrastítek. Za naše vystoupení jsme dostali od paní Fňoukové čokoládu, která byla moc výborná - DĚKUJEME!!!

Za zpěvu a chrastění jsme došli k řece Bělé. Na lávce jsme pozorovali, jak paní učitelky Moranu podpálily a hodily do řeky. Zima, lyžování a hry ve sněhu jsou prima, ale my už se těšíme na jaro a teplé dny, takže jsme s ní neměli slitování.

Se slovy „ Hu, hu, hu, jaro už je tu …“jsme naši pouť ukončili a vrátili se do školky.

Talentmánie 2017

Letošní talentmánie přinesla hodně zábavy, radosti a překvapení. K vidění, slyšení i poučení bylo mnoho a všem zúčastněným patří velké poděkování za přípravu i samotná vystoupení.

Představilo se několik kouzelníků s kartami, malíř a kreslířka, která uměla číst myšlenky, zazněly tóny fléten a houslí a písně s doprovodem kytar nebo kláves i sólově, velký potlesk sklidilo sólo na bicí Míši Kaisera, Péťa Patzenhauer překvapil mistrovským skládáním origami, Zuzka Hoffmanová „uvařila“ krásně barevnou domácí modelínu, Dorotka Rykrová nás učila skládat něžné papírové květiny, kouzelník SidneyMyhill připravil přehlídku bublin a bublinek. David Šabata předvedl perfektní breakdance, vyslechli jsme recitaci v podání Jirky Hovorky, Tomáška Štěpána s Míšou Novotným, Kubíka Donáta, Lucinky Zemanové a Adélky Bubeníčkové. Lucinka pobavila přítomné veršovanou hádankou, kterou tvořila společně s maminkou, a Adélka nás všechny okouzlila svým projevem a přímo ohromila dlouhou veršovanou pohádkou, kterou uměla zpaměti. Ondra Školník připravil přednášku o významných osobnostech našeho kraje s mapou, obrázky a letopočty, Matyáš Marek pracoval s elektrickými obvody.

Porota, která měla opět dvě oddělení – děti a dospělí, se na výsledcích shodla. První místo patří Adélce Bubeníčkové, na druhé obsadil Ondřej Školník, třetí David Šabata, Nela Štěpánová se Sárou Součkovou, Dorotka Rykrová, Michael Kaiser a Zuzka Hoffmanová. Zvláštní ocenění poroty patří Jirkovi Hovorkovi, Lauře Šustkové, SidneymuMyhill, Petrovi Patzenhauerovi a Matějovi Čihákovi.

Recitace

I letos se děti z naší školy pod vedením paní Hovorkové zúčastnily recitačních soutěží. Nejprve probíhala soutěž „O rychnovský zvoneček“ a následovalo Okresní kolo recitační soutěže v Rychnově nad Kněžnou. Laura Šustková, Adéla Šitinová /2. ročník/ a Jiří Hovorka /4. ročník/ zaujali porotu natolik, že je vyslala reprezentovat náš okres do krajského kola v Hradci Králové /24. a 25. 4./. Přejeme jim hodně úspěchů, paní Hovorkové děkujeme za vzornou přípravu a paní Šustkové za zajištění dopravy.

Zápis dětí do základní školy

Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Černíkovicích se koná ve čtvrtek 6. 4. 2017 v I. třídě ZŠ od 15,00 hodin.
Informace dostanete v MŠ /tiskopisy/ nebo v ZŠ. Zápis do mateřské školy

Zveme srdečně zájemce k ZÁPISU DĚTÍ do Mateřské školy v Černíkovicích, který se koná ve čtvrtek 4. května 2017 od 14,30 do 17,00 hod. v budově MŠ. Tiskopisy k vyplnění si můžete vyzvednout v MŠ nebo v ZŠ.

Hu, hu, hu, jaro už je tu!

Příspěvky napsaly: I. Dernerová, K. Holoubková, J. Rejzková a J. Rozumová

PROSINEC 2016

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ

A jsou tu Vánoce, rok je pomalu u konce. Těšíme se na vánoční koncert, na který srdečně zveme.

Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“
Naše škola se v měsíci říjnu 2016 zúčastnila projektu Záložka do knihy spojuje školy, jehož letošním tématem je Čtu, čteš, čteme.
Vyhlásila ho Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven 2016.
Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvořili v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvárnili letošní projektové téma, a vyměnili si je s partnerskou slovenskou školou.
Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny partnerské dvojice dle druhu a typu školy a počtu přihlášených žáků. Naší partnerskou školou se stala Základná škola Tuchyňa. Je to málotřídní škola s 27 žáky. Záložky jsme si úspěšně vyměnili a věříme, že kontakt mezi školami bude pokračovat i nadále.

Halloween dýně 25.10.2016
Po návštěvě děvčat z Francie nás čekala další akce – dlabání strašidelných dýní. Děti si na pomoc pozvaly svoje rodiče. Přišlo jich opravdu hodně. Strávili jsme společně hezké odpoledne a vytvořili jsme velký počet „dýňových strašidel“, které jsme vystavili venku před školou. I po prázdninách jsme je každé ráno rozsvítili a odháněli tak zlé duchy.

Něco o historii:
Halloween rozsvěcí sychravý podzim 31. října. Tento svátek se zajímavou historií, přinesli do Ameriky Irové. Již ve své vlasti vyřezávali do vydlabané řepy nebo brambory strašidelné obličeje, které kladli na okenní římsy, aby od domu během noci Všech svatých odehnali duchy zemřelých. Proto se i převlékali do strašidelných kostýmů a dávali za domovní dveře sladkosti. V Americe pak místo chybějící řepy začali využívat dýně. K rozsvíceným vyřezávaným dýním se váže stará irská pověst o opilci a šprýmaři Jackovi, kterého nechtějí ani v nebi, ani v pekle, a bloudí světem s dýní s uhlíkem uvnitř.
Původně uvnitř dýní opravdu zářily kousky řezavého uhlí (což mohlo vypadat díky temnějšímu tónu a červenější záři ještě o něco strašidelněji), teprve později svíčky.

Návštěva z Francie
V úterý 25. 10. 2016 navštívily naši školu holčičky Asyia a Fayrouz z Etampes ve Francii. Přijely se podívat do české školy,protože ve Francii byly právě dvoutýdenní podzimní prázdniny. Mají českou maminku a umí mluvit česky. Povídalo se o české a francouzské škole, zpívalo se česky i francouzsky, hráli jsme hry. Holčičkám se u nás moc líbilo a my se těšíme, až se zase uvidíme příště.

PROJEKT "Výuka s lesníkem v lese 13. 10. 2016"
Projekt nadace Dřevo pro život seznamuje interaktivním způsobem děti i učitele základních škol s hospodařením lesníků v českých lesích. Děti si mohly vyzkoušet, co vyžaduje celoroční péče lesníků o les a formovat tím svůj vztah k lesu i k lidem, kteří se o něj starají. Podrobné informace i fotogalerii najdete na stránkách nadace nebo přímo pod názvem Do lesa s lesníkem.
Děti z naší školy byly nadací pozvány do lesa přímo v Černíkovicích – k hájovně a bažantnici u cesty na Byzhradec. Organizační zajištění dopoledne a přístup lesníků k dětem byly dokonalé. Děti byly nadšené a plné dojmů, takže se chtěly podělit o své zážitky.
Na 13.10. 2016 pozvali naši čtvrtou a pátou třídu do lesa s lesníkem. Někteří lesníci přijeli až z Hradce Králové. Na stanovišti číslo šest nám ukazovali dva pánové lesníci, jak měří výšku stromů. Na čísle jedna nám ukazovali, jak správně sázet stromy. Stanoviště číslo dva se mi moc líbilo, protože tam řezali strom a nechali nám plát stromu s letokruhy. Další stanoviště číslo tři byly ukázky, jak se poznají parohy jelena, srnce a rohy muflona. Představte si, že mladý jelen je těžší než starý srnec. Na dalším stanovišti jsme si osahali dřevěné výrobky se zavřenýma očima a pak jsme je poznávali. Potom jsme luštili tajenku a stavěli věž z dřevěných kostek. Na posledním stanovišti jsme poznávali větvičky stromů. Pak nás odvezl autobus zpět do školy.

Byli jsme moc překvapení, protože jsme vyhráli lesní pexeso, CD, pravítko a úhloměr. Moc a moc se mi to líbilo a chci poděkovat, že to pro nás lesníci udělali.
JASMÍNA KOHOUTOVÁ /4.r./

Moc se mi to líbilo. Naučila jsem se, že lesník má s lesem hodně práce a než se vypěstuje les, uplyne hodně let. Nejvíce se mi líbilo vrtání do stromu na stanovišti číslo 6. Do stromu se vrtá proto, aby se daly přesně zjistit letokruhy. Také jsme se naučili měřit výšku stromu výškoměrem.
KAROLÍNA FIALOVÁ /5. r./

Nejvíce mně bavilo vrtání do stromu, sázení stromů a jak přivolat jelena. Dozvěděla jsem se, jak poznáme, kolik je stromu let.
NELA ŠTĚPÁNOVÁ /4. r./

Na stanovišti 5 jsme poznávali listy stromů. Poté jsme si zkusili řezání historickou pilkou – takzvanou ploutví. Potom jsme hráli hru s panem lesníkem na stromy a lesníka,při které nám vysvětlil, jak se vychovává les. Toto stanoviště se mi moc líbilo.
JIRKA HOVORKA /4. r./

Na stanovišti č.2 jsme sedívali na těžaře, jak řezal velkou kládu a pak ji posunul takovou lopatkou. Na opasku měl přidělaný metr.Mohli jsme si obtěžkat motorovou pilu.Taky tam měli přilbu se sluchátky a mohli jsme si ji vyzkoušet.
TOMÁŠ RUFR /4. r./

Projektový den "Potravina a řemeslo"
23. 11. 2016 se v naší škole uskutečnil projektový den "Potravina a řemeslo"

Víme, co jíme ???
Víme, co tvoříme ???

Rozhlédněme se kolem nás a hledejme naše kulturní dědictví, odkaz našich předků, neboť „řemeslo má zlaté dno“.
Nezapomínejme, kým jsme byli, kým chceme být, na naše „zlaté české ručičky“.

PROJEKT
„Potravina a řemeslo“
je návodem a malou náplastí na ránu, kterou přinesla vědecko – technická revoluce.
Co bylo zapomenuto, může být opět objeveno.

Se šnečkem do Mladé Boleslavi
Příběh autíčka:
Ahoj, jmenuji se Ulitka. Ráda jezdím po poli, hlavně, když je hrbolaté. Na boku mám raketu, která mě zrychluje. Mám ráda západ slunce. Jsem šnečí auto. Mám pěkné závěsy. Vyrobili mě Míša, Jasmína a Nela.

Tímto obrázkem a vyprávěním se naše 3 děvčata Nelča Štěpánová, Míša Čeplová a Jasmínka Kohoutová dostaly do finále výtvarné soutěže „ Mladí designéři 2016“ na téma „Chytré autíčko budoucnosti.“ Soutěž pořádala Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi .
Slavnostního vyhlášení jsme se zúčastnili v úterý 29.11.2016 v Mladé Boleslavi. Celkem na vyhlášení bylo pozváno kolem 120 dětí z 10 škol a to z celé naší republiky.
I když jsme nevyhráli a nezískali jsme pro školu finanční odměnu, byl to pro nás velký úspěch. Pořadatelé pro nás připravili velmi zajímavý program, který začal prezentací modelu auta, prohlídkou muzea Škoda Auto a pokračoval designerským Workshopem, kde si děvčata ověřila své výtvarné a modelářské dovednosti. Pro děvčata i pro mě to byl velký zážitek – Nelče se nejvíce líbila prohlídka muzea, Míše bronzové miniatury a Jasmínce nové auto Kodiaq . Velmi děkujeme pořadateli za příjemně prožitý den se spoustou zajímavých a nových poznatků a za milé dárečky.

Mateřská škola informuje:

Cirkus DUHA
Přijel cirkus na náměstí,
to se hned tak nepoštěstí!
Ale aby přijel cirkus do vsi,
to už je obrovskéštěstí!

V pátek 11. 11. 2016 děti z MŠ Černíkovice vystoupily pro seniory v Kulturním domě v Černíkovicích s cirkusovým představením, které pilně nacvičovaly celý měsíc. „Cirkus DUHA“ byl plný cirkusových čísel – drezura koní, provazochodkyně, vzpěrač, fakír a břišní tanečnice, kouzelník a jeho asistentky, žongléři a krotitel s gepardy. Jeviště se změnilo v cirkusovou manéž a z dětí se stali „cirkusáci“. Celé vystoupení mělo nádhernou atmosféru a kostýmy, které ušily a vyrobily učitelky. Na vystoupení byly děti doladěné krásně namalovanými obličeji.Na obličej malovaly Kateřina Souhradová a Kateřina Příhodová, majitelky STUDIA 3K ART z Rychnova nad Kněžnou. Jsou to umělkyně v malování na obličej i tělo. Tímto jim velice děkujeme za spolupráci a těšíme se na další.
Nezůstane ale pouze, u jednoho cirkusového představení! Další se odehraje ve školce pro rodiče, veřejnost a milovníky cirkusových čísel. Srdečně zve MŠ Černíkovice s „Cirkusem DUHA“.


Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2017!
všichni ze ZŠ a MŠ Černíkovice

ŘÍJEN 2016

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ
Léto uletělo někam s vlaštovkami.
Zůstali jsme tady bez vlaštovek sami.
Léto uletělo, jde se do školy!


Dne 1. září jsme zahájili školní rok 2016/2017. Do naší školy chodí 44 žáků: 14+10+8+7+5.
Mateřskou školu navštěvuje 36 dětí.

Ať je škola pro vás místem, kde najdete hodně radosti a kamarádů.
přejí učitelé ze ZŠ

Letos se opět proměnil učitelský sbor. Po rodičovské dovolené se vrátila paní učitelka Holoubková a ze ZŠ Opočno k nám přešla paní Rejzková. 1. ročník je vyučován samostatně. 2. a 3. roč. vede paní Holoubková, třídní učitelkou 4. a 5. ročníku je paní Rejzková.Rozloučili jsme se s paní uč. Uhlířovou /odešla na MD/ a do předčasného důchodu odešla naše dlouholetá vedoucí stravování paní Hana Vítečková. Děkujeme!

I tyto prázdniny proběhla ve škole přestavba. Bývalá prádelna se přeměnila na chlapecké záchodky. Děkujeme paní starostce a zastupitelstvu za financování této stavby.

Akce v září:

„Bezpečně na silnici „ 14. 9. 2016

Celý program byl koncipován jako dopravně-bezpečnostní „víceboj“. Za tímto účelem byla zbudována tematická výuková stanoviště a ukázky techniky a vybavení složek IZS, na kterých žáci 1. tříd rotovali. Každá třída v doprovodu své třídní učitelky musela povinně absolvovat nejméně 4 stanoviště, na kterých sbírali razítka. Výuka trvala 60 minut.

Jednotlivá stanoviště byla orientována na děti jako účastníky silničního provozu v roli chodce či cyklisty. Stanoviště byla nazvána: 1/ viditelnost, reflexní materiály, 2/ chodec, 3/ cyklista, 4/ první pomoc a zdravověda, 5/ bezpečné poutání ve vozidle. Na 6. stanovišti byl prostor pro složky IZS, na 7. stanovišti se prezentoval BESIP.

Součástí akce byla bike trial show trojnásobného mistra světa Martina Šimůnka, který akci moderoval. V rámci akce se prezentovaly s ukázkami techniky jednotlivé složky IZS – záchranná služba, Policie ČR, městská policie, hasiči a Český červený kříž.

Projektový den: Přírodní společenství

V pátek 30. 9. 2016 se vydali žáci naší školy do okolí, aby ověřili své znalosti okolní přírody a poznali i něco nového. Den začal přednáškami žáků 5. ročníku, kteří mladším spolužákům ve skupinkách vyprávěli o přírodních společenstvech - Les, Louka, Rybník, Okolí lidských obydlí a Pole. Seznámili je nejen s rostlinami a živočichy, kteří se tam vyskytují, ale i s obrázky a zajímavostmi. Páťákům patří velké poděkování za přípravu a uznání za to, jak se dokázali vypořádat s rolí přednášejících a vést své mladší spolužáky.

Potom se páťáci s paní učitelkou Šabatovou vydali vyznačit trasu a umístit úkoly pro prvňáčky, druhý a třetí ročník a čtvrťáky, aby pro ně jejich ,,naučná stezka“ byla trochu dobrodružná a zajímavá. Úkoly ověřily pozornost dětí při ranních přednáškách a jejich znalosti, mnohé byly i zašifrované, skládací nebo obrázkové. Většinu z nich připravovali žáci 4. a 5. ročníku. Splnění ověřovaly paní učitelky.

Na konci cesty bylo ještě třeba najít schované páťáky a poklad, kteří si všichni opravdu zasloužili. Den v přírodě se nám odměnil i krásným počasím a pohodou při závěrečném opékání vuřtů. Akci připravila paní učitelka Rejzková.

ČERVEN 2016


Zprávy ze ZŠ a MŠ Černíkovice

Kalendář říká jasně, že jsou před námi velké prázdniny. Tedy doba, kdy si zaslouženě odpočinou učitelé od žáků a žáci od učitelů.

Samé jedničky si z 37 žáků naší školy domů odneslo 17 z nich. Věřím, že i ostatní děti byly za svoji snahu pochváleny. Rozloučili jsme se se sedmi páťáky, s paní učitelkou Uhlířovou, která odchází na mateřskou dovolenou a s paní Hovorkovou, která zajišťovala zástup.
V tomto školním roce proběhlo zateplení budovy školky, stavební úpravy uvnitř školky, do jídelny byl zakoupen konvektomat, nová třída v základní škole byla vybavena novým nábytkem, do školky byly zakoupeny nové herní koutky. Z peněžního daru od firmy Škoda jsme koupili pomůcky na tělesnou výchovu. Škola i školka se modernizují a to díky paní starostce a obecnímu zastupitelstvu. Děkujeme!

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Zápis dětí do Mateřské školy v Černíkovicích se konal ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 14,30 do 17,00 hod. v budově MŠ. Bylo zapsáno 11 dětí.

Talentmánie
Už popáté děti předváděly svůj talent při školní Talentmánii. Výkony byly kolísavé: někdo se dobře připravil, jiný svému vystoupení nevěnoval moc pozornosti.
Podle toho dopadlo hodnocení, které bylo pro porotu velice obtížné. Vyberte si nejlepšího ze 7 dětí, kteří hrají na hudební nástroj, ze 7 kouzelníků, ze 3 dětí vyprávějící vtipy…
Nakonec porota přece jen rozhodla. Udělila tři první místa a deset diplomů bez umístění. Mezi nejlepší patřili kuchaři z pátého ročníku /J. Beneš, T. Švec, K. Červinková/, kteří během chvilky připravili chutné gorbačiky, O. Školník s datováním vynálezů a O. Štěpánek s pokusy.
Diplom získali hudebníci hrající na flétnu, varhany, housle a buben. Ohodnotili jsme tanec a prezentaci školy na IT. Malou odměnu dostali všichni. Tak zase příští rok!

Den Země
21. 4. 2016 jsme celý den věnovali Zemi a poznávání přírody. Hlavní poradkyní se stala paní učitelka Burešová, protože má vystudovanou Přírodovědnou fakultu. Nejdříve poznávala rostliny, které jsme přinesli do školy. Potom jsme se přesunuli k rybníku a zkoumali život v něm. Děti byly vyzbrojeny síťkami, lupami a dalšími potřebnými nástroji. Byl slunečný den a tak se nám u vody moc líbilo. Poznávání přírody jsme zakončili úklidem kolem školy.

Hasiči v RK
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje pořádal Den otevřených dveří (vrat) u rychnovských hasičů v neděli dne 1. května 2016 (pro širokou veřejnost) a v pondělí dne 2. května 2016 (pro školy). Kromě statické výstavy techniky, připravili hasiči pro všechny zájemce i několik akčních ukázek. Využili jsme nabídky a vypravili jsme do Rychnova. Mladší děti jely autobusem, starší vyzkoušely cyklostezku ze Solnice do Rychnova. Počasí nám přálo, cestu jsme přežili ve zdraví a navíc jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života hasičů. Během naší návštěvy proběhly 3 výjezdy k požárům. Vystoupení zájmových kroužků

Dne 2.6.2016 se konal den zábavy,
přišly děti s plnou hrstí dobré nálady.

Anglický kroužek z mateřské školky
předvedl lidem své nové kousky,
starší děti ze základní školy
předvedly divákům, jak kolem světa jely.

Taneční kroužek tancoval hezky a
operka Budulínek dostala velké potlesky.

Když vystoupení skončila,
příprava stánkůzačala.

Hra na hudební nástroje, pokusy a tance
i korbáčky se uvařily hladce.

A skákací hrad od pana Šustka
se líbil všem dětem i rodičům
a nebyla jich hrstka!

Složila děvčata z páté třídy: Kačka Nosková, Kája Hovorková a Nikola Šabatová

Školní výlet 7.6.2016
Náš výletní den začal ve Velkých Losinách v Muzeu papíru. Po filmu o historii této papírny na výrobu ručního papíru /je v současné době jediná v republice/ jsme přímo v provozu viděli jeho výrobu. Naše cesta pokračovala na Dolní Moravu na stezku v oblacích. Lanovkou jsme vyjeli až na místo, kde stojí obrovská konstrukce vysoká 55 m. Po mírné stezce jsme se vydali nahoru. První co děti upoutalo, byl tobogán dlouhý 100 m. Samozřejmě ho vyzkoušely. Někteří i 3x. Lanovkou jsme sjeli dolů a vydali se k domovu. Výlet byl moc zajímavý a všem toto místo doporučujeme.

Beseda s myslivci
28. 6. 2016 nás na svoji chatu pozvali myslivci. Nejprve jsme ve škole vyplnili pracovní listy o přírodě, které nám připravil pan Školník. Na chatě jsme pokračovali v poznávání zvířat, viděli jsme výcvik psů, poznávali jsme zvuky zvířat, prostě jsme se dozvěděli hodně zajímavostí od místních myslivců. Děti si pod dohledem mohly střelit ze vzduchovky a prohlédnout si rybníček. Za občerstvení a pěkné odpoledne moc děkujeme!

BŘEZEN 2016


Zprávy ze ZŠ a MŠ Černíkovice

Pozor! Změna telefonních čísel od 1.1.2016
Školní jídelna MŠ : 494 384 135
1. a 2. oddělení MŠ : 491 512 608
Základní škola - ředitelna : 494 384 146
III. třída ZŠ /1. ročník/ : 491 512 607

Školní inspekce
Leden 2016 byl pro nás všechny náročným měsícem. 14., 15. a 18. 1. 2016 nás navštívila školní inspekce. Inspekční tým se skládal ze 4 členů. Zaměřili se na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, naplnění ŠVP a kontrolovali dodržování právních předpisů. V té době byla v pracovní neschopnosti vychovatelka ŠD a učitelka ZŠ na zkrácený úvazek.

Zápis dětí do základní školy
Ve čtvrtek 21. 1. 2016 proběhl ve III. třídě zápis do 1. ročníku. Letos se dostavilo 14 předškoláků i se svými rodiči a sourozenci. Hostem byla paní starostka a vedoucí učitelka z MŠ.
Děti jsme rozdělili do dvou skupin po 7. Nejdříve jsme se navzájem představili, potom děti pracovaly s paní učitelkou Burešovou u stolků. Obkreslovaly a vystřihovaly čtverec, skládaly obrázek medvídka a kreslily obrázek. Při této činnosti jsme se zaměřili na držení tužky a jemnou motoriku.
Postupně přicházely k paní ředitelce a plnily další úkoly. Recitovaly básničky, poznávaly barvy, geometrické tvary, počítaly……hodně úkolů bylo věnovaných prostorové představivosti /nahoře, dole, vpravo, vlevo, první, poslední/. Za úspěšné splnění všech zadaných úkolů všichni dostali odměnu a upomínkový list.
Zapsaných prvňáčků je 11, 1 zažádal o odklad a 2 ještě projdou vyšetřením v PPP.

Přednáška o dravcích
Víte, že ptáci mají teplotu těla 40 - 42 stupňů C, nejmenším ptáčkem je kolibřík, největším je pštros a nejrychlejším je sokol? Tohle vše a mnoho dalších zajímavostí se děti dozvěděly v pondělí 8.2.2016 při přednášce o dravcích.
Byla provedena ukázka dravců, sov a krkavcovitých ptáků spojená s letovým předvedením.

Hledá se Karlovarský skřivánek. Značka: v Opočně
Oblastní kolo pěvecké soutěže, která vytváří příležitosti pro talentované žáky, se uskutečnilo v úterý 9. února v Opočně. V Kodymově Národním domě se v 9 hodin sešlo 38 dětí z Rychnovska, Náchodska a Královéhradecka, aby předvedly svoje pěvecké nadání. Z naší školy se zúčastnila Laura Šustková z 1. ročníku a Nikola Šabatová z 5. ročníku. Laura si odnesla diplom a věcné ceny za krásné 2. místo.
V odborné porotě zasedl profesor a dirigent Jiří Skopal, pedagog a dirigent Jaromír Schejbal a členka kapel Opočenka a Strejci Jarmila Kučerová.
Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích, jednak podle věku a také podle toho, zda absolvují výuku zpěvu v základních uměleckých školách nebo jen v základní škole.
Vyhlašovateli dětské soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek jsou Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka a Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary.
Děkujeme paní učitelce Janě Hovorkové za přípravu a Kristýně Holoubkové za doprovod na klavír.

Karneval
Deštivé počasí přilákalo 6. 3. 2016 na DĚTSKÝ KARNEVAL velký počet rodičů a dětí. Sál v Kulturním domě v Černíkovicích se zaplnil do posledního místečka různými pohádkovými bytostmi. Jako vždy byla připravena bohatá tombola /děkujeme za ceny rodičům, firmám, panu Štěpánkovi …/, občerstvení a soutěže. Děti z MŠ a ZŠ zahájily karneval svým krátkým vystoupením a pak už nastal ten pravý karnevalový rej.Hasičům děkujeme za pomoc při úklidu.

Výstava „KAREL IV.“ k příležitosti 700. výročí narození Karla IV.
Na základě žádosti Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze nám byla zaslána elektronická forma výstavy „Karel IV. Život Otce vlasti“. Prezentaci výstavy jsme vytiskli a můžete si ji prohlédnout po předchozí telefonické domluvě v budově školy na nástěnce v chodbě.
Najdete tam kapitoly: Rodokmen, Mládí Karla IV., Politickou kariéru, Země Koruny české, Prahu hlavu království, Pražský hrad, Karlovy hrady, Korunovační klenoty, Pražskou univerzitu a Císařské soukromí.

Doporučuji!

Děkujeme paní starostce a obecnímu zastupitelstvu za nové dveře do budovy školy! Škole moc sluší!

PROSINEC 2015


Zprávy ze ZŠ a MŠ Černíkovice

Vánoční svátky, krásné a tajemné,
Pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
Dlouhý byl celý rok, teď už je maličký…..


Od října nám ze zdravotních důvodů chybí dvě pracovnice /jedna ve škole a druhá ve školní jídelně/, které se snažíme zastupovat. Je to pro nás všechny náročné, ale snad se nám daří vše zvládat. Děkuji svým spolupracovnicím za pomoc a ochotu.

Den otevřených dveří pro předškoláčky
Ve čtvrtek 12. 11. 2015 se žáci 4. a 5. ročníku nerozešli hned po vyučování, ale přesunuli se do nové třídy, kde se učí našich 10 prvňáčků. Každý si sedl ke svému stanovišti a netrpělivě očekával návštěvu budoucích školáčků z mateřské školy. Přišlo jich 12. Děti doprovázeli jejich rodiče, aby se v novém prostředí nebály. Nejprve se představily, následovala prohlídka naší školy a pak plnily 10 úkolů u svých starších kamarádů. Rozloučili jsme se předáním sladké odměny a těšíme se na leden, kdy proběhne zápis do 1. tříd.

Předání cen za výtvarnou soutěž v Kuksu

Naše školní zahrádka
Zakládáme školní zahrádku, kde budeme pěstovat kytičky a bylinky, které přilákají včelky a motýly.
Dalšímu užitečnému hmyzu postavíme i HOTEL.
Budeme se starat o ptáčky a vyvěsíme jim krmítka a postavíme pro ně pítko.
Vytvoříme úkryt i pro další drobné živočichy.
Založíme si školní kompost.
Vyrobíme si i jednoduché venkovní hry a budeme tvořit další zajímavé věci.

ZAHRÁDKU BUDEME TVOŘIT V POHODĚ A BEZ STRESU!!!

Kdo to bude mít na starosti? Hedvika Myhill
Kdy se budeme setkávat? Každou středu 13.30 – 14.30
Kdy začneme? 30.září 2015

Setkání seniorů
Setkání důchodců proběhlo letos 20. 11. 2015. Zahájily ho svým vystoupením děti z mateřské školy. Školáci nastoupili hned po nich. Recitační pásmo zakončil hudební kroužek se svou operetkou Červená Karkulka. Na pomoc nám ochotně přijely i bývalé žákyně. Milé seniory jsme snad potěšili keramickým srdíčkem. Rozdali jsme jich přesně 100. Přejeme jim hodně zdraví a těšíme se příští rok!

ŠŤASTNÉ AVESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY!!!

přejí všichni z MŠ a ZŠ Černíkovice

ZÁŘÍ 2015


Zprávy ze ZŠ a MŠ Černíkovice

Tak už nám to začíná,
penál, knížky, svačina.
Časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát.
Nezlobit a rovně sedět,
všechno umět, všechno vědět,
slušně zdravit, ne se rvát,
a zas brzy spát a vstát…

Dne 1. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2015/2016. Do naší školy chodí celkem 37 žáků: 10+8+7+5+7. Mateřskou školu navštěvuje 40 dětí.

Seznam žáků 1. ročníku:
1. Dušek Martin
2. Hlavsa Štěpán
3. Jenček Adam
4. Novotný Michal
5. Šabata David
6. Šťovíček Matěj
7. Hoffmanová Vanesa
8. Korábová Nela
9. Šitinová Adéla
10. Šustková Laura

Milí prvňáčci, přejeme vám, abyste do školy chodili rádi a vše zvládli na 1!
Ve škole i ve školce letos probíhá velká přestavba. Ve škole byla o prázdninách vybudována nová třída pro 1. ročník. Máme ji vybavenou novým nábytkem, novými pomůckami, ještě chybí tabule. Začátkem října bude i velká tabule. Ve třídě se nám pěkně pracuje a moc se nám tam líbí. Děkujeme všem, kteří vybudování této učebny umožnili.

Ve školce je přestavba složitější: výměna oken, dveří a zateplení celé budovy. Děkuji rodičům i zaměstnancům za pochopení a trpělivost v „bojových podmínkách“ a zastupitelstvu s paní starostkou za realizaci celého projektu.

Co jsme stihli v září:
Letos jsme vyměnili Dožínky v HK za Jičín město pohádky. 10. 9. 2015 jsme se vydali i s předškoláky z mateřské školy na celodenní výlet. Počasí nám přálo a byli jsme připraveni i na nevolnosti v autobuse. Město Jičín bylo k nepoznání. Na náměstí, na nádvoří zámku i na Rynečku byla postavena pódia, na kterých děti různého věku celý den předváděly svá divadla. Bylo možné vidět i operky, koncerty, pohádkové postavičky chodící po náměstí. V dílničkách si děti mohly vyrobit zajímavé suvenýry. Nechyběly ani prodejní stánky, kde jsme s radostí utratilicelé svoje kapesné. Mezi vystoupeními jsme navštívili stálou výstavu věnovanou typickým postavám Jičína – Rumcajsovi, Mance a Cipískovi. Domů jsme se vrátili plni hezkých zážitků.

„Bezpečně na silnici“
Další týden jsme se vydali na výlet do Rychnova n. Kn. Jednalo se o akci pro děti z 1. tříd pořádanou Královéhradeckým krajem a Týmem silniční bezpečnosti.
Program byl sestaven jako dopravně-bezpečnostní víceboj. Prvňáčci si také prohlédli vozidla hasičů, policie, záchranné služby. Vyzkoušeli si helmy, oblečení hasičů i policistů, prohlédli si auta zvenku i zevnitř. Samozřejmě dostali i malé dárky.
Na závěr svou bike trial show předvedl trojnásobný mistr světa Martin Šimůnek. Všichni jsme ho odměnili potleskem.

Celostátní výtvarná soutěž na téma "Můj zážitek z procházky přírodou"
Milá Aneto Chaloupková a Zuzano Hoffmanová,
dovol, abychom Ti srdečně poblahopřáli k umístění mezi pěti nejlepšími v II. a III. kategorii v 10. ročníku celostátní výtvarné soutěže na téma "Můj zážitek z procházky přírodou" pořádané Klubem přátel Řádu svatého Hubert, Řádem svatého Huberta a Hospitální nadací F. A. Sporcka.

Děti a učitelé ze ZŠ Černíkovice

Barevný a slunečný podzim přeje Iva Dernerová.

ČERVEN 2015


Novinky ze ZŠ

A je tu konec školního roku 2014/2015. Co jsme měli, to jsme probrali. Někomu toho zůstalo v hlavě víc, někomu méně. Uvidíme po prázdninách. Během roku jsme se nejen učili, ale také jsme se zúčastnili několika akcí. Podívejte se s námi:

Talentmánie

Děti dokáží vždy překvapit!

30. 3. 2015 proběhl na naší škole již pátý ročník školní „Talentmánie“. Porota složená ze 7 dospělých a 34 dětí se připravila na bodování. Letos nás děti tak překvapily, že jsme jen těžko vybraly vítěze.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 1., 2. a 3. ročník tvořil I. kategorii a 4. a 5. ročník patřil do II.

Nejvíce se nám líbilo bubenické vystoupení Míši Kaisera, přiřazování vlajek k evropským státům od Ondry Školníka, vytvoření tygra namalováním obličeje mladšího bratra Zuzky Hoffmanové. Vojta Brandejs nám prezentoval na interaktivní tabuli zajímavosti z Velké Británie a Jakub Šitina z 1. ročníku vypočítal příklady patřící do ročníku 2.

Mlsné jazýčky potěšily sestry Řízkovy, které ve své improvizované kuchyni připravily všem účastníkům sladké potěšení –pribináček ozdobený čokoládovou a jahodovou polevou. Ani tanečnice nezklamaly. Pavla Procházková a Lucie Čeplová nacvičily krásný disco tanec na píseň Fantastic Baby od skupiny Big Bank. Ostatní recitovali, hráli na různé nástroje, kouzlili a předváděli další zajímavá čísla. Všem se nám tato akce moc líbila a příští rok ji zase zopakujeme.

Zápis do MŠ

21.4. proběhl zápis do MŠ – bylo zapsáno 14 dětí.

Den Země

Dne 24. 4. 2015 jsme oslavili Den Země spojený se sběrem starého papíru a malých elektrospotřebičů. A víte, kdy se tento den začal slavit? Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA. Dnes slaví tento svátek víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa.

Naší planetě jsme se snažili pomoci aspoň úklidem obce. Zaslouženě jsme si pochutnali na nanuku, který nám za odměnu daroval obecní úřad.

Za sběr starého papíru jsme obdrželi částku 5700 Kč. Už víme, za co je utratíme – chceme zakoupit nový přístroj s mikrofony na ozvučení našich akcí.

Naše motto:
PLANETU ZEMI MÁ KAŽDÝ RÁD, A MÁ JI ZNÁT A MUSÍ JÍ POMÁHAT!

Odpoledne se zájmovými kroužky

2. 6. zájmové kroužky předvedly svá vystoupení, děti si nadšeně zaskákaly v nafukovacím hradu zapůjčeném od rodiny Šustkových a zároveň předvedly na stanovištích ukázky z naší školní talentmánie. Děkujeme rodině Šustkových za bezplatné zapůjčení skákacího hradu.

Výlet na kolách na Den otevřených dveří společnosti MATRIX

7. 5. jsme se vydali do Třebešova na Den otevřených dveří společnosti Matrix.

Za doprovodu průvodce jsme si prohlédli nové výrobně-vývojové haly, kde nám názornou formou přiblížili provoz zpracování dřevní hmoty a prezentaci výrobků ze dřeva. Součástí Dne otevřených dveří byla i prezentace řady vozů Škoda a testovací jízda s novou Fábií.. Pro děti byly připraveny drobné dárky.

Školní výlet

Letos nás čeká už jenom školní výlet . Odjíždíme v 7 hodin od školy. Jedeme do Pardubic na loď Arnošt a sní poplujeme do Rosic a ve 13 h nás čekají na Veselém kopci. Příjezd plánujeme mezi 16. a 17. h. Budeme vybírat asi 300 Kč

Se školním rokem 2014/2015 a také s našimi páťáky se rozloučíme v úterý 30. 6. 2015. 3 odchází do ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova , 2 dívky do výběrové třídy na ZŠ Javornická a do té samé školy i 1 chlapec.

Hezké prázdniny!!!

Zprávy z MŠ:

MDD Letem světem

Dne 1. 6. jsme společně s dětmi oslavili jejich svátek MDD, na téma „Letem světem“. Ráno se sjeli cestovatelé z celého světa. V hojném počtu se sešli indiáni, kovbojové, černoši, či gejša a Indka, které za námi přijely až z Dálného východu. Vydali jsme se tedy na dalekou a dobrodružnou cestu. Navštívili jsme Ameriku, kde jsme si zatančili indiánské tance a také jsme si vyzkoušeli střelbu z luku. Aby mohla naše cesta pokračovat dál do Afriky, musely si děti vylovit pomocí prutu loď. Tam na děti čekala stavba pyramidy a v písečných dunách hledali a rozpoznávaly různé druhy hadů, ještěrek a brouků. Následně cesta pokračovala do Asie, kde jsme poslepu přecházeli přes Velkou čínskou zeď. Naše dlouhá cesta pokračovala přes Austrálii, kde se děti proměnily v klokany a společně ji celou přeskákaly s vaky plnými míčků na břiše. Naše putování nemohlo minout ani Antarktidu, kde děti musely zachránit tučňáky, což vůbec nebyl lehký úkol, neboť se musely dostat přes ledové kry. Naší cestu jsme společně zakončili v Evropě, konkrétně pak ve Francii, kde se z dětí stali závodníci slavného závodu Tour de France.

Na závěr celého dne čekal na děti ukrytý poklad, který si s radostí našly. Celý den se nám velmi vydařil a velké poděkování patří všem rodičům za přípravu krásných masek.

PROSINEC 2014


Zprávy ze ZŠ Černíkovice

Prosinec. Poslední měsíc v roce bývá nevlídný, deštivý, jen někdy děti rozveselí sněhová nadílka. 21. prosince je od nás sluníčko nejdále, ale současně se k nám začíná pomalu vracet a den se začíná opět prodlužovat. Je to den zimního slunovratu, který lidem vždy přinášel naději, že jim slunce v příštím roce zajistí bohatou úrodu. Jen krok za zimním slunovratem přicházejí Vánoce. Příprava na ně trvá 4 týdny, je to období Adventu.

Akce školy:

Zubní hygiena

V pátek 17. 10. 2014 nečekalo na děti první dvě vyučovací hodiny učení, ale 2 studentky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde studují obor Zubní lékařství a potom ještě kouzelník.
První hodinu proběhlo proškolení dětí , týkající se zubní hygieny, které probíhá v rámci preventivního zubního programu DentalPrevention.
Děti byly seznámeny se zuby, s jejich stavbou a anatomií, s kazem a příčinách jeho vzniku. Dále byly seznámeny s technikami, metodami a pomůckami čištění zubů. Vše bylo přizpůsobeno věku žáků. Výklad doprovázela prezentace s využitím pomůcek – model zubů a kartáček k názornému nácviku čištění. Po výkladu teorie následovala praktická část, při které se prováděl vlastní nácvik a kontrola zubních kartáčků.
Tento preventivní zubní program je financován firmou Curaprox a školení bylo zdarma.

Kouzelník v MŠ

Ve školce nás od 9 hodin čekal kouzelník. Předvedl nám kouzlení s kartami, kuličkami, svítící koulí, se šátečky…Zapojil děti i paní učitelky, marně jsme dumali, jak kouzla provádí. Děti tleskaly, hlasitě kouzelníka povzbuzovaly a moc si představení užily. Nakonec si mohly opatrně pohladit vykouzleného zakrslého králíčka. Určitě si pana kouzelníka pozveme i příští rok.

Setkání důchodců

Na 14. 11. 2014 si naše děti ze školy i školky a dramatický kroužek připravily kulturní program na „Setkání důchodců“. Setkání bylo spojeno i s ochutnávkou jablečných výrobků a se slavnostním rozloučením s bývalým starostou Václavem Duškem.

Každá třída si pro babičky a dědečky připravila básničky, písničky a zdramatizované pohádky. Na závěr celý sál roztleskalo hudební vystoupení, kde si všichni účastníci společně zavzpomínali na starší písničky a hity minulého století. Slova chvály nás hřála u srdíček.

Advent – rozsvícení stromu

Advent začíná poslední nedělí v listopadu, kdy se rozsvěcejí vánoční stromky na veřejných prostranstvích. I my jsme 30. 11., v parku před školou, takový strom rozsvítili a předvánoční náladu se pokusili přivodit několika písničkami, které si pronávštěvníky naše děti připravily.

Na 12. 12. chystáme vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi a vánoční besídku.

Vánoce bílé, ať potěší Vaše srdce,
my Vám zdraví přejeme a štěstí v novém roce.


ZÁŘÍ 2014


ZŠ a MŠ Černíkovice

1. září 2014 jsme v naší škole slavnostně zahájili školní rok 2014/2015. Máme celkem 34 dětí: 8 prvňáčků, 6 dětí ve 2. ročníku, 7 třeťáků, 7dětí ve 4. ročníku a 6 páťáků.

Předměty

1., 2. a 3. ročník bude učit Mgr. Iva Dernerová , ve 4. a 5.ročníku anglický jazyk , výchovy paní Šabatová. Ve 4. a 5. roč. učí Mgr. Světlana Enderlová, která má hudební výchovu ve všech ročnících a angličtinu s prvoukou ve 2. a 3. ročníku. Školnicí zůstává paní Šitinová.

Od října 2014 začínají pracovat na naší škole tyto kroužky:

V pondělí kroužek angličtiny od 13,15 do 14,15 hod. pod vedením paní Myhillové, děti budou rozděleny na mladší a starší. Je hrazený rodiči.
Vúterý se můžou děti přihlásit na hudební kroužek pod vedením paní učitelky Holoubkové. Začíná ve 14,30 a končí v 15,30 hod. Je hrazený rodiči.
Ve středu taneční kroužek. Zatím hledáme vedoucí kroužku. Kroužek je placený rodiči.
Ve čtvrtek můžou děti docházet na kroužek výtvarný, který povede paní Holoubková. Kroužek začíná v 14,30 a končí v 15,30 hod. Je hrazený rodiči.
V pátek začíná ve 12,15 hod. dramatický kroužek pod vedením paní Hovorkové. Končí ve 13,15 hod. Na něj navazuje výuka náboženství od 13,15 do 14,00 hod.

Mohou ještě nastat změny.

Akce školy:

1. září 2014 jsme přivítali ve škole nové prvňáčky: Aleše Hovorku, Michaela Kaisera, Matyáše Marka, Jakuba Šitinu, Ondřeje Školníka, Michaelu Čeplovou, Zuzanu Hoffmanovou a DorotuRykrovou. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a měli jen samé hezké známky.

15. 9. Jsme navštívili v Rychnově nad Kněžnou výstavu akvarijních ryb.

V pátek 19. 9.2014 jsme využili bezplatné autobusové dopravy a vydali se společně s předškoláky do Hradce Králové na 11. Královéhradecké krajské dožínky. Děti si prohlédly výstavu hospodářských zvířat, ukázky výrobků zemědělských škol, ochutnaly zemědělské plodiny a hlavně získaly razítka za správné odpovědi v soutěžích. Nechyběl ani nákup cukrovinek.

Loučíme se slovy básničky Zuzany Novákové:

Léto uletělo někam s vlaštovkami.
Zůstali jsme tady bez vlaštovek, sami.
Léto uletělo, jde se do školy…..


ČERVEN 2014


Matematická soutěž

Letos se opět žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku zapojili do celorepublikové soutěže Matematický Cvrček a Klokánek. Nejvíce bodů v kategorii Cvrček získal Pavel Kačírek a v kategorii Klokánek Martina Řízková /73 a 89/.

PROJEKT: ROK 2014 – „ROK ČESKÉ HUDBY“

21. 3. 2014 se žáci seznámili s našimi nejvýznamnějšími hudebními skladateli.

Domácí příprava

1. Děti ze 4. a 5. ročníku si připravily co nejvíce informací o životech a dílech těchto skladatelů : Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Josef Suk, Bohuslav Martinů .
2. Všichni přinesli dle možností knihu o českých skladatelích.

Organizace společné hodiny HV – 1 hodina
1. 4. a 5. ročník – referáty o životech a dílech českých skladatelů
2. Otázky k danému tématu.
3. Ukázky poslechových skladeb českých skladatelů.
4. Ukázky knih, které si děti přinesly.
5. Závěrečné shrnutí.

Talentmánie 2014

Soutěž pro nové školní talenty, „Talentmánie 2014“, proběhla na naší škole poslední březnový den. V porotě zasedalo 11 dospělých spolu s dětmi ze základní školy. Soutěž sledovaly i děti z mateřské školy.
O 1. místo se podělili bratři Hovorkovi s hudebním divadlem „ O Červené Karkulce“ a Kateřina Nosková, která všechny překvapila hrou na klavír.
Na 2. místě se umístil pekař vánoček Ondřej Štěpánek a Hana Dušková, která zazpívala a zahrála „Šípkovou Růženku“.
Třetí místo získali 2 kouzelníci: Vojtěch Brandejs a Marek Roll.

Exkurze v bioplynce

Dne 25. 4. 2014 se naše škola vypravila při příležitosti Dne Země do bioplynové stanice v Černíkovicích. Pan Smola nám řekl o krátké historii této stanice. Poté nás provedl po celém areálu a mohli jsme dokonce nahlédnout do velké kopule, kam se dává tráva, hnůj a rozemletá kukuřice. Nestačili jsme se divit, jak to všechno pění a bublá. Také jsme si mohli nasadit sluchátka a podívat se k motorům, které všechno řídí. Nakonec jsme dostali i malé občerstvení. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Smolovi za velmi zajímavou přednášku, která se nám všem moc líbila. F. Hovorka, žák 5. ročníku Cyril Podolský

Dne 30. 4. 2014 do naší školy zavítal režisér a herec Cyril Podolský. Jeho jméno pro naše děti nebylo neznámé, protože ho znají jako autora Večerníčku a ve škole jsme si pouštěli jeho animovaný film Krysáci. Naše třída se proměnila v malý ateliér. Na stolcích ležely figurky z Krysáků i jiné předměty – jako třeba nakousnutý žloutkový věneček, hrníček, rakev….
Pan režisér nám popsal vznik figurek, postup při animování a ukázal nám několik záznamů z jiných filmů. Jeho vypravování bylo velice poutavé a děti vydržely hodinu a půl pozorně poslouchat. Děti si také mohly prohlédnout jeho novou knihu Čarodějná rolnička. Panu Podolskému moc děkujeme a doufáme, že se brzy zase setkáme.
Prozradím, že se mu náš kraj velmi líbí, často sem zajíždí a po besedě si prošel celý zámecký park.

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy proběhl 14.5.2014. Bylo zapsáno 7 dětí.

PŘEHLED VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Září „Pomáháme si “- 1., 2.,3. třída - 7 prací - V. Brandejs získal 1. místo
- 4., 5. třída - 3 práce

Říjen „Kreslím a fotím moje nejmilejší zvířátko “ - 1.,2.,3. třída - 5 prací
- 4., 5. třída - 5 prací - N. Šabatová získala 3. místo ( „ Krtek“)

Listopad – Prosinec „Sport je radost“ - 1.,2.,3. třída - 3 práce
- 4., 5. třída - 3 práce

Leden „Příroda kolem nás“ - 1.,2.,3. třída - 10 prací
- 4.,5. třída - 2 práce

Únor „Moje oblíbená rostlina“ - 1., 2.,3. třída - 5 prací

Březen „ Voda a energie“ - 1.,2.,3. třída - 7 prací - J. Beneš se umístil mezi 30 nejlepšími výtvarnými díly z celé republiky
„Soutěž pro šikovné kutily“ - 1.,2.,3. třída - 2 práce

Duben „Velikonoční výstava“ - Déčko - 1.,2.,3.třída - 6 výrobků
4.,5. třída - 6 výrobků
výtvarný kroužek - 6 výrobků

Základní škola získala ocenění za nápaditou a originální dekoraci.

„Velikonoční výstava OÚ Černíkovice - ZŠ a MŠ
„Western očima dětí“ - 4.,5. třída - 3 práce

Květen – „Víš, co jíš?“- 1.,2.,3. třída - 4 práce

Co nás čeká:

12.6. „ Odpoledne se zájmovými kroužky“ od 16,00 hodin – taneční vystoupení, divadlo, koncert hudebního kroužku a angličtiny. Srdečně vás zveme.
Hned druhý den ráno jedeme do Voděrad na divadlo. Přijali jsme pozvání od paní Handové z Třebešova. 3.,4. a 5. roč. jede na kole, ostatní zaveze p. Handa.
17.6. výlet do Prachovských skal a na hrad Kost. Odjezd bude v 7,00 hod od školy. Ještě máme několik volných míst.

27. 6. se rozloučíme se školním rokem 2013/2014 a také s našimi páťáky. 7 jich odchází do ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova – z toho 1 dívka do výběrové třídy, 1 dívka přestupuje do Rychnova na nižší gymnázium.

Poděkování patří p. Šabatovi za zrytí škol. pozemku.

Vážení rodiče, naše škola je zapojena do projektu „Recyklohraní“ aneb „Ukliďme si svět“.

Projekt spočívá také ve sběru malých vysloužilých elektrospotřebičů – vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie.

Nově sbíráme ve škole i na obecním úřadě do sběrných boxů prázdné laserové tonery a inkoustové cartrige.

Sběr probíhá ve škole celoročně

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici na emailové adrese - jana.sabatova@centrum.cz a telefonu - 603941375. Podrobnosti najdete na stránce - www.recyklohraní.cz

ÚNOR 2014


Návštěva spisovatelky Jitky Vítové

21. 1. 2014 nás navštívila spisovatelka Jitka Vítová, autorka knížky O Květušce a tesaříkovi.
Paní spisovatelka vyprávěla o knížce, četla ukázky, informovala nás o zajímavostech z říše hmyzu, poodhalila tajemství profese spisovatele. Děti pracovaly s knížkou ve skupinkách, za splněné úkoly dostaly odměnu a měly prostor i pro dotazy. Besedy se zúčastnili i předškoláci z mateřské školy. Povídání se nám všem líbilo, a proto si několik dětí knížku koupilo. Dostaly ji i s podpisem autorky.

Zápis dětí do základní školy

Zápis do 1. ročníku se ve škole v Černíkovicích uskutečnil 28. 1. 2014 od 15,00 do 16,30 hodin.
Letos budoucí prvňáčky doprovodila „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Na každém stanovišti děti čekal žák 5. ročníku, přestrojený za postavičku z této pohádky a povzbuzoval je při plnění různých úkolů. Např.: poznávání geometrických tvarů na interaktivní tabuli, poznávání barev, kreslení /kontrola správného úchopu tužky/, vypravování pohádky, počítání ryb v rybníku.... Asi nejtěžším úkolem bylo zavazování tkaničky na pohádkové botě.
Zápisu se zúčastnilo 10 předškoláků, rodiče 4 žádají o odklad.

Těšíme se na shledání ve školním roce 2014/2015.

Karlovarský skřivánek

V úterý 18. 2. se v Opočně konalo oblastní kolo pěvecké soutěže "Karlovarský skřivánek 2014." Zúčastnilo se i několik zpěváčků z Černíkovic. Soutěžili ve 4 kategoriích, podle věku a podle toho, zda absolvují výuku zpěvu v ZUŠ nebo v ZŠ.
Mezi 58 dětmi z Rychnovska a Královéhradecka zvítězila ve své kategorii Hana Dušková, žákyně 5. třídy ZŠ Černíkovice. Blahopřejeme k mimořádnému úspěchu, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho zdaru v celostátním kole, které se koná 24. - 26. března v Karlových Varech.

Rychnovský zvoneček

Hned další den - 19. 2. - pět školáků z Černíkovic přijelo do Domu dětí a mládeže v Rychnově. Zde se zúčastnili již 3. ročníku recitační soutěže "Rychnovský zvoneček." I oni byli úspěšní. V I. kategorii dostal Čestné uznání, keramický zvoneček a knížku Jiřík Hovorka, žák 1. třídy.
Ve II. kategorii obdrželi stejná ocenění Filip Hovorka, Hana Dušková a Aneta Chaloupková. Svým závěrečným zvoněním úplně připomněli vánoční atmosféru. Všem srdečně blahopřejeme.

Karneval

V sobotu 22. 2. se konal v Kulturním domě v Černíkovicích tradiční Hasičský ples. Poutavým předtančením ho obohatili žáci ZŠ. Děvčata předvedla moderní diskotékový tanec "Kočky," děti pak půvabnou hudební pohádku "O perníkové chaloupce." Její líbivá a svižná melodie roztleskala v okamžiku celý sál. Děkujeme paní vychovatelce Janě Šabatové a dětem ze školní družiny.

2. víkendový den, v neděli 23. 2., se konal též tradiční Dětský karneval. Zahájila ho Mgr. Iva Dernerová, ředitelka ZŠ a MŠ. I zde zopakovaly obě úspěšná předtančení děti ze ŠD. Následoval pestrý průvod karnevalových masek. Všechny dostaly odměnu. Potom se již tančilo a soutěžilo. Hudbu zajišťoval "Pohodex team." Nechyběly ani výborné zákusky a chlebíčky. Pěveckou soutěž " Talentmanii" otevírala svými soutěžními písničkami Hanka Dušková, která později odjela, aby se zúčastnila koncertu vítězů Karlovarského skřivánka v Opočně. Vyvrcholením celého odpoledne byla bohatá tombola. Děkujeme sponzorům, rodičům a všem, kteří do ní zajímavými dárky přispěli. Velké poděkování patří i řadě organizátorů: obětavému kolektivu ZŠ a MŠ, SDH, rodičům a přátelům školy.
Tak, co říkáte? Byl týden od 18. do 23. 2. 2014 pro školáky výjimečný?
Přeji, ať se vše daří i do budoucna!

Dravci

21. února zavítali do naší školy cvičení ptáci i dravci: puštík, sova pálená, výr, káně, krkavec a orel. Paní sokolnice ke každému ptákovi pověděla zajímavé informace a odpovídala na všechny dotazy dětí. Dravci byli klidní a vycvičení a děti si je mohly nechat sednout na ruku, samozřejmě v rukavici. Jen fretku nikdo do ruky nechtěl. Výrovi se u nás moc nelíbilo, a proto si odletěl do ředitelny. Dozvěděli jsme se, že práce s cvičenými ptáky je zajímavá, ale i náročná.

PROSINEC 2013


Výtvarná soutěž

V září jsme se zúčastnili dvou výtvarných soutěží: „Kreslím a fotím moje nejmilejší zvířátko“ a „ Pomáháme si.“
V obou soutěžích máme vítěze.
Se svým krtečkem se umístila na třetím místě Nikola Šabatová / žákyně 3. ročníku/ a obdržela diplom a odměnu. Obrázek s lesními zvířátky zaujal návštěvníky 3. ročníku veletrhu sociálních a souvisejících služeb natolik, že hlasováním získal náš žák 2. roč. Vojta Brandejs 1. místo. Diplom a odměnu mu osobně přijeli předat zástupci Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou p. Provazníková a p. Vogl v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb. Celkem bylo zasláno 80 obrázků ze 6 škol a hlasovalo 500 lidí.

Halloween

Všichni známe tento populární svátek, který přináší radost především dětem, ale také dospělým, kteří se umějí schovat do světa fantazie. Někteří možná nemáte rádi svátky a obřady, které kopírujeme podle amerického vzoru. Halloween je ale původně svátek keltský a ten už by nám měl být přece jen trošku bližší.
I my ve škole jsme se rozhodli alespoň symbolicky dotknout všech těch duchů a čarodějnic. Na pomoc jsme si pozvali rodiče a společně s nimi jsme vyřezávali z dýní strašidla. Před školou nám večer svítilo 25 halloweenských světýlek. Odpoledne jsme si hezky užili a děkujeme všem rodičům, že si udělali čas a přišli.

Oslava 30 let otevření školky

U příležitosti oslav 30 let otevření budovy školky pořádala MŠ Černíkovice v pátek 1. 11. 2013 Den otevřených dveří.
Příchozí si mohli prohlédnout prostory nově otevřeného oddělení pro předškolní děti, výstavku obrázků, výrobků, fotografií a kronik pořádaných akcí. Také byli pozváni všichni bývalí zaměstnanci. Ti se v 15.00 hodin sešli ke zhlédnutí připraveného programu.
Pan starosta Dušek všechny hosty přivítal, připomenul historii vzniku budovy a poděkoval těm, kteří měli na stavbě zásluhu. Vyzdvihnul také práci učitelek, které zde působily a působí. Poté již naše děti z obou oddělení předvedly, co se během necelých dvou krátkých měsíců školního roku naučily. Střídaly se nesmělé tanečky našich nejmenších i zkušené taneční kroky a kreace předškoláků, kteří již zvládli mazurku nebo rychlé změny z řad do kruhu a půlkruhu či změny směru. Maličcí všem zazpíval i za doprovodu chrastících vajíček či tleskání do rytmu. Velcí zase zazářili téměř jednohlasným skupinovým přednesem podzimních básniček. Celý program vyvrcholil zapálením jiskřící fontány na slavnostním poschoďovém dortu a společnou gratulací dětí obou oddělení v podobě popěvku „Hodně štěstí, zdraví milá školko…“ Všichni pozvaní se poté sešli k přátelskému posezení s občerstvením a byly jim jako dík předány květiny.
My učitelky chceme také poděkovat všem za zájem o dění v naší školičce, za sladkosti pro děti a panu Luďku Charvátovi za výrobu dřevěných koníků.

Setkání důchodců

Ani letos jsme nezapomněli na naše babičky a dědečky. Děti ze školky a školy si pro ně připravily básničky, písničky, zdramatizované pohádky a tanečky. Žáci ze základní školy pro prarodiče vyrobili i malé keramické tulipány. Letošní „Setkání důchodců“ bylo spojeno se soutěží o „Nejlepší jablečný výrobek“. Velmi nás těší, že 1. i 2. místo obsadila paní kuchařka z naší školní jídelny.

Adventní zpívání

Na první Adventní neděli si škola i školka připravila krátké vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Doufáme, že účastníky potěšily naše zpívané koledy a zahřál je čaj i punč, který obstaral, ve spolupráci s našimi kuchařkami, obecní úřad. U poslední koledy Narodil se Kristus pán…se rozzářily nejen prskavky, ale i krásný vánoční strom. Přejeme pěknou i bronzovou, stříbrnou a zlatou neděli.

Vánoční besídka

12. 12. jsme předvedli početnému publiku vánoční besídku. Rodiče, prarodiče, děti a hosté mohli vidět a slyšet dramatizaci perníkové chaloupky, pohádku o kůzlátkách, tanečky, básničky, písničky….nemohlo chybět pásmo povídání o Vánocích a koledy. Nakonec jsme všem popřáli:

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014!!!

ZÁŘÍ 2013


2. září jsme v naší škole slavnostně zahájili školní rok 2013/2014. Ve škole máme celkem 36 dětí: 7 prvňáčků, 7 dětí ve 2. ročníku, 8 třeťáků, 6 dětí ve 4. ročníku a 8 páťáků.

Předměty

1., 2. a 3. ročník bude učit Mgr. Iva Dernerová, výchovy paní Šabatová. Ve 4. a 5. roč. zastupuje paní Holoubkovou nová učitelka – Mgr. Světlana Enderlová z Vamberka, která má hudební výchovu ve všech ročnících. Školnicí zůstává paní Šitinová.

Od října 2013 začínají pracovat na naší škole tyto kroužky:

V pondělí kroužek angličtiny od 13,15 do 14,15 hod. pod vedením paní Myhillové, děti budou rozděleny na mladší a starší. Je hrazený rodiči.
V úterý se můžou děti přihlásit na hudební kroužek pod vedením paní učitelky Holoubkové. Začíná ve 14,30 a končí v 15,30 hod. Je hrazený rodiči.
Ve středu od 13,30 do 14,30 hod. taneční kroužek. Povede ho slečna Gabriela Michaličková, studentka. Kroužek je placený rodiči.
Ve čtvrtek můžou děti docházet na kroužek výtvarný, který povede paní Holoubková. Kroužek začíná v 14,30 a končí v 15,30 hod. Je hrazený rodiči.
V pátek začíná ve 12,15 hod. dramatický kroužek pod vedením paní Hovorkové. Končí ve 13,15 hod. Na něj navazuje výuka náboženství od 13,15 do 14,00 hod.

Akce školy:

2. září 2013 jsme přivítali ve škole nové prvňáčky: Jirku Hovorku, Jindřicha Kačírka, Marka Rolla, Viktorku Hoffmanovou, Jasmínku Kohoutovou, Sáru Součkovou a Nelu Štěpánkovou. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a měli jen samé hezké známky.

První den nového školního roku 2013/2014 čekalo ve družině všechny děti překvapení, o které se postarala bývalá žákyně Jana Hovorková. Ozdobila stěnu pohádkovými postavičkami. Všem se její malované obrázky líbily a my jí za ně moc děkujeme!

10. 9. 2013 se Filip Hovorka zúčastnil setkání s představiteli královéhradeckého kraje v sále zastupitelstva v Hradci Králové. Byla mu předána poukázka s finanční odměnou, kterou dostal za reprezentaci školy v recitaci. Umístil se na 1. místě v krajském kole a postoupil do celonárodního kola.

V pátek 13.9.2013 jsme využili bezplatné autobusové dopravy a vydali jsme se do Hradce Králové na 10. Královéhradecké krajské dožínky. Děti si prohlédly výstavu hospodářských zvířat, ukázky výrobků zemědělských škol, ochutnaly zemědělské plodiny a hlavně získávaly razítka za správné odpovědi v soutěžích. Nechyběla ani cukrová vata. Paní kuchařky se divily, že nikdo neměl hlad. Dožínek se zúčastnily i děti z MŠ.

Vyrábíme ...
V hodině pracovních činností děti z 1,.2.a 3. ročníku vyrobily krásné "Podzimníčky" z dýní, cuket a jiných přírodnin.

Okresní kolo přespolního běhu v Solnici - družstvo našich děvčat ze 4.a 5. ročníku se 20.9.2013 zúčastnilo okresního kola přespolního běhu. Na trase dlouhé 1 km je přišli povzbudit i kamarádi ze třídy. Děvčata se velmi snažila a za to jim patří velké poděkování.

Loučíme se slovy básničky Jiřího Havla:

Tak už nám to začíná,
penál, knížky, svačina.
Časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát…..

HEZKÝ PODZIM!!!


DUBEN 2013


Zápis do 1. ročníku – 17. 1. 2013

V letošním roce se zápisu zúčastnilo 9 předškoláků. Všichni splnili úkoly na výbornou, dva zvažují žádost o odklad. Děti určovaly barvy, počítaly vrány, kreslily, vypravovaly pohádku, zpívaly, recitovaly, pracovaly na interaktivní tabuli…. Rodiče byli na své děti právem pyšní.

Cirkus Pavlíny

24. 1. 2013 na naši školu přijel minicirkus. Potěšil nejen děti ze školy, ale i ze školky. Během hodinového vystoupení jsme viděli žonglování, kouzla, cviční se 2 pejsky a hlavně malou opičku, kterou si mohly děti pohladit. Cirkus se nám všem líbil!

Karlovarský skřivánek opět z Černíkovic

12. 2. 2013 se jako již téměř tradičně žačky naší školy (Pavla Procházková, Hana Dušková a Michaela Burianová) zúčastnily oblastního kola soutěže Karlovarský skřivánek v Opočně. Ani letos jsme neodjížděli s ostudou. I když konkurence byla obrovská, děvčata opět obsadila první příčky. Hanička Dušková se umístila na druhém místě a Míša Burianová na prvním místě s postupem do finále v Karlových Varech, které se uskutečnilo 18. - 20. 3. 2013 na druhém konci republiky. Děkujeme za reprezentaci školy.

Plavání

V únoru začal pro žáky naší školy i předškoláky z MŠ plavecký výcvik. Čeká nás 10 dvouhodinových lekcí v moderním plaveckém bazénu v Rychnově nad Kněžnou.

Karneval

ZŠ, MŠ ve spolupráci s hasičským spolkem uspořádala 24. 2. tradiční „Dětský karneval“. Byl zahájen tanečním vystoupením dětí ze ZŠ „ Jó, klaunem být“ a DISCO tancem. Pro 85 dětských a 9 dospělých masek, i pro ostatní hosty, byla zajištěna bohatá tombola, zákusky, chlebíčky a další občerstvení. Mezi skotačením a tancováním na parketu děti soutěžily. O hudební doprovod a vtipné provázení celé akce se postaral DJ Sobin. Děkujeme všem za ceny do tomboly, omlouváme se těm, které jsme zapomněli uvést – Matrix, Beas.

Matematická soutěž

V měsíci březnu se žáci 3., 4. a 5. ročníku zapojili do celorepublikové soutěže„ Matematický Cvrček a Klokánek“. Nejvíce bodů získala Aneta Chaloupková, Tereza Rykrová a Veronika Červinková.

TALENTMÁNIE

2. kolo školní Talentmánie proběhlo na naší škole 25. 3. 2013. Některé děti si s přípravou daly hodně práce, jiné předvedly to, co si připravily na jiné soutěže. Porota složená z dětí, učitelek ZŠ a MŠ měla těžkou hlavu z rozhodování, kdo byl nejlepší. Nakonec jsme se shodly a vybraly v I. kategorii jako nejlepšího kouzelníka Vojtu Brandejse, za ním se umístili další kouzelníci Štěpánkovi a o třetí místo se podělil Pavel Kačírek a Martina Řízková / hra na klavír/. Ve II. kategorii zvítězily disco tanečnice Tereza Rykrová a Hlavsová. 2. místo obsadili bratranci Hovorkovi se svým loutkovým divadlem a 3. místo obhájila tanečnice Adéla Hubálková.

Velikonoční výstava

Ve středu 27.3.2013 jsme se byli podívat na Velikonoční výstavě ve Společenském centru v RK. Zde byly vystaveny výrobky našich a ostatních dětí, které se zúčastnily soutěže „Velikonoční tvoření.“ Ke shlédnutí i k prodeji toho tady bylo hodně. Děti si mohly ozdobit svoji kraslici či perníček, uplést pomlázku aj. Všem dětem se výstava líbila. Maminky určitě potěšily něžné jarní květiny a velikonoční dárečky, které pro ně děti nakoupily.

Mgr. Iva Dernerová

JAK SE RECITUJE V ČERNÍKOVICÍCH ?

Posuďte sami. Při dramatickém kroužku nejen hrajeme divadelní pohádky, ale také recitujeme, např. při akcích SPOZU, besídkách, soutěžích. Letos jsme se zúčastnili již 2. ročníku recitační soutěže RYCHNOVSKÝ ZVONEČEK, kterou pořádal DDM v Rychnově nad Kněžnou. Ze čtyř zástupců školy ocenila porota tři: Anetu Chaloupkovou, Hanu Duškovou a Filipa Hovorku. Děti dostaly diplomy a krásné keramické zvonečky. 4. března se tito zástupci naší školy objevili znovu v silné konkurenci 33 recitátorů I. a II. kategorie v okresním kole opět v RK. Podařilo se! Aneta Chaloupková a Filip Hovorka byli vybráni k postupu do krajského kola, které se konalo pro I. kategorii 18. a pro II. kategorii 19. dubna v Hradci Králové. 13. 3. 2013

Mgr. Jana Hovorková a Filip Hovorka

Výtvarné soutěže

Organizátorem soutěže Říše ryb bylo Středisko volného času BÁJO Česká Skalice. Malovali a kreslili jsme obrázky z vodního světa. Do soutěže jsme poslali 7 obrázků. Hlavní cenu získala Markéta Hovorková z 5. ročníku za malbu mořského koníka a Hana Dušková ze 4. ročníku za obrázek raka říčního. 4 výkresy na téma „ Tradice a dědictví lidu mojí země“ jsme zaslali na Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu Lidce 2013. Před velikonocemi jsme se zúčastnili soutěže „Velikonoční tvoření,“ kterou pořádal Dům dětí a mládeže v RK. Celkem své výrobky zaslalo 9 žáků. Naše škola obdržela ocenění a odměny.

Jana Šabatová a Mgr. Kristýna Holoubková

PROSINEC 2012


Zprávy ze ZŠ Černíkovice

Nad Betlémem vyšla hvězda. Byla to kometa, hvězda vlasatice, a zvěstovala všem lidem, že se právě dole v chlévě narodilo děťátko. A že to není obyčejný kluk, ale syn Boží, který celý svět změní k lepšímu. Lidé se zaradovali a pospíchali za tou hvězdou, mladí i staří, pastýři i králové. Malému Ježíškovi se poklonili, u jesliček složili svoje dary. Kdo nic neměl, tak Jezulátku aspoň zazpíval. A pak honem domů! Aby nezmeškali, až se ta změna světa nastane. Kdy to bylo? V roce jedna. Celý náš letopočet se počítá od Ježíškova narození. Svátky vánoční jsou tou nejlepší příležitostí k dělání radosti svým blízkým, přátelům i sobě. Štědrovečerní nadílka je chvíle, kdy se rozzáří dětské oči nad zjištěním, že dopis Ježíškovi opravdu došel. Děti by měly vědět a cítit, že je krásné dárek nejen dostat, avšak ještě krásnější je něco darovat. O Vánocích nejde jen o cenu dárku, ale o projev lásky, přízně, úcty a o snahu připravit svým blízkým pěkné překvapení.

Akce za měsíc listopad a prosinec:

Cirkus ve škole

30. 10. k nám do školy zavítali dva cirkusoví klauni jménem Tůdle a Nůdle. Utekli svému principálovi a rozhodli se, že s našimi dětmi založí vlastní cirkus. Naučili je různé cirkusové „fígle“ a kouzla. Děti byly nadšené a moc se pobavily. I když se nakonec Tůdle a Nůdle vrátili do svého starého cirkusu, děti odcházely do školních lavic s úsměvem na rtech.

Halloween

31. 10. jsme se na poslední vyučovací hodinu sešli ve škole ve strašidelných maskách. Tento den se totiž v anglosaských zemích slaví Halloween. Porovnali jsme tento svátek s „Dušičkami“, kdy vzpomínáme na zemřelé v Čechách. Hodinu jsme zakončili výrobou „Podzimníčků“ z dýní a jejich výstavou, kterou jste mohli vidět na školní chodbě.

Setkání důchodců

16. 11. 2012 se konalo v Kulturním domě v Černíkovicích setkání důchodců. Děti ze školky i ze základní školy pro ně připravily pestrý program plný písniček, básniček, scének i tanečků. Doufáme, že jsme prarodiče aspoň trochu potěšili.

Prodejní výstava knih

Ve dnech 28. – 30. 11. se v prostorách bývalého školního bytu konala předvánoční prodejní výstava knih. Dospělí i děti si mohli prohlédnout knížky, které v tomto roce vyšly. Nabídka byla opravdu bohatá – od knížek pro děti, naučnou literaturu až po kuchařky, kalendáře…. Návštěvníci si mohli také zakoupit svícny a adventní věnce na vánoční stůl od paní Papáčkové.

Vypouštění balónků s přáníčky

14. 12. 2012 se uskutečnila akce - „Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi“. Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek. Děti obdržely balónky zdarma, napsaly přáníčko a společně jsme je na povel z rozhlasu vypustili. Následovala „Vánoční besídka“ v budově základní školy. Vánoce bílé, ať potěší Vaše srdce, my Vám zdraví přejeme a štěstí v novém roce!!!

ZÁŘÍ 2012


INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ve škole máme v současné době 38 dětí:
6 prvňáčků,
8 dětí ve 2. ročníku,
6 třeťáků,
8 žáků ve 4. roč. a
10 páťáků .

PŘEDMĚTY
1.,3. a 4. ročník učí ředitelka Iva Dernerová, výchovy paní Šabatová, 2. a 5. roč. paní učitelka Holoubková, která učí také HV, VV, ČT a VL v 1., 3. a 4. ročníku. Paní M. Šitinová je i nadále školnicí.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Provoz ŠD je od 7,30 do 15,30 hod. Za ŠD se platí 150 Kč měsíčně.

Od října 2012 začínají na naší škole tyto kroužky:

V pondělí od 13,15 do 14,15 hod. kroužek angličtiny pod vedením paní Myhillové. Děti budou rozděleny na mladší a starší. Kroužek je placený rodiči.
V úterý se můžou děti přihlásit na hudební kroužek pod vedením paní učitelky Holoubkové. Začíná ve 14,30 a končí v 15,30 hod.
Ve středu od 14,30 do 15,30 hod. taneční kroužek. Povede ho slečna Gabriela Michaličková, studentka VOŠ Obchodní v Kostelci. Kroužek je placený rodiči.
Ve čtvrtek můžou děti docházet na kroužek šachový, který povede pan Kačírek, ředitel gymnázia v Rychnově nad Kněžnou. Kroužek začíná v 14,45 a končí v 15,30 hod. Bude dělený na mladší a starší žáky. Kroužek je placený rodiči.
V pátek ve 12,15 hod. začíná dramatický kroužek pod vedením paní Hovorkové. Končí ve 13,15 hod. Na něj navazuje výuka náboženství od 13,15 do 14,00 hod.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŠVP
Ve všech ročnících se učí podle nového školního vzdělávacího programu, který si vypracovala škola sama /kdo chce, může nahlédnout/. Snažíme se děti učit hrou, nestresovat je, samy si mají hledat nové informace.
Letos mají děti v 5. ročníku nový předmět – Informatiku. Máme připravené lekce na Interaktivní tabuli v rámci projektu EU-peníze školám.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřskou školu v letošním roce navštěvuje 42 dětí.

AKCE ŠKOLY
Za nejzdařilejší akci považuji Dožínky v Hradci Králové. Akce proběhla 14.9. před stadionem a v prostoru u Flošny a bylo se na co dívat. Žáci obdrželi soutěžní lístky, které si na stanovištích po absolvování úkolu nechali potvrdit. Potom proběhlo slosování, bohužel letos nikdo z naší školy nevyhrál.

OKRESNÍ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU V SOLNICI
V rámci zahřátí organismu se 4. a 5. ročník vydal 21. 9. 2012 do Solnice na kole po nové cyklostezce. Zde se družstvo našich děvčat zúčastnilo okresního kola v přespolním běhu.
Na Solnickém stadionu se sešlo 48 děvčat v kategorii do 10 let z 10 škol našeho okresu.
I přesto, že jsme nezvítězili, získali jsme drahocenné zkušenosti a zjistili jsme, že povzbuzování našich spolužáků dokázalo zrychlit naše kroky.
Děkujeme děvčatům za statečnost a velmi dobrou reprezentaci naší školy.

PROJEKT „VODA – NÁŠ ŽIVOT“
25.9. 2012 došlo v naší škole k plánovanému přerušení dodávky elektřiny. Po dvou hodinách výuky se děti vydaly na připravenou trasu.
Našich 10 páťáků provázelo mladší spolužáky 10 soutěžními úkoly. Celá hra byla motivovaná důležitostí vody pro náš život. Děti získaly nové informace o množství a skupenství vody na Zemi atd.,lovilyrybičky,skládaly lodičky, házely do sítě … Za splnění úkolů dostávaly části obrázků, které na konci složily. Všechny dostaly malou odměnu.
Celé dopoledne jsme završili opékáním párků. Sluníčko nás zahřálo a vykouzlilo úsměvy na tvářích.
Den se nám hezky vydařil i bez elektřiny.

POLSKO
Před prázdninami jsme posílaly výkresy s krátkými texty dětí do Polska. V Polsku provedli výběr z kreseb a vydali knihu s nejlepšími obrázky. V této knize se objevují obrázky těchto dětí:

Markéta Hovorková - Sněhuláci Nikola Šabatová - Beruška Aneta Chaloupková - Červená Karkulka Karolína Hovorková - Medvědi Tobiáš Švec - Akvário Natálie Šťovíčková - Zvířátka z chaloupky vyhnala loupežníky

Děti zúčastnily dne 1.10.2012 od 16 hodin akce v knihovně v obci Oldrzychowice (v Polsku).

CO NÁS ČEKÁ:
25. a 26.10 - podzimní prázdniny.
Kulturní vystoupení pro důchodce.
Plavání v rychnovském bazénu. Budou s námi jezdit i předškoláci z MŠ.
Tradiční prodejní výstava knih.
Chystáme adventní koncert u rozsvíceného stromu společně s vypouštěním balónků.ČERVEN 2012


JAK PRACUJEME VE ŠKOLE A ŠKOLCE

Sběr papíru a elektrospotřebičů

V týdnu od 16. do 20. dubna proběhl sběr starého papíru a elektrospotřebičů. Celkem škola a školka sebrala 3000 kg starého papíru a 10 bagů malých spotřebičů a neuvěřitelných 42 velkých spotřebičů. Děkujeme všem, kteří nám přispěli. Akce probíhala ke „Dni Země“ a naše heslo bylo: „KDYŽ JE OHROŽENA PŘÍRODA, JE OHROŽEN VEŠKERÝ ŽIVOT.“ Tříděním odpadu se naše škola snaží přispívat k ozdravování naší planety. Čarodějnice 2012.

Pálení čarodějnic

O tom, že je noc z 30. dubna na 1. května kouzelná, svědčí ohně planoucí na návrších kolem našich měst a vesnic. Pálí se totiž čarodějnice. Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají zlé síly větší moc než jindy. Do naší školy zavítaly čarodějnice už dopoledne a moc se jim zalíbilo v lavicích, a tak se zúčastnily i dopolední výuky. Pak se rozletěly směrem k obecnímu úřadu, kde byly přivítány čarodějnickým lektvarem. Ještě dobře, že tu nezůstaly a odletěly škodit jinam. Indiáni v Černíkovicích.

Indiáni ve škole

Kdo šel 2. 5. kolem školy, nestačil se divit. V parku se objevili 2 indiáni a předvedli dětem mnoho zajímavých věcí, které používají ve svém běžném životě. Např.: oblečení, zbraně, nádoby… Děti ze ZŠ a MŠ si vyzkoušely střílení z luku, tradiční hru indiánů, hru na bubínek… Nejvíce se nám líbilo rozdělávání ohně a boj s nepřítelem. Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ se konal 16. 5. 2012 od 14,30 hod. v budově mateřské školy. Přišlo celkem 12 zájemců o předškolní vzdělávání. 11 místních bylo přijato.

Zpívali jsme na Studánce

V neděli 20. května ožilo letovisko Studánka Včelím rojením – slavnostním odhalením nových včelích úlů, kterým dala podobu výtvarnice Jarmila Haldová. Hotel Studánka připravil spolu s Déčkem pěkné rodinné odpoledne, na programu byla hudební i taneční představení. Jako první se představil na nově zastřešeném pódiu přírodního amfiteátru pěvecký sbor Základní školy Černíkovice pod vedením Mgr. Kristýny Moravcové a později následovala recitace účastníků krajské přehlídky dětských recitátorů – dramatického kroužku, o nějž pečuje Mgr. Jana Hovorková. Děkujeme rodičům za doprovod dětí.

Co ještě o přírodě nevíme

V květnu a v červnu se děti z naší školy dozvěděly mnoho nových informací o naší přírodě – o zvířatech i květinách. 30. 5 .2012 k tomu přispěla návštěva u rodiny Vašatových v Černíkovicích. Pan Vašata nám ochotně ukázal svůj chov exotických ptáků, dovedl děti zaujmout poutavým vyprávěním o jejich životě. Syn Marek se přidal a předvedl dětem mnoho dalším domácích zvířat. Připadali jsme si jako v malé zoologické zahradě. Moc děkujeme i za občerstvení. 8. 6. 2012 nás pan učitel PaedDr. Ladislav Miček pozval na návštěvu bývalé Střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí / dnes VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí/. Škola má dvě střediska – přírodovědné a chladicí a klimatizační techniky. Spolu se svými kolegy – paní Mgr. Ivou Slovákovou a Petrou Anderlovou nám připravili velmi zajímavé dopoledne. Nejdříve jsme viděli ukázku z kynologie – výcvik jednoročních psů studenty pod vedením paní Anderlové. Hodina byla zakončena předvedením zadržení pachatele již vycvičeným psem. Nestačili jsme se divit, co pejskové vše dovedou a také, co jejich výcvik dá práce. Potom nás zavedla paní Slováková do botanické zahrady s mnoho druhy rostlin, se včelínem i meteorologickou stanicí. Naše exkurze byla zakončena přírodovědnou poznávací soutěží, kdy děti poznávaly stromy, rostliny, živočichy a jejich části těla. Zajištěný autobus nás bezpečně dopravil do naší školy. Všem pedagogům děkujeme za milé a přínosné dopoledne. 14. 6. 2012 nás čeká výlet do PLANETÁRIA v HK a na Kunětickou horu. Zveme všechny přátele školy na ŠKOLNÍ AKADEMII, která se koná dne 22. 6. 2012 od 16,00 hod před školou. Uvidíte ukázky práce kroužků: hudebního, dramatického a tanečního spolu s pohádkou zahranou dětmi z MŠ a anglickou pohádkou žáků 4. ročníku.

Přejeme všem krásné slunečné prázdniny a šťastný návrat!!!


BŘEZEN 2012


Zprávy ze ZŠ a MŠ Černíkovice

Zimo, zimo, už jdi pryč,
jaro už si chystá klíč.
Otvírá jarní bránu,
jmenuje se petrklíč.

Touto říkankou a mnoha dalšími jsme ve středu 21. 3. vyprovázeli Morenu na její poslední cestě. Morenu jsme zapálili a poslali po řece a tím jsme se rozloučili se zimou a přivítali nové roční období – JARO.

Zápis do 1.ročníku

Zápis do 1. ročníku se konal 24.1.2012 od 15,00 hod. v budově ZŠ Černíkovice. Přišlo na něj 8 předškoláčků za doprovodu svých rodičů. Prostředí školy pro ně nebylo neznámé, protože den před zápisem se děti z MŠ zúčastnily ukázkové hodiny 1. ročníku – ČTENÍ,PSANÍ. Z těchto 8 bylo 6 dětí přijato, u 2 rodiče požádali o odklad.

Skřivánci z Černíkovic opět nezklamali
Malé zpěvačky z Černíkovic si opět přivezly z pěvecké soutěže „Karlovarský skřivánek 2012“ tři pěkná ocenění.
Všechny byly zařazeny do kategorie A2 /zpěváci studující sólový zpěv/.
Oblastní kolo soutěže se konalo dne 7. 2. 2012 v Opočně.
Michaela Burianová a Hana Dušková obsadily dvě druhá místa a Pavla Procházková se umístila na místě třetím.
Organizátorky výhru okomentovaly tak, že zpěvačky z malé školy vždy „vyberou“ nejlepší ocenění a jsou největším postrachem pro ostatní. /V minulém roce jsme získali 1. místo s postupem do Karlových Varů a tam jsme 1. místo obhájili./ Doufáme, že budeme v této tradici pokračovat.
Poděkování za přípravu a klavírní doprovod patří paní učitelce Kristýně Moravcové.

Karneval 2012

I když nás trápil mráz,
sešli jsme se v maskách zas ….

V neděli 12.2.2012 se konal v Kulturním domě v Černíkovicích tradiční „Dětský karneval.“ Svižnou polkou ho zahájila děvčata ze školy a poté následoval velký karnevalový průvod.
Dětských masek bylo opravdu hodně /93/ a bylo co obdivovat. I někteří rodiče nelitovali námahy a přišli v maskách.
Mezi skotačením a tancováním na parketu děti soutěžily. O hudební doprovod a vtipné provázení celé akce se postaral DJ Sobin.
Do tomboly se sešlo mnoho cen, za které všem sponzorům děkujeme.
O tom, že karneval je oblíbenou akcí, svědčí fakt, že ani -13 °C neodradil rodiče a další příbuzné. Přišli opravdu v hojném počtu.
Věříme, že nikdo nelitoval a užil si odpoledne se svými nejmenšími. A my se budeme těšit na karneval zase příští rok.

PROJEKT KE 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JIŘÍHO TRNKY

24. 2. byl realizován projekt věnovaný ilustrátorovi Jiřímu Trnkovi. Osnovu projektu si můžete přečíst:

„DIVADLO – LOUTKA - POHÁDKA“

Délka projektu : 2 hodiny literární výchovy + 2 hodiny výtvarné výchovy
Domácí příprava – 1 hodina
Děti ze 4 ročníku si připravily co nejvíce informací o životě a díle Jiřího Trnky.
Děti z 3. ročníku si připravily divadelní představení.
1. a 2. ročník přinesl nakreslený obrázek – oblíbené loutky či zážitek z divadla
Všichni přinesli dle možností knihu ilustrovanou Jiřím Trnkou.

Organizace společné hodiny LV – 1 hodina

1. Obrázek Jiřího Trnky / krátké video/- www.ceskatelevize.cz
2. 4. ročník – referát o životě a díle Jiřího Trnky
3. 3. ročník – divadlo
4. Ukázka pohádkových knížek, které si děti přinesly z domova či z knihovny. Knížky
budou na výstavě ve třídě po celý měsíc /14 dní/.
5. Výstava obrázků / 1. a 2. roč./
6. Společné vyluštění křížovky na interaktivní tabuli.
7. Pohádky Jiřího Trnky – www.youtube.cz / „Zvířátka a Petrovští, Dva mrazíci aj.“

HODINY VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Účast v Mezinárodní dětské vývarné soutěži Lidice 2012 – 40.ročník
Témata : Jiří Trnka a jeho divadlo – loutky – pohádky.
Podtémata : co jsem viděl v loutkovém divadle,moje oblíbené představení, zážitek z divadla,moje oblíbená loutka,výtvarné prvky v divadle, kdo pracuje v divadle.
Malování různými technikami / malba temperovými barvami, zapouštění barev, koláž s různými materiály aj. /
Vyhodnocení nejlepších výkresů a zaslání do soutěže

Talentmánie 2012

Talentmánie jako v televizi
Před jarními prázdninami 2. 3. 2012 se děti nemohly dočkat velké přestávky. Po ní se konala 2. Školní TALENTMÁNIE. Porota viděla různá vystoupení – recitaci, zpívaní, scénky, kouzlení, tančení….
Děti se opravdu moc snažily a my jsme nevycházeli z údivu, co vše dovedou. I když všichni nemohli vyhrát, stejně získali dobré zkušenosti s vystupováním před publikem.

Soutěž v recitaci

19. 3. proběhla soutěž v recitaci v Rychnově nad Kněžnou . Recitace v okresním kole se zúčastnila Michaela Burianová a Filip Hovorka. Oba dostali čestné uznání s postupem do krajského kola. Je to další úspěch paní učitelky Jany Hovorkové.

Modernizace výuky

Naše škola se zapojila do výzvy EU peníze školám v rámci projektu nazvaného Modernizace výuky na málotřídních školách. Realizace projektu začala 1.9.2010 a ukončení je naplánováno na 28.2.2013.
Z EU jsme získali finanční příspěvek na modernizaci výuky ve výši 419 821,00 Kč. Z této částky bylo zakoupeno 5 počítačů, 4 notebooky, 2 interaktivní tabule, 1 monitor, 1 tiskárna, 1 didaktická pomůcka na prvouku. Dále byly hrazeny výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Děkujeme panu starostovi a pracovníkům OÚ za okamžitou pomoc při zabezpečení školy po vniknutí cizí osoby do budovy školy.


PROSINEC 2011


Vánoční koledy zpívají andělé,
už jsou tu Vánoce,
šťastné a veselé!


Přejeme vám všech radostné Vánoce a šťastný nový rok 2012!

Poděkování OÚ Černíkovice
Děkujeme panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu za otevření a vybavení nového oddělení MŠ.
Dětem se zde moc líbí a my všichni se budeme snažit, aby nám v tomto stavu vydrželo co nejdéle.

Poděkování rodičům za sponzorské dary do MŠ patří:
Hoffmanové Pavlíně
Vavřinkovi Petrovi
Novotné Tereze
Školníkové Pavlíně
Rykrové Petře
Šromové Jindřišce


Výčet akcí ke konci roku 2011:


Výtvarná soutěž "Můj mazlíček"
Naše 2 žákyně, Nikola Šabatová a Karolína Hovorková, se výborně umístily ve výtvarné soutěži "Můj mazlíček", která byla vyhlášena v září Domem dětí v Rychnově nad Kněžnou. Soutěže se zúčastnilo přes 70 dětí ze škol rychnovského regionu a výstavu v Déčku shlédlo přes 300 návštěvníků.

Plavání v rychnovském bazénu
Od 15. 11. jezdíme plavat do bazénu v Rychnově nad Kněžnou.
Bazén to je pěkný, nový, se spoustou vodních atrakcí. Moc se nám tam líbí.

Setkání důchodců v Lipovce
16. 11. 2011 naši žáci předvedli své pásmo básniček, písniček, tanečků a krátkých pohádek na "Setkání důchodců" v hostinci U Elišky v Lipovce.
Věříme, že své prarodiče potěšili a zabavili. Akci připravil OÚ Černíkovice.

Prodejní výstava knih
I letos se v tělocvičně konala tradiční prodejní výstava knih. Letos bylo knih méně, ale navíc přibyly vánoční aranže.

Vzdělávacího program „ELEKTROWIN“
25. 11. 2011 se děti zúčastnily vzdělávacího programu „ELEKTROWIN“.
Cílem projektu bylo seznámení žáků zábavnou formou s recyklací a tříděním odpadu. V tento den na naši školu přijela 4 členná RECYKLAČNÍ HLÍDKA a přivezla si s sebou mnoho pomůcek. Jedna třída se proměnila ve výukovou místnost s velkou televizí, přenosnými tabulemi a jinými pomůckami, kde děti čekalo několik teamových soutěží a her.
Další hodinu jsme strávili v tělocvičně nad logickými hrami a hlavolamy z libereckého IQ PARKU. Vítězná skupina získala hodnotné ceny.
Program byl předveden bezplatně a přinesl nám všem mnoho nových poznatků.

ADVENT u rozsvíceného stromu
4. 12. 2011 se děti sešly před školou u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Ani vichřice a déšť nás neodradily a nakonec se počasí umoudřilo a děti z MŠ i ZŠ svým vystoupením potěšily všechny návštěvníky.
Seznámení s Adventem si můžete přečíst:


Dny jsou stále kratší a noci delší.
Tento čas je časem adventním. Slovo Advent znamená příchod Spasitele.
Adventní období trvá 4 týdny a je spjato s tradicí Mikulášské nadílky, rozsvěcováním vánočních stromů a s vánočními trhy.
Máme za sebou neděli železnou, dnešní neděle se jmenuje bronzová a ještě nás čeká stříbrná a zlatá.
Typickou barvou tří adventních nedělí je temně fialová barva, po třetí neděli ji nahrazuje barva radosti – růžová.

 


„Čína – říše mocného draka“
Žáci 4. ročníku se účastnili programu „Čína – říše mocného draka“, pořádaného v rámci unikátního projektu Planeta Země 3000. Projekce se konala v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou
dne 5. 12. 2011.
Před zahájením projekce jsme obdrželi pracovní listy, které jsme společně řešili v následující vyučovací hodině. Doplňkový materiál k počítačové projekci je uložen na webových stránkách www.planetazeme3000.cz.

Mikuláš ve škole
V pondělí 5.12. se děti převlékly za Mikuláše, čerty a anděly a společně si zazpívaly.


Adventní vystoupení v hotelu Studánka
Přijali jsme pozvání od paní Burianové a v neděli 11.12.2011 jsme s krátkým adventním programem vystoupili v letovisku Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Děkujeme rodičům za odvoz dětí - krásné prostředí, radost z výkonů dětí a slavnostní atmosféra jim to určitě vynahradila.
16. 12. 2011 se v místním kostele uskutečnil „Vánoční koncert“ za účasti dětí ze ZŠ, MŠ a pozvaných hostů. OÚ zajistil občerstvení.

Mgr. Iva Dernerová, ředitelka ZŠ a MŠ Černíkovice

 


--------------------------------------------------------------------------


ZÁŘÍ 2011


   1. září 2011 jsme v naší škole slavnostně zahájili školní rok 2011/2012. Letos nastupuje 9 prvňáčků, kteří přišli první den za doprovodu svých rodičů. Přejeme hodně úspěchů.
   Ve škole máme v současné době 34 dětí, 9 prvňáčků, 6 dětí ve 2. roč., 9 třeťáků a 9 žáků ve 4. ročníku. 5. roč. letos není. 1 žák dochází do školy v cizině.

PŘEDMĚTY

   1. a 4. ročník učí paní učitelka Iva Dernerová, výchovy paní Šabatová, 2. a 3. ročník paní učitelka Moravcová, v 1. a 4. ročníku má i Hudební východu, Výtvarnou výchovu, Čtení a Vlastivědu. Paní M. Šitinová je i nadále školnicí.

Školní družina

   Provoz ŠD byl na žádost rodičů prodloužen do 15,30 hod. Kapacita ŠD je 30 žáků. Za ŠD se platí 150 Kč měsíčně.

Od října 2011 začínají pracovat na naší škole tyto kroužky:

   Ve středu můžou děti docházet na kroužek angličtiny, který povede Barbora Michaličková, studentka posledního ročníku Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí. Kroužek začíná v 15,15 a končí v 16,15 hod. Je hrazený rodiči.
   Ve čtvrtek se můžou děti přihlásit na hudební kroužek pod vedením paní učitelky Moravcové. Začíná ve 13,30 a končí ve 14,30 hod.
   Na něj navazuje ve čtvrtek od 15,00 do 16,00 hod. taneční kroužek. Povede ho slečna Gabriela Michaličková, studentka VOŠ Obchodní v Kostelci. Kroužek je placený rodiči.
   V pátek začíná ve 12,15 hod. dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Hovorkové. Končí ve 13,15 hod.
   V pátek od 13,15 hod. do 14,00 hod. bude probíhat výuka náboženství.

ŠVP (Školní vzdělávací projekt)

   Ve všech ročnících se učí podle nového školního vzdělávacího programu „Učíme se pro budoucnost“, který si vypracovala škola sama. Snažíme se děti učit hrou, nestresovat je, samy si mají hledat nové informace.
   V příštím roce čeká na děti v 5. ročníku nový předmět – Informatika. Připravujeme lekce na Interaktivní tabuli v rámci projektu EU-peníze školám, které se budou letos ověřovat ve 4 roč.

   Zatím se nám podařilo získat z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost akce EU- peníze školám asi 250 000 Kč. Peníze buly použity na technické vybavení školy. Zakoupili jsme již 2 interaktivní tabule, 3 notebooky, 1 didaktickou pomůcku na prvouku. Dále počítáme s výměnou starých počítačů, nákupem nových notebooků a dalších didaktických pomůcek. Abychom peníze dostali, musíme vytvořit určitý počet nových vzdělávacích materiálů na inter. tabule a zúčastnit se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výukové materiály se týkají 5 témat:
   1. čtenářská a informační gramotnost
   2. cizí jazyky
   3. využívání ICT /inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím digitálních technologií/
   4. matematika
   5. přírodní vědy

   Druhou část peněz do 420 tis. získáme až po vytvoření všech výukových hodin – celkem se jedná o 348 výukových materiálů. Ministerstvo naši práci kontroluje pomocí tzv. Monitorovacích zpráv.

Akce školy:

   16. 9. 2011 naše škola a školka navštívila akci „Den zemědělství Královéhradeckého kraje“ nebo-li „DOŽÍNKY 2011“. Akce se konala v prostoru Šimkových sadů v Hradci Králové od 16. do 17.9. Paní Ing. S. Ervová, generální ředitelka CHOVSERVIS a.s., nám zajistila bezplatnou autobusovou dopravu tam i zpět. Žáci obdrželi soutěžní průkazky, které na stanovištích po absolvování úkolu nechali potvrdit. Aby byl soutěžící zařazen do losování, musel si nechat potvrdit 6 soutěží. To jsme všichni splnili, bohužel nikdo z našich dětí nebyl vylosován.
Děti se osobně setkaly s hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. L. Francem a odpověděly mu na několik otázek.

 
Co bylo na „Dožínkách k vidění“:


   Výstava hospodářských zvířat, prezentace včelařství, ukázky práce se zvířaty, soutěže pro děti se zaměřením na ekologickou likvidaci odpadu, zemědělská technika, prezentace škol, prezentace soutěže Potravinář roku a prezentace informačního střediska pro rozvoj zemědělství. Dále drobná řemesla, prodejní stánky, občerstvení, atrakce a různá kulturní vystoupení. Během 3 hodin strávených v Šimkových sadech se nám nepodařilo všechny stanoviště obejít. Takže se těšíme na příští „Dožínky“ v roce 2012.

23.9. proběhlo vyšetření očí- byly vyšetřeni předškoláci a naši prvňáčci.Vyšetření bylo provedeno za použití jednoho z nejmodernějších technických prostředků – přístrojem Plusoptix a mělo za úkol odhalit oční vady u dětí.

Co nás čeká:

   26. a 27.10 - podzimní prázdniny
   Kulturní vystoupení pro důchodce.
   Koncem listopadu začínáme jezdit plavat do bazénu v RK. Budou s námi jezdit i předškoláci z MŠ.
   Tradiční prodejní výstava knih pravděpodobně nebude, kniha v Kostelci má nového majitele a nevíme, jestli bude mít zájem s námi spolupracovat.
   Chystáme adventní koncert v kostele. Tato akce nahradí vánoční besídku.

Nové oddělení mateřské školy

   Dne 1.9.2011 bylo otevřeno nové oddělení mateřské školy. Toto oddělení je umístěno v 1. poschodí budovy MŠ a nabízí 14 nových míst pro malé předškoláky. Kapacita mateřské školy se tak zvýšila na 42 dětí. V dohledné době bude nově vzniklá třída dovybavena nábytkem.

Výsledek výběrového řízení na pozici učitelky MŠ

   Dne 12.7.2011 proběhlo výběrové řízení na pozici učitelky MŠ do nového oddělení, které bylo otevřeno 1.9.2011. Z 9 uchazečů o místo se nakonec dostavilo 6 zájemců. Sedmičlenná komise nakonec vybrala Mgr. Petru Laifrovou z Olešnice. V MŠ pracuje i asistent pedagoga.

21. ročník festivalu Jičín - město pohádky

   Vítězem výtvarné soutěže „Strejda Čtvrtek mezi svými“ je žák 4. ročníku - Marek Vašata. Obrázek víly nakreslil za pomoci paní učitelky Jany Šabatové a v sobotu 10. září 2011 mu v Jičíně na pódiu na Valdštejnově náměstí předal odměnu Jiří Lábus.

Navštivte naše webové stránky www.zsms-cernikovice.webz.cz. Tyto webové stránky školy již vidělo přes 2000 návštěvníků.

Iva Dernerová, ředitelka ZŠ a MŠ

 

--------------------------------------------------------------------------

ČERVEN 2011Zprávy ze ZŠ a MŠ

    Tak je to tady. Meteorologové sice tvrdí, že léto nás trochu pozlobí, nicméně kalendář říká jasně, že jsou před námi prázdniny. Tedy doba, kdy si zaslouženě odpočinou učitelé od žáků, a co si budeme nalhávat, i zaslouženě žáci od učitelů. Nic naplat, zlaté prázdniny. I kdyby měly propršet.
    V naší škole jsme se nejen učili, ale pořádali jsme i mnoho akcí a projektů. Vše najdete na našich stránkách - www.zsms-cernikovice.webz.cz. Nabízíme k nahlédnutí seznam těchto akcí, u některých najdete i podrobnější informace.

DUBEN 2011

5.4. – Pedagogická rada
7.4. – SRPDŠ – konzultace
8.4. – Vynášení Moreny
11.4.-15.4. – Sběr papíru a elektrospotřebičů
19.4. – DEN ZEMĚ
20.4. – Velikonoční výstava na OÚ
27.4. – Koncert Pavla Nováka ml. V Kostelci nad Orl.
29.4. – Rej čarodějnic spojený s opékáním

Projekt „Ukliďme si svět“
Součástí tohoto projektu škola pořádala několik akcí:
Sběr elektrospotřebičů – naše škola vybrala největší počet elektrospotřebičů v celém královéhradeckém kraji /35 velkých spotřebičů a 12 bagů malých/.
Vynášení Moreny spojené s hrou „Ukliďme si les“.
Den Země věnovaný úklidu okolí školy a obce a ekologická přednáška o třídění odpadu.

V měsíci dubnu jsme se s páťáky zúčastnili výtvarné soutěže pořádané Polským Institutem v Praze s názvem „A proč je platýz placatý?“. Páťáci se nejdříve zdráhali pracovat neobvyklou pracnější technikou, ale nakonec se naše dlouhodobější snaha vyplatila, protože soutěžní dílo Adély Fraňové se umístilo na 2. místě. Adéla získala nejen spoustu věcných cen, ale dokonce i čtyřdenní poznávací zájezd do polských měst. Adélce ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších výtvarných úspěchů.
K. Moravcová


Soutěž v anglickém jazyce "Videopohlednice z mého města / vesnice"
Zúčastnili jsme se netradiční soutěže v anglickém jazyce "Videopohlednice z mého města / vesnice". Po dlouhé přípravě anglického textu o Černíkovicích, se kterou nám velmi pomohla paní H. Myhillová (tímto jí ještě jednou mnohokrát děkujeme :)), jsme opustili s páťáky školu a vyrazili natáčet do "ruchu" vesnice a okolí.
Zjistili jsme, že filmaři vůbec nemají jednoduché povolání, kvalita snímku závisí na mnoha okolnostech, ale nakonec jsme i tento těžký úkol zvládli. Já jsem se doma trochu zapotila u učení se stříhání videí, ale vše je dovedeno do konce a tříminutové video je na světě.

27.4. 2011 jsme se vydali do Kostelce nad Orlicí na koncert Pavla Nováka ml. nazvaný „O ZVÍŘATECH„. Formou písníček a vyprávění Pavla Nováka se děti vydaly do světa zvířátek. Tento výchovný pořad byl zaměřen na vytvoření pevného a pozitivního vztahu k přírodě, zvířátkům a ke všemu, co k přírodě a životu patří. Děti se během pořadu aktivně zapojily formou zpívání, tleskání a tance, tím si procvičily melodické a rytmické dovednosti. Součástí programu byly i pohádkové příběhy, které Pavel Novák zpracoval a vydal v knize Pohádky i nepohádky. Všichni jsme si odváželi pěkný hudební zážitek.


Květen 2011

11.5. – Ekologický program zaměřený na třídění odpadu
19.5. – Zápis do MŠ /1. skupina/
26.5. – Focení dětí před školou
27.5. – Projekt ke 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka
30.5. – Zápis do MŠ /2.skupina/
31.5. - Pedagogická rada, kontrola z Ped. psychol. poradny

Červen 2011

2 .6. – Schůzka rodičů, besídka dramatického kroužku
16.6. – Školní výlet – Nové Město nad Metují, Ratibořice
24.6. – Akce OÚ – Noční Gloriák
27.6. – Poznej svého psa – beseda spojená s ukázkami
28.6. – Divadlo v Ličně – Princové jsou na draka
30.6. – Slavnostní zakončení školního roku 2010/2011


Po stopách školní víly aneb „Co se děje v noci ve škole“
Chtěly bychom se s vámi podělit o událost, kterou jsme prožily v červnu na naší malé škole v Černíkovicích.
V rámci rozloučení se s dívčím klubem, který děvčata navštěvovala celoročně, jsme přespaly ve škole. Po posilnění opečenými buřty, jsme se vydaly hledat školní vílu. Trocha strachu a temnoty nás neodradila a došly jsme až na půdu. Víla tam seděla ve staré školní lavici a byla ráda, že ji děti našly, protože je potřebovala požádat o pomoc při hledání ztraceného světýlka. Cestou za světýlkem jsme plnily zajímavé úkoly a dokonce jsme objevily i skřítka Školáčka. Ve strašidelném lese jsme našly ztracené světýlko a s vílou a její pohádkou na dobrou noc jsme poprvé přespaly ve škole. Spalo se nám všem sladce, ráno jsme posnídaly u bohatě prostřených stolů a poté usedly do lavic k pátečnímu vyučování.
Tímto bychom chtěly poděkovat maminkám, které nám napekly dobroty ke snídani a tatínkovi za pomoc při organizaci noční hry.
Akce se nám zdařila a všechny jsme byly spokojeny.
Učitelky ze ZŠ Černíkovice – K. Moravcová a J. Šabatová


16.6. jsme spolu s rychnovskou 4. třídou navštívili zámek v Novém Městě.
Věž Zázvorka nám připravila i strašidelné chvilky při krkolomném výstupu na ni. Odměnou byl krásný rozhled na náměstí a okolí. Výbornou zmrzlinou jsme se rozloučili s Novým Městem a pokračovali jsme do Babiččina údolí. Počasí nám přálo a výlet se nám líbil.

Sponzorský dar od od firmy ESOP
Dne 16.5.2011 jsme dostali sponzorský dar od účetní a daňové kanceláře ESOP z Rychnova nad Kněžnou. Jedná se o papírenské zboží a pastelky do MŠ i ZŠ. Jménem celé školy děkuji paní Burianové za tento dárek. Velmi nás potěšil.

Projekt Ovoce do škol
Naše škola je už třetím rokem zapojena do projektu Ovoce do škol. Děti dostávají jednou krát za 14 dní čerstvé ovoce, občas zeleninu nebo ovocné šťávy.


Projekt EU-peníze školám
Učitelky ZŠ vytvářejí nové výukové programy na interaktivní tabuli. Ty jsou podmínkou získání dalších peněz pro školu.


Přejeme Vám hezkou dovolenou!

--------------------------------------------------------------------------

BŘEZEN 2011

Masopust, masopust,
do kola mě, holka, pusť!

Zhusta, chlapci, zhusta,
konec masopusta,
masopust se krátí,
víc se nenavrátí.


Informace o karnevalu:

 Karnevaly se pořádají nejčastěji v masopustním období. Zdánlivě nemají s masopustem nic společného. Avšak už samotný název nás vyvádí z omylu. Český výraz „karneval“ pochází z latinských slov „carne vale“, což v překladu znamená „sbohem maso“. Značí to tedy, že 40denní postní období před Velikonocemi se drží i v jiných, zejména románských zemích.
 Společným znakem masopustu a karnevalu je veselí, tanec, zpěv a hudba. Maškarní karnevaly /šibřinky/ bývaly dříve záležitostí dospělých. V dnešní době se však více organizují karnevaly dětské.

 27.2.2011 se konal v Kulturním domě v Černíkovicích tradiční „Dětský karneval“. Zahájily ho dívky tanečním vystoupením, avšak pro nemocnost v polovičním zastoupení. Akce svým slovem vtipně provázel DJ Sobin, který doplňoval připravený program svými soutěžemi.
 Do tomboly se sešlo mnoho cen, za které děkujeme, letos se nám sešlo 9 krásných dortů. 7 z nich upekla paní Chlumecká z Domašína.


Další akce:

 20.1. se konal na naší škole zápis do 1. ročníku. Přišlo 10 malých školáčků za doprovodu svých rodičů. Museli se představit, říci krátkou básničku, vyprávět pohádku, zazpívat písničku a seřadit obrázkovou osnovu.
 Nejvíce je zaujala práce na interaktivní tabuli, kde sestavovali z geometrických tvarů panáčka. Zároveň tvary počítali a hádali barvy. Před zápisem se předškoláci přišli do školy podívat na hodinu českého jazyka v 1. ročníku. Naším cílem bylo seznámení dětí s novým prostředím, které je po prázdninách čeká.

 V úterý 8.2.2011 se čtyři zpěváčci ze Základní školy Černíkovice zúčastnili soutěže v sólovém zpěvu pojmenované „Karlovarský skřivánek“. Oblastní kolo se konalo v Opočně, v sále Kodymova národního domu.
 V kategorii A1 /žáci nestudující sólový zpěv/ nás reprezentoval Filip Hovorka ze 2. ročníku a Michaela Sedláčková z 5. ročníku. V kategorii A2 /žáci studující sólový zpěv/ zpívala dvě děvčata ze 2. a 3. ročníku – Hana Dušková a Michaela Burianová. Každý zpěvák měl pro porotu připravenou píseň lidovou a píseň umělou dle vlastního výběru. Naše děti zpívaly za klavírního doprovodu paní učitelky Kristýny Moravcové. Přestože jsme se zúčastnili této soutěže poprvé, odváželi jsme si kromě krásných zážitků také tři diplomy.
 Michaela Sedláčková získala ve své kategorii 1. místo s postupem do celostátního kola a pojede v březnu reprezentovat naši školu do Karlových Varů. Děvčata, studující sólový zpěv, se nezalekla konkurence a i ony si dovezly diplomy a krásné keramické skřivánky. Hana Dušková se umístila na 2. a Michaela Burianová na 3. místě.
 Zpěváčkům gratulujeme, rodičům děkujeme za jejich ochotu zajistit dopravu, paní učitelce Moravcové za přípravu na vystoupení.

 16. února děti ze školy a předškoláci ze školky zakončili 10 hodinový kurz plavání. Jezdili jsme do nového bazénu v Rychnově na Kněžnou. I když cena výuky výrazně zasáhla do rozpočtu rodiny, akce se nám líbila. Mnoho dětí se naučilo plavat a ostatní si vyzkoušely všechny vymoženosti nového bazénu.

 10.3.2011 proběhlo v naší škole 1. kolo Talentmánie. Žáci nás překvapili originálními vystoupeními, která si předem připravili. Zpívalo se, recitovalo, tancovalo, objevili se i kouzelníci, někdo předvedl scénku, jiný vyprávěl vtipy. Hodnotily děti a porota složená z učitelů. Všem se nám moc soutěž líbila a příští rok ji budeme určitě opakovat.

 16.3.2011 navštívila naši školu Policie ČR. Děti byly poučeny o bezpečnosti při setkání s cizími lidmi, zopakovaly si dopravní značky, bezpečné přecházení vozovky a pravidla jízdy na kole. Venku si zblízka prohlédly policejní auto. Ani jsme nečekali, kolik otázek děti vymyslí, jaké informace je budou zajímat.

 V ten samý den proběhla soutěž v recitaci v Rychnově nad Kněžnou . Recitace v okresním kole se zúčastnila Michaela Burianová a Filip Hovorka. Oba dostali čestné uznání a Filip postupuje do krajského kola. Je to další úspěch paní učitelky Jany Hovorkové.


UKÁZKA PROJEKTU věnovanému 90. výročí narození Z. Milera, autora světoznámého Krtečka

Příprava dětí před projektem:
 1. 5. ročník – připrav si informace o autorovi oblíbeného Krtečka
 2. Ostatní žáci vytvoří doma originální kresbu Krtečka
 3. Přines z domova knihy a ostatní materiály, kde se postavička Krtečka objevuje

Organizace projektu:
 1. Výstava obrázků Krtečka v tělocvičně
 2. Výstava knih
 2. Prohlídka obrázků a hodnocení žáky i pedagogickým sborem
 3. Prezentaci připravených informací o Z. Milerovi
 4. Ukázka knih Z. Milera
 5. Doplnění dalších informací učitelem, ukázka gifu /pohybujícího se Krtečka/a portrétu autora na interaktivní tabuli

Zdeněk Miler
 Narodil se 21. Února 1921 v Kladně. Po válce dostudoval a stal se členem výtvarného studia Jiřího Trnky. Je autorem loga tří rozcuchaných kluků v námořnickém tričku. Ilustroval řadu knih pro děti, spolupracoval s vydavatelstvím Albatros. Průlomem v jeho tvorbě je animovaný film Jak krtek ke kalhotkám přišel, za který dostal hlavní cenu na Filmovém festivalu v Benátkách – Zlatého lva. Jeho dcera Kateřina pokračuje v otcově díle a kreslí Krtečka. Když se řekne Krteček, snad každý si představí černou postavičku v modrých kalhotkách, s červeným čumáčkem a třemi vlásky trčícími jako anténky.
 Kamarádského a pracovitého tvorečka znají nejen děti, ale i dospělí po celém světě. Francouzi mu říkají Taupek, Nizozemci Molletje a v Japonsku je to prostě Krtek. Když ho Z. Miler v 50. letech minulého století nakreslil, nedoufal, že sklidí tolik věhlasu. V roce 2011 spolu oslavili narozeniny.  Krteček pětapadesátiny, jeho „tatínek“ obdivuhodných devadesát.
 Filmografie uvádí více než padesát krtčích příběhů.
 Citace:“ Dostal jsem tenkrát scénář k filmu, který měl dětem objasnit, jak se dělá len. Pomyslel jsem si, že by pomohla nějaká postavička, která by jim pověděla, jak to s tím lnem je, a přitom je i pobavila. Probíral jsem jedno zvířátko po druhém, ale vždycky jsem zjistil, že už žije v Disneyově říši. Když už to vypadalo beznadějně, rozhodl jsem se, že se půjdu projít do lesa, a pokud mě nic nenapadne, pošlu scénář zpět. Loudal jsem se z procházky a najednou brnk a natáhl jsem se na zem. Zakopl jsem o krtinu. Vtom mi to došlo a já vykřikl: Sláva, už to mám, krtek! „
 Krtečka kreslil měsíc. Pak přišli na svět další kamarádi – myška, rak, rákosníček a další zvířátka. Dále vytvořil Štěňátko, Cvrčka a Sametku. Na počátku Krtek v jednom díle mluví. Ukázalo se ale, že pro nejmenší děti jeho řeč postrádá na srozumitelnosti a caparti snáz chápou citoslovce a hlavně smích. O smích a pláč se postaraly jeho dcery Katka a Barborka. Krteček se už půl století raduje i smutní kouzelným hláskem Milerových dcer. Na začátku jeho kreslířských pokusů byla jeho babička. Měla obrovské vypravěčské nadání a povídala Zdeňkovi úžasné pohádky.
 Z. Miler ilustroval řadu dětských knížek, nejznámější je Vančurův Kuba a Kubikula, Petiškův Pohádkový dedeček a pohádka Jiřího Wolkera O milionáři, který ukradl slunce.

 Všem občanům Černíkovic oznamujeme, že vítěz celostátní soutěže ve zpěvu „Karlovarský skřivánek“ je ze ZŠ Černíkovice a jmenuje se Michaela Sedláčková.
 Mateřská škola Černíkovice a další mateřské školy z Rychnovska zapojené do projektu Lions Clubu s názvem "Zdravé oči našich dětí", se zúčastnily výtvarné soutěže "O nejkrásnější oko". Výtvarné práce dětí byly představeny na Charitativním plese a zároveň účastníky plesu ohodnoceny. Pořadí tří nejlepších:

 1.Mateřská škola Rokytnice v Orlických horách
 2.Mateřská škola Černíkovice
 3.Mateřská škola Potštejn.

 Děkujeme Lions Clubu Rychnov n. Kn. za věcné ceny pro naše děti, příjemné posezení a zároveň se těšíme na další spolupráci.

 V Mateřské škole Černíkovice byla 9.března 2011 zahájena pěvecká soutěž "O ptáčka Jarabáčka". Soutěž proběhla ve dvou kolech a zúčastnily se jí děti všech tří věkových kategorií. Píseň si účastníci soutěže vybraly a nacvičily společně se svými rodiči. V rámci jednotlivých kol děti každou píseň nejprve představily a poté zazpívaly na mikrofon. Písně byly doplněny doprovodným CD, výtvarným zpracováním, nebo hudebním nástrojem.
 Většina zpívala bez jakýchkoliv ostychů, ti nejmladší s pomocí učitelek. Zazněly písně lidové - Lásko bože lásko, Já mám koně, vrané koně, Kočka leze dírou, ale i písně oblíbených zpěváků a hudebních skupin. Odměnou všem byl velký potlesk, sádrový ptáček Jarabáček, sladkosti a diplom s názvem písničky. Věříme, že děti si budou doma zpívat se svými rodiči jen tak pro radost a pro potěšení.

--------------------------------------------------------------------------


LISTOPAD 2010

Pranostiky o podzimu
Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima.

Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje ZŠ Černíkovice 28 dětí: 6 prvňáčků, 10 dětí ve 2. roč., 8 třeťáků, 4. roč. není a do 5. roč. dochází 4 žáci. 1 žákyně v říjnu z důvodu stěhování přestoupila na jinou školu.

1. a 3. roč. učí Iva Dernerová, výchovy paní Šabatová, 2. a 5. roč. p. uč. Moravcová, v 1. a 3. roč. má i HV. Paní Hovorková pracuje jako asistent pedagoga a pomáhá Klárce Šimerdové. Paní M. Šitinová je i nadále školnicí. ŠD navštěvuje 28 dětí.

V 1., 2. a 3. roč. se žáci učí podle nového školního vzdělávacího programu, který si vypracovala škola sama /kdo chce, může nahlédnout v ředitelně školy/, 5. roč. pracuje podle vzděl . programu Základní škola. Podle ŠVP se bude v příštím roce vyučovat ve všech ročnících. Snažíme se děti učit hrou, nestresovat je, samy si mají hledat nové informace.

Do školky nastoupilo 28 dětí. 8 dětí jsme nemohli přijmout. Od 6,30 hod do 15,30 hod se jim věnují paní učitelky Hana Pohlová a Olga Klárová. O pěkné prostředí se stará paní Eva Mazurová. Ve ŠJ pracuje paní Šárka Zevelová, Markéta Štěpánková a vedoucí stravování Hana Vítečková,.

Na škole jsou pro děti organizovány tyto kroužky – dramatický, který vede jako už mnoho let paní Hovorková. Protože máme převahu holčiček, mohou 1krát měsíčně docházet na „Dívčí klub“. Výuku angličtiny si vzal za Myhillovi na starost Petr Holoubek z Domašína. Domluvili jsme se, že bude klást důraz na konverzaci, aby se děti uměly trochu domluvit. Jediný kroužek angličtiny probíhá za úplatu. Děti se mohou účastnit i výuky náboženství. Za ŠD se platí 130 Kč měsíčně. Celý rok mají děti k dispozici o přestávkách teplý čaj.

Akce školy:

Za nejzdařilejší akci považuji projekt, který připravila a zorganizovala p. Šabatová – „Poznáváme přírodu“. Akce proběhla 27.9. před svátkem sv. Václava.

27. a 29.10. - podzimní prázdniny
11. 11. - kulturní vystoupení pro důchodce v Černíkovicích.

6.12. začínáme jezdit plavat do bazénu v RK – bude se jezdit každou středu. Výcvik začíná v 9,30 a trvá do 11,00 hodin. Budou s námi jezdit i předškoláci z MŠ.

1., 2. a 3. prosince se uskuteční ve zdejší tělocvičně tradiční prodejní výstava knih. Srdečně zveme.

Na 3.12. od 16,30 hodin chystáme adventní zpívání při příležitosti rozsvícení stromu tady v parku u školy. Tato akce nahradí vánoční besídku.

Letos se nám podařilo získat z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost akce EU peníze školám asi 420 000 Kč. Peníze budou použity na technické vybavení školy. Zakoupili jsme již 2 interaktivní tabule, počítáme s výměnou starých počítačů, nákupem nových notebooků a dalších didaktických pomůcek. Abychom peníze dostali, musíme vytvořit určitý počet nových vzdělávacích materiálů na inter. tabule a zúčastnit se dalšího vzdělávání ped. prac. Výukové materiály se týkají 5 témat:
1. čtenářská a informační gramotnost
2. cizí jazyky
3. využívání ICT /inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím digitálních technologií/
4. matematika
5. přírodní vědy

Práce s novou tabulí se nám moc líbí. Hlavně starší děti jsou velmi zvídavé a tráví u ní i své volné chvíle po vyučování. Naše vyučování je díky této tabuli obohaceno o mnoho zajímavých her na procvičování učiva.

napsala Iva Dernerová, ředitelka ZŠ a MŠ

Informace z MŠ

Naše mateřská škola se zapojila do jedinečného projektu zaměřeného na vyšetření zraku dětí screeningovým autorefraktometrem PLUSOPTIX-09, přístrojem na provádění screeningu očí předškolní mládeže.Termín vyšetření bude stanoven pravděpodobně ve druhém pololetí školního roku.

Pedagogicko psychologická poradna v Rychnově n.Kn. nabízí rodičům předškolních dětí screeningové vyšetření školní zralosti. Vyšetření je zaměřené na schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do školy -grafomotorika, sluchové a zrakové funkce, s následnými konzultacemi pro rodiče a doporučením, jak s dětmi pracovat.Termín stanoven na 5.ledna 2011.

Akce:

11.11.2010 - vystoupení pro důchodce v místním kulturním domě
3.12.2010 - fotografování dětí firmou Photodienst Brno
3.12.2010 - Mikulášská nadílka
7.12.2010 - divadelní představení paní Kelnerové ,,Perníková chaloupka" - v MŠ
15.12.2010 - divadelní představení v Pelclově divadle v Rychnově n.Kn. ,,Jak pan Mysliveček oslavil se všemi zvířátky Štědrý večer" - vánoční příběh plný říkanek,hádanek a vánočních koled, hraje divadlo ROMANETO Praha
prosinec - Vánoční besídka

Informace o materiálním vybavení :

a/ O hlavních prázdninách došlo k částečné rekonstrukci hygienického zařízení /výměna záchodových mís, výměna vodovodních kohoutků za pákové baterie u všech umyvadel./
b/ Výměna dřevěných balkonových dveří za dvoudílné plastové dveře
c/ Nákup bavlněného ložního povlečení, plánujeme dokoupení froté prostěradel.

Rodičovské desatero:

1. Děti vychováváme od první chvíle jejich žívota,a to vlastním příkladem.Bedlivě nás pozorují a nic (skutečně vůbec nic) nezapomenou.Dávejme pozor,co jim předvádíme!
2. Při výchově děláme chyby. Jestliže nejsou soustavné, je nám odpuštěno.Neodpustí vám však nedostatek zájmu o ně, nedostatek lásky a času, který jim věnujete.
3. Nepleťme si lásku s přílišnou shovívavostí a vlastní pohodlností, která nás nutí mávnout rukou nad malými prohřešky.
4. Jedna z mála věcí, kterou můžeme dítěti do života opravdu dát, je dostatek jistoty.Tu dítě načerpá z naší stálé přítomnosti. Až si bude dost jisté, opustí nás samo.
5. Říkejme dětem za všech okolností pravdu. Lépe je říci:,,nechci s tebou o tom mluvit", než sebelepší výmluva.
6. Mluvme s dětmi pozitivním způsobem, lépe a rychleji nám porozumí. Navíc budou dychtivé a aktivní.
7. Buďme uvážliví, než začneme trestat. Ověřme si vždy, zda dítě ví, proč je trestáno.Trest musí přijít hned a musí být přiměřený. Trestáme jednou, ne půl roku!
8. Nemusíme vždy souhlasit s tím, co naše děti dělají. Dejme jim ale najevo, že jsme s nimi, že je máme rádi a že mají vždy místo v našem náručí, ať už provedou cokoliv!
9. Neshazujme před dítětem autoritu těch druhých, spolehlivě tak podrýváme především tu vlastní!
10.Co nakonec? Snad Božena Němcová :,,Úcta se nezíská hrdostí, ale láskou!“

Z knihy „Je vaše dítě připraveno do první třídy?“

Napsala Hana Pohlová, vedoucí učitelka MŠ

ČERVEN 2010Novinky, které nás potěšily:

1. Velikou radost nám udělal žák 5. roč. Dominik Švec, který se umístil na 2. místě ve II. kategorii ve výtvarné soutěži pořádané Česko-polským institutem v Praze s názvem: „S drakem v Krakově“.

2. Markétka Hovorková a Marek Vašata získali 1. a 2. místo v okresním kole výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, Markétka se umístila na 2. místě i v kraji.

3. Pavlínka Procházková z MŠ Černíkovice se 26.6.2010 zúčastnila POLSKO-ČESKÉHO FESTIVALU PŘEDŠKOLNÍ PÍSNĚ "Kolorowe Jarmarki-Barevné trhy", který se konal v reprezentačním sále Gymnázia v Kladsku. Organizátory byly Gmina Klodzko a Mikroregion Rychnovsko. Zazpívala 5 lidových písniček za doprovodu paní Kožúškové, která vede na místní škole pěvecký kroužek. Soutěžilo 27 předškolních dětí z Polska a 3 z České republiky. Čtyřčlenná porota Pavlínce udělila 1. místo a my všichni z jejího úspěchu máme velkou radost.

4. Díky panu starostovi Duškovi je vypracován a zastupitelstvem schválen projekt na rozšíření MŠ.

  Snažíme se modernizovat výuku pomocí nových digitálních technologií a vybavit školu novým nábytkem, zapojili jsme se do projektu EU-peníze školám. Vypracovali jsme projekt nazvaný „Modernizace výuky na málotřídních školách“, pomocí kterého bychom mohli získat asi 420 tisíc korun.
Nedávno přišla odpověď: Vážení žadatelé, chtěli bychom vás informovat, že vaše projektová žádost úspěšně prošla procesem hodnocením a byla schválena Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU. V současnosti se připravuje právní akt "Rozhodnutí o poskytnutí dotace".


ŠKOLNÍ AKCE

  17.6. jsme navštívili indiánskou vesničku v Obořici u Nasavrk a zámek v Pardubicích. Školní výlet se nám moc líbil, přispělo k tomu i krásné počasí. Neobvyklou podívanou pro nás byli pávi před zámkem.
  Více uvidíte na fotografiích ...zde.


  28.6. se v 15,30 hodin konalo vedle školy „Rozloučení s páťáky“. Mladší spolužáci pro ně několik týdnů tajně nacvičovali krátké vystoupení. Pozvali jsme rodiče žáků, postavili velký stan, připravili občerstvení a soutěže pro děti. Nakonec se nám krátké vystoupení protáhlo skoro na hodinu. Přispěl k tomu dramatický kroužek s recitací, pohádkou O perníkové chaloupce a úryvkem z pohádky Zlatovláska /Hádka 2 rybářů/. Děti z 1. a 2. ročníku přednesly básničky z čítanky, zahrály pohádku Hrnečku vař a zatančily veselý tanec O 3 citrónkách. Divákům se líbily básničky šité na míru všem páťákům, předem jsme všechny upozornili, že je to legrace. Nakonec vystoupili i žáci ze 4. a 5. ročníku se svými veselými písničkami. Děti moc chválíme, vše se jim moc povedlo, i když jsme si vystoupení ani jednou společně nevyzkoušeli.
  Více informací a foto najdete v odkazu >> zde


Červen 2010
  1.6. - Den dětí /Den naruby, soutěže pro děti, sestavení mandaly/
  3.6. – Prezentace školy před hodnotící komisí v rámci soutěže „Vesnice roku 2010“
  4.6. – Focení, Kouzelník, Noční Gloriák
  10.6. – Hasičské auto, SRPDŠ, Školská rada
  17.6. – Školní výlet – Indiánská vesnička v Obořici u Nasavrk, zámek Pardubice
  21.6. – Pedagogická rada
  24.6. – Muzikál „Lví král“ v Opočně
  26.6. – Pěvecká soutěž předškoláků v Polsku
  28.6. – Akce OÚ v parku „Rytíř Očko“, odpoledne - Rozloučení s páťáky
  30.6. – Slavnostní závěr školního roku

Poplatky
  S platností od 1. září 2010 byl vnitřní směrnicí stanoven poplatek za školní družinu pro všechny přijaté žáky ve výši 130,- Kč měsíčně a za mateřskou školu 250,- Kč měsíčně na částečné krytí provozních neinvestičních nákladů za každé zapsané dítě.

  Děkujeme firmě ESOP z Rychnova nad Kněžnou za peněžitý dar na nákup kancelářských potřeb a papírenského zboží.

Podrobnosti najdete na našich www stránkách.
Krásnou dovolenou a dětem pěkné prázdniny přeje Iva Dernerová, ředitelka ZŠ a MŠ Černíkovice.

KVĚTEN 2010  12.5.2010 jsme navštívili s žáky 1. a 2. roč. Městskou knihovnu v Rychnově nad Kněžnou. Příjemná atmosféra, ale hlavně zajímavé vyprávění paní knihovnice všechny děti zaujalo.
  Po poutavé besedě jsme se ještě vydali do Orlické galerie, kde právě probíhá výstava Zdeňka Milera nazvaná Z příběhů O krtečkovi. Zde děti viděly originální návrhy tohoto světoznámého ilustrátora, který letos oslaví již 89 let.
  Protože se nám v knihovně i na výstavě líbilo, domluvili jsme návštěvu i čtvrťákům a páťákům, kteří pojedou do RK příští středu.
  Snad touto akcí přispějeme k tomu, že se naše děti budou více věnovat četbě knížek a nebudou trávit tolik času u počítače...fotografie

Napsala Jana Šabatová

DUBEN 2010   Den Země - 22.dubna jsme si připomněli Den Země. Celý den jsme se ujišťovali v tom, že pomoci chránit životní prostředí může každý z nás. Ekologie... Co to vůbec znamená? Termín ekologie pochází z řeckého slova oikos /domov/ a logia /nauka, studium/.Označuje vědu, která se zabývá vztahy mezi živými organismy navzájem a vztahem mezi organismy a prostředím, kde žijí.
   Ve středověku bylo celkem běžné vyhazovat oknem nejen odpadky a zbytky jídla, ale také výkaly. Kdo se pak postaral o jejich odstranění? Většinou je jednoduše spláchl déšť a odnesl je do nejbližší řeky... Za nápad odstraňovat odpadky a shromažďovat je někde mimo město vděčíme ovšem už antickému Řecku a Římu. Obyvatelé středověkých měst si ale potřebnost hygienických opatření nebrali příliš k srdci. O jejich nutnosti je přesvědčila až krutá událost: roku 1347 se Evropou začal prostřednictvím krys šířit černý mor. Podlehlo mu více než 40 milionů lidí.
   V 21. století se v našem slovníku objevilo nové slovo: recyklace. Jako názorný příklad může posloužit papír. K jeho výrobě je nutné kácet stromy - živé organismy, jejichž existence představuje jednu z nejdůležitějších podmínek ekologické rovnováhy naší planety. Je tedy lepší vyrobit nový papír z papíru již použitého.
   To byla hlavní myšlenka celého dne. Ochránit živé stromy. Snažili jsme se nashromáždit co nejvíce starého papíru. Děti ho přivážely společně s rodiči z domovů. My jsme vynosily plné pytle papíru z půdy školy, kam ho paní školnice celý rok ukládá. Podařilo se nám naplnit celý kontejner.

Program Dne Země:
1.Ve školní družině jsme si přečetli článek z knihy "50 nápadů pro děti k záchraně ZEMĚ" a to kapitolu 20. nazvanou „Nech brouka žít“. Dozvěděli jsme se např.:, že na ploše o velikosti fotbalového hřiště najdeme až 2 milióny žížal, že včely musí vyletět 60tisíckrát, aby vyrobily jednu lžičku medu…
2. Děti vymýšlely, jak mohou pomoci Zemi. Učitelka jejich nápady zapisovala na tabuli. Vymysleli jsme celkem 8 bodů.
3. Úklid půdy, děti nanosily starý papír do kontejneru před školu.
4. Sběr odpadků po třech trasách v obci.
5. Opékání vuřtů za školou.
6. Procházka po lese s řešením úkolů:
   a/ Meloun je zelenina, ovoce nebo obilí?
   b/ Zvíře, které je uznáváno jako dřevorubec a stavitel je bobr, vydra nebo potkan?
   c/ Který had má žluté půlměsíce v záhlaví? Užovka, zmije, ještěrka
   d/ Savec, který je v létě bílý a má černou špičku ocasu je hranostaj, kuna nebo tchoř?
   e/ Smrk má šišky na větvi směrem nahoru, dolů nebo do strany?
   f/ Země se otáčí kolem Slunce, Měsíce nebo Marzu?
   g/ Žula je nerost, hornina nebo kov?
   h/ Střelka kompasu vždy ukazuje na S, V nebo J?
   i/ Rdousí domácí drůbež a pije vejce? Kuna, tchoř
   j/ Ryby dýchají pomocí plic, žaber nebo nosu?
   k/ Ryby kladou jikry nebo vejce?
   l/ Ryzec syrovinka je pták, houba nebo rostlina?

7/ Vyhodnocení

Novinky, které nás potěšily:

1. Nové lavice pro žáky 2. ročníku. Dětem se v nich sedí moc pěkně.
2. Patrik Hloušek z 5. třídy byl porotou oceněn za výtvarnou práci s názvem "Drak" ve výtvarné soutěži "Malá Prima sezóna".

ZŠ 1. stupeň Barnetová Aneta, ZŠ Komenského Náchod, Mořská panna
Hloušek Patrik, ZŠ Černíkovice, Drak
Ptáček Bohdan, ZŠ Krčín Město nad Metují, Svět strašidel
Sedláčková Zuzana, ZŠ Krčín Nové Město nad Metují, Svět fantazie
Šubertová Klára, ZŠ Běloves, Červená Karkulka

Zveme všechny na 30. dubna, kdy se v 10,00 hod. koná slet všech čarodějů a čarodějnic před školou v Černíkovicích.

BŘEZEN 2010


   První jarní den připadl letos na neděli 21. března. Dopoledne se ukázalo sluníčko, na které jsme se všichni celou zimu těšili, ale odpoledne se nám opět schovalo a začalo pršet. Další dny jsou slunečné a my se všichni těšíme na první trávu, první květy, procházky v přírodě a zpěv skřivánka. Slunce křísí teplem přírodu a život v ní vítězí nad spánkem a smrtí.
   Pojďme se společně ohlédnout, jak jsme strávili minulé 3 měsíce v základní škole.

   Po vánočních prázdninách zakončil 4. a 5. ročník kurz bruslení pod vedením Ing. Tiché. Bohužel ani letos jsme se nevyhnuli dvěma zraněním /zlomená ruka s naražený nos/.

   Od 11.1. do 15. 1. nás navštívila Česká školní inspekce ve složení: PaedDr. Antonín Kačírek, Bc. Miloslava Beránková a Bc. Marie Vančáková. Inspekce zjišťovala a hodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytované mateřskou a základní školou podle školních vzdělávacích programů, hodnotila soulad učebních dokumentů s právními předpisy a analyzovala informace o využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Další inspekce nás čeká až za 3 roky.
   Koncem ledna proběhl zápis do 1. třídy. Přišlo 8 předškoláků, z toho 2 požádali o odklad. Vzhledem k tomu bude jen 6 volných míst v MŠ a nebudeme moci všechny zájemce o umístění dětí do předškolního vzdělávání přijmout. Před zápisem se předškoláci účastnili hodiny českého jazyka v 1. třídě, aby se seznámili s novými spolužáky, učiteli i s novým prostředím. Zápis do MŠ proběhne 15. 4. od 15,30 do 17,00 hod. v budově MŠ.

   V únoru jsme svoji inteligenci procvičili v Hradci Králové na výstavě "Hry a klamy". Všichni jsme si vyzkoušeli různé hlavolamy, rébusy a stavebnice. Musíme se přiznat, že i pro dospělé byly některé hry opravdu složité. Abychom naplnili autobus, oslovili jsme i naše bývalé žáky. Žáci 1. a 2. roč. navštěvují divadelní představení v MŠ. Koncem února jsme viděli divadlo "Krakonošovy lyže".

V měsíci březnu vyšel článek v Orlickém týdeníku o DĚTSKÉM KARNEVALU:
   Karneval v Černíkovicích zahajovaly břišní tanečnice Sobotní odpoledne 6.března v Kulturním domě v Černíkovicích patřilo dětem. Na dětský karneval zavítalo mnoho dětských pohádkových bytostí. Zahanbit se nenechali ani dospělí, kteří nelitovali času při výrobě nápaditých kostýmů. Tak se vedle dětských masek objevili i pirát, dvě jeptišky, indiánka, pravěká žena, policista, muchomůrky, či dokonce kráva.Před průvodem masek zazněla exotická hudba a do přeplněného sálu nastoupilo 17 břišních tanečnic. Děvčata z místní ZŠ za svoje vystoupení sklidila bouřlivý potlesk. Následovaly soutěže, tancování, prostě pravý karnevalový rej vtipně komentovaný DJ Sobinem. Nechybělo ani občerstvení a bohatá tombola. Každý obdivoval sedm krásných marcipánových dortů. Pět jich upekla jedna šikovná maminka z Domašína. Letos se tančilo o hodinu déle než v minulých letech a dětem se nechtělo vůbec domů. Proto si myslíme, že se akce vydařila a těšíme se na další.
   Děkujeme všem za ceny do tomboly a pomoc při přípravě a organizaci karnevalu /zaměstnancům školy, rodičům i místním hasičům/ a panu Štěpánkovi za bezplatný pronájem sálu.

    10.3. se 3 dívky pod vedením Mgr. Jany Hovorkové zúčastnily okresního kola v recitaci v Rychnově nad Kněžnou. Velmi pěkně nás reprezentovala Míša Sedláčková a Zuzka Hovorková, Míša Burianová dokonce postoupila do krajského kola.
   18.3. si žáci 2. - 5. ročníku ověřili svoje matematické znalosti v soutěžním testu "Cvrček" a "Klokánek". Hned další den jsme společně vynášeli zimu.

VYNÁŠENÍ SMRTI A PŘINÁŠENÍ LÉTA
   Původ vynášení Smrti musíme hledat v pohanských obřadech. Smrt totiž nepředstavovala nic jiného než zimu, kterou už lidé chtěli mít za sebou, těšili se na jaro, slunce a teplo. Proto ji symbolicky odnášeli a zbavovali se jí. Postupem času se z původně magického obřadu stala spíš zábava a v 19. století už byl hlavně záležitostí mládeže a dětí. Smrt představovala figurína, které se říkalo Morana, Mořena, Mařena nebo Smrtholka. V jednotlivých krajích se vyvinuly i další varianty, například ve Slezsku vynášeli Mařocha.
   I v naší škole v Černíkovicích již tradičně vynášíme zimu. 19. března vyšel průvod dětí od školy. Děvčata nesla Moranu, chlapci Mařocha. Obě figuríny skončily zapálené v řece a voda je odnášela pryč. Loučili jsme se s nimi říkadlem: „Zima byla mezi námi, ale už je za horami, hu, hu, hu, jaro už je tu.“

   Blížící se Velikonoce nám připomněly děti z dramatického kroužku svým pásmem Velikonoce. Objasnily nám pojmy "Škaredá středa", "Zelený čtvrtek", "Velký pátek", "Bílá sobota", "Boží hod velikonoční" a "Velikonoční pondělí". Nakonec nám sborem popřáli:
Koleda, koleda z okna ven,
dej nám Pán Bůh dobrej den!
Koleda, koleda jarní trávo,
ať je tady všechno zdrávo!

Další akce, které nás čekají:
26.3. velikonoční výstava v Častolovicích, na kterou nás odvezou někteří ochotní rodiče. Děkujeme.
9.4. školní pěvecká soutěž "Černíkovický slavíček", na 22.4. připravujeme "Den Země"
30.4. velký "Rej čarodějnic" a 17.6. školní výlet do Obořic na "Indiánská zastavení" a zámek v Pardubicích.


Napsala Iva Dernerová

PROSINEC 2009


   Tento čas je časem adventním. Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latinského "adventus", což znamená "příchod". Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití věnovat zbožnému rozjímání. Zakázány byly veškeré zábavy, tanec i zpěv. I tak se o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz více méně porušovaly. Každá z adventních nedělí měla své lidové označení - železná, bronzová, stříbrná a zlatá.

   I my jsme si ve školní družině 1. adventní neděli připomněli zapálením adventní svíčky. Vánoce se blíží a tak se pilně připravujeme na vánoční besídku, která se bude konat 16.12.2009 v I. třídě ZŠ v 16,00 hod. Doufáme, že si uděláte chvilku v předvánočním shonu a přijdete se podívat.

   Pojďme se spolu ohlédnout na akce, konané v měsíci říjnu a listopadu.

Akce v říjnu:
   27. 10. jsme se setkali s rodiči našich žáků na 1. schůzce SRPDŠ. Od 17,00 hodin se sešla Školská rada, která byla seznámena s výroční zprávou za šk. rok. 2008/2009.
   Konec října nám přinesl podzimní prázdniny. Někteří žáci odjeli s rodiči na výlety, jiní chtěli potěšit naše milé seniory na "Setkání důchodců" v Třebešově. Akce se konala v pátek 30.10. v nové kulturní místnosti. Děti zvládly převlékání na balkóně, chůzi po schodech i přednes do mikrofonu, aniž by si to mohly předem vyzkoušet. Za odměnu dostaly chutný oběd.

   Velké nadšení provázelo 5 lekcí bruslení na zimním stadionu v Rychnově n. Kn. Jezdila 1. skupina menších žáčků a pod vedením paní trenérky udělala velké pokroky. Každou středu jsme využili volné hodiny před odjezdem autobusu a navštívili nějakou výstavu. Viděli jsme krásné dřevořezby českých panovníků od Jarmily Haldové v informačním centru. Další středu jsme navštívili výstavu fotografií na městském úřadu. Každý byl pyšný na černíkovického rodáka P. Kovaříčka, který tam měl vystavených několik fotografií zvířat i krajinu Orlických hor. Výstava byla věnována 40. výročí založení CHKO Orlické hory. Ten samý den jsme ještě stihli divadlo v MŠ s názvem "Půjdem spolu do Betléma". Byl sice nahlášen jiný program věnovaný různým druhům nástrojů, ale zapojení dětí do hry a vytvoření živého Betléma se nám všem moc líbilo. Poslední středu jsme nakoukli do dětského oddělení městské knihovny v RK. Od 9. 12. se krasobruslařskému umění bude věnovat 4. a 5. třída.

   20. 11. mohli kolemjdoucí spatřit před školou čilý ruch. Všichni žáci velmi pilně shrabovali listí a snažili se uklidit park před školou.

   30. 11. jsme obdrželi od Odboru školství Královéhradeckého kraje oznámení, že naše žádost o navýšení kapacity školní družiny byla kladně vyřízena a od 1. 12. 09 se zvyšuje z 25 na 30 míst. Jsme velmi rádi, protože se nám do družiny přihlásilo 29 dětí a 4 bychom museli odmítnout.

A je tu prosinec - nejkrásnější měsíc v roce.
    Od 1. do 3. 12. se v tělocvičně konala předvánoční prodejní výstava knih spojená s jarmarkem žákovských výrobků. Kdo přišel, mohl se v klidu potěšit novými knížkami a k mání byly letos i knihy zlevněné. Tato výstava má u nás tradici a budeme se snažit v ní nadále pokračovat i navzdory dnešní počítačové době, která čtení knížek moc nepřeje.

   Také v MŠ se paní učitelky činily a připravily netradiční "Mikulášskou besídku". Děti tancovaly, zpívaly a těšily se na příchod Mikuláše a jeho doprovodu. Ve čtvrtek přišel jen Mikuláš, zato v pátek se do školky nahnala celá horda čertů, pět andělů a Mikuláš. Na fotografii uvidíte, jak se všechny děti schovávaly u paní učitelky. A kdo to byl? Paní učitelka Moravcová s dětmi ze 4. a 5. třídy. Moc jim to slušelo, co se dělo předtím ve škole Vám popíše právě jmenovaná paní učitelka:

   Jednoho dne se nám zrodil v hlavě nápad – zahrát si ve škole na „mikulášskou trojici“. Děti začaly prakticky okamžitě nadšeně shánět masky pro sebe i ostatní. Do šití kostýmů se zapojily i šikovné maminky a babičky. Paní Jaroslava Vaňková dokonce ušila skoro celý kostým pro svatého Mikuláše. Abychom předvedli, jak jsme šikovní, naučili jsme se velice těžkou čertovskou píseň i s tanečkem. Čím více se datum tajného vystoupení blížil, tím více stoupala nervozita ve třídě.
   Nakonec opravdu 4. 12. 2009 naši školu navštívil Mikuláš i se svým doprovodem. Poslední vyučovací hodinu vtrhli do třídy prvňáků a druháků za obrovského rachotu, zvonění zvonů a cinkání řetězů. Každý z žáčků (možná i dospělých) se v tu chvíli opravdu zamyslel, jestli moc nezlobil a jakou básničkou nebo písničkou se má zavděčit čertům. Mikuláš zmínil několik jmen zapsaných v knize hříchů, ale všichni měli nakonec štěstí a čerti své pytle nemuseli zaplnit. Každý dostal malou sladkou odměnu, někomu se na lavici začernalo i uhlí. Nakonec usedl Mikuláš netradičně za piáno a čerti s anděly zatancovali a zazpívali čertovskou písničku.
   Mikulášský den se opravdu vydařil, nikdo neskončil v pekle a všichni se dobře bavili.
   Tímto bych chtěla poděkovat třídě čtvrťáků a páťáků za jejich ochotu a výbornou práci při naší „tajné akci“.

učitelka Kristýna Moravcová


   Chci moc a moc poděkovat všem dětem ze školy, které se aktivně zapojily do příprav všech akcí. Sháněly kostýmy, nosily knihy do tělocvičny, stoly a židle, vytvářely výrobky na jarmark a zdobily školu. Moc nás to všechny těší a děkujeme za ochotu i pomoc.

   Od září se žáci 1. ,2. a 3. ročníku učí podle nového školního vzdělávacího programu ..zde.., který si vypracovaly učitelky z naší školy i školky. Jmenuje se „Učíme se pro budoucnost“. Pokud má někdo zájem, může do něj nahlédnout v ředitelně školy nebo na webových stránkách. Výuka žáků 4. a 5. roč. probíhá podle programu „Základní škola“. Každý pátek i nadále probíhají etické chvilky.

   Děkujeme panu Skříteckému z firmy STEEL RECYCLING provozovna: Kovošrot Černíkovice za peněžní sponzorský dar na nákup sedačky do mateřské školy.

   Upozorňuji, že internetové schránky jsou neustále aktualizovány a můžete do nich nahlédnout na adrese: http://www.zsms-cernikovice.webz.cz/

   Přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a splnění všech tajných přání.

Napsala Iva Dernerová, ředitelka ZŠ a MŠ Černíkovice

ZÁŘÍ 2009

1. září - Den svatého Samuela
   Den 1. září je zasvěcen proroku Samuelovi, kterého nečtenáři Bible většinou znají pouze z písně V + W. Samuelův vztah ke školství spočíval v tom, že zaučoval k vládě Saula a Davida. Zahájení školního roku má tak svého patrona.
   Všichni v ZŠ věříme, že tento prorok a patron bude mít nad naší školou a školkou ochrannou ruku a vzdělávací proces bude příznivý pro další vývoj našich žáčků. Zejména to platí pro naše nové prvňáčky, kterým nastali chvíle každodenních povinností. Musí se naučit soustavnému pracovnímu výkonu, kontrolovanému a hodnocenému.
   Ve školním roce 2009/2010 nastoupilo do naší školy 9 nových žáčků. Jsou to: Filip Fiala, Marek Hloušek, Filip Hovorka, Adéla Hubálková, Veronika Červinková, Hana Dušková, Nikola Stejskalová, Natálie Šírová a Natálie Šťovíčková. Mnoho štěstí a úspěchů jim na slavnostním zahájení 1. září 2009 popřáli všichni pedagogové a pan starosta V. Dušek.

   Protože chceme, aby měli prvňáčci ve škole pěné prostředí, zakoupili jsme pro ně nové lavice. Finance poskytl OÚ. Mysleli jsme i na ostatní děti. Za projekt Etická výchova jsme obdrželi od KÚ HK peněžní dar v hodnotě 50 000Kč. Pořídili jsme do ŠD nový počítač s tiskárnou připojený na internet, pojízdnou tabuli a nové nástěnky. V nejbližší době nám přijdou sedáky a menší částka zbyla i na společenské hry. Do třídy jsme koupili velkou televizi, DVD přehrávač a kameru.
   Do 2. ročníku přestoupila ze ZŠ v Rychnově nad Kněžnou nová žákyně Zuzana Tlustá. Ve škole máme celkem 33 dětí. Paní ředitelka Iva Dernerová učí 19 dětí z 1.,2. a 3. ročníku. Paní učitelka Kristýna Moravcová bude vyučovat 14 dětí ze 4. a 5.ročníku a hudební výchovu ve všech třídách. Paní Jana Hovorková i nadále pracuje jako asistentka pedagoga a pomáhá Klárce Šimerdové z Domašína. Vychovatelka ŠD paní Jana Šabatová učí i Tv, Pč, Vv a Lv. Školnicí zůstává paní Marie Šitinová.
   Do školky nastoupilo 28 dětí. Od 6,30 hod do 15,30 hod se jim věnují paní učitelky Hana Pohlová a Olga Klárová. O pěkné prostředí se stará Paní Eva Mazurová.
   Ve ŠJ chutné pokrmy vytváří paní Šárka Zevelová, Martina Vavřinková a vedoucí stravování Hana Vítečková,.

Od října začínají pracovat na naší škole 4 kroužky:
   V pondělí od 13,15 do 14,15 hod. bude probíhat výtvarný kroužek. Kroužek povede paní učitelka Moravcová.
   Ve středu začíná ve 13,15 hod. hudební kroužek, který povede paní Kožúšková. Chce, aby se děti naučily zpívat ve sboru. Kroužek končí ve 14,15 hod.
   Ve čtvrtek se můžete přihlásit na angličtinu pod vedením rodilého mluvčího a jeho manželky. Cena za 1 hod. je 50 Kč. Menší žáci začínají ve 13,30 hod. a končí ve 14,15 hod., větší od 14,30 do 15,15 hod.
   V pátek bude dramatický kroužek od 12,15 hod. do 13,15 hod. pod vedením paní učitelky Hovorkové. V pátek od 13,30 hod. do 14,015 hod. bude probíhat výuka náboženství.
   Letos proběhne 10-ti hodinový kurz bruslení. Začínáme 4. listopadu.

Akce v září:
   15. září žáci 4. a 5. ročníku navštívili výstavu akvarijních ryb v RK.
   22.9. jsme se vydali pěšky i na kole po naučné stezce Bělá, která byla zřízena v roce 2006 a začíná v Solnici na náměstí. Celou akci naplánovala a připravila vychovatelka ŠD Jana Šabatová. Náš sportovní den začal ve škole v Solnici. Děkujeme paní ředitelce H. Jakubcové, že nám umožnila prohlídku školy a zajistila i průvodce. Moc se nám v jejich moderně zařízené škole líbilo. Po prohlídce jsme se vydali na cestu.

Popis trasy:
   Stezka začíná i končí na Masarykově náměstí v Solnici. Název trasy je podle řeky Bělá, která městem protéká. Stezka vede do Šárky, k vodojemu, přes Holovku do Vrchoviště, prochází Ještěticemi do lesa Boroviny a do Kvasin. Dále se vrací kolem automobilky, prochází zámeckým parkem zpět na náměstí. Stezka vede k místu, kde stály Lázně Císařská studánka - zastavil se zde císař Josef II. na své inspekční cestě. Vlastní lázně byly vybaveny primitivními dřevěnými vanami, kde se za malý poplatek dalo vykoupat. Tak tomu bylo až do r. 1894, kdy byly budovy pro sešlost strženy. Zůstala zde studánka s jezírkem a posvátnou kapličkou. Na místě kapličky byla v letech 1946 - 1951 Vodovodním svazem Císařská studánka postavena hlavní čerpací stanice.
   Po namáhavém pochodu a jízdě jsme se těšili na opékání vuřtů u 3 lipek. Moc nám všem chutnali. Výlet jsme zakončili ve ŠD shlédnutím reportáže z Toulavé kamery o naučné stezce "Bělá".
   Solnickou školu jsme navštívili ještě 30.9., kdy se někteří žáci ze 4. a 5. ročníku zúčastnili orientačního běhu. Děkujeme panu starostovi a panu Handovi za zajištění dopravy.
   Také chci poděkovat L. Charvátovi za opravu dřevěného koníka na zahradě MŠ. Dodávající firma nebyla schopna opravu provést.
   2.10. jsme se vydali do kina do RK na ukázky starších Večerníčků. Přivítali nás hosté z Prahy, kteří se na vysílání Večerníčků podílejí.
   Připravujeme kulturní vystoupení na setkání důchodců v Třebešově.

   To je krátce ze školy. Přeji všem krásný barevný a teplý podzim.

Napsala Iva Dernerová, ředitelka ZŠ a MŠ Černíkovice

ČERVEN 2009

Den dětí
   1. června bylo v naší škole vše naopak. Učitelé se stali žáky a žáci učiteli. Každý si zkusil učit část hodiny po domácí přípravě, zatímco paní učitelky seděly v lavici a pracovaly s ostatními žáky. Někteří se svého úkolu ujali opravdu zodpovědně a vyrobili si dokonce i vlastní třídní knihu. Po třech náročných hodinách čekala na děti sladká odměna a povídání, při kterém všechni mohli potvrdit, že učitelská profese je opravdu náročné povolání. /Projekt připravila a zhodnotila Mgr. Kristýna Moravcová/.

   O prospěchu svých dětí se rodiče dozvěděli na poslední schůzce rodičů 2.6. a pak nás čekala řada červnových akcí: Bambiriáda v RK, kde se představují různá sdružení a kluby se svou činností, L Sedláčková se prezentovala svou recitací z krajského kola. Potom jsme navštívili Psí útulek v Lukavici. Všem nám bylo líto opuštěných pejsků. Děti jim přivezly krmení, misky i peněžní dar. Dostalo se jim písemné poděkování od majitelky.

   MŠ a děti z dramatického kroužku byli pozváni do Lična na divadlo. Čekali nás dvě poslední akce - výlet a vystoupení před školou. Výlet do ZOO ve Dvoře Králové se nám vydařil, počasí nám přálo, vezli jsme se v pěkném moderním autobuse. MŠ i některé děti ze ZŠ se svezli vláčkem a potom nás čekal "Safaribus". Nejvíc se nám líbila mláďata.

Letní slunovrat
   21. června byl 1. letní den. V předkřesťanských dobách byl slunovrat svátkem nastávajícího léta. Lidé věřili, že slunce obracející se na své pouti oblohou ztrácí na chvilku svou moc nad magickými silami země. Ty se dostávají na povrch a mohou ovlivnit kouzelnou moc rostlin či otvírat poklady. Komu se podařilo najít kvetoucí kapradí, mohl se stát neviditelným, rozuměl řeči zvířat a stromů, mohl věštit budoucnost, nacházet ukryté poklady a vůbec měl už navždy štěstí. Nebylo to však snadné. Kdo se vydal hledat takový květ, musel zachovávat řadu tajných magických rad. Nesměl se leknout démonů a různých strašidel, zemětřesení, hromů a blesků.

   Ani my jsme se nezalekli nepříznivého červnového počasí, hromů a blesků a připravili jsme pro rodiče netradiční odpoledne pod širým nebem. Oslavili jsme konec školního roku 2008/2009 a příchod léta, ukázali jsme všem přítomným, co se děti za celý rok naučily. Návštěvníci viděli program dětí ze ZŠ i MŠ, divadelní pohádku , kterou nacvičily děti v dramatickém kroužku vedeném paní Hovorkovou. Slyšeli písničky z hudebního kroužku za doprovodu paní Kožúškové. Po vystoupení byly připraveny hry pro děti, občerstvení, burza starých knih, výstava žákovských výrobků, prodej suvenýrů a opékání párků. Myslíme si, že se nám odpoledne vydařilo a rodiče strávili příjemný čas s dětmi i s námi. Děkuji všem za pomoc při přípravě tohoto vystoupení.

   Na slavnostním ukončení šk. roku nám velkou radost udělali naši prvňáčci, všichni mají samé jedničky. Samé jedničky má i 5 žáků ze 4. roč. Byla předána cena Lucii Sedláčkové za 1. místo ve výtvarné soutěži "Požární ochrana očima dětí". Rozloučili jsme se s našimi páťáky a popřáli jsme jim hodně štěstí v jiné škole. Jsou to: L. Sedláčková, K. Váradyová a T. Klár. Do jiné školy odchází i D. Kožúšek, který se chce více věnovat šachovým tréninkům a stěhuje se E. Jirmanová.

Loučíme se básničkou:

Léto je slunce, co hřeje už zrána.
Léto je u školy zavřená brána.

Zakončení školního roku 2008/2009 v Černíkovicích
   Netradiční rozloučení se školním rokem 2008/2009 se uskutečnilo 25.6.2009 pod širým nebem před Základní školou v Černíkovicích. Připravili ho žáci a učitelé ze ZŠ a MŠ, vedoucí hudebního a dramatického kroužku. Děti chtěly rodičům i ostatním návštěvníkům ukázat, co se za celý rok ve škole naučily. Celé vystoupení se konalo na vyvýšeném prostranství před školou, diváci měli připravené sezení dole pod schody. Po dlouhých přípravách nám dělalo největší starost počasí, protože předpověď na konec června nebyla vůbec příznivá. Snad nikdy jsme se tolikrát nedívali na nebe, jestli se neblíží černé mraky, jako tentokrát.

   V 16,00 hodin program zahájily děti z MŠ tancem se stuhami. Všechny upoutaly krásnými kostýmy, které ušila paní učitelka O. Klárová. Líbili se i malí šašci, které v jejich vystoupení doprovodily i obě paní učitelky /H. Pohlová a O. Klárová/. Následoval program základní školy, který uvedla vítězka "Černíkovického slavíčka" Míša Burianová dvěma písničkami. Prvňáčci zahráli pohádku O veliké řepě. Žáci 4. a 5. roč. zdramatizovali s p. uč. Moravcovou báseň O brněnském krokodýlovi a potom se pochlubili hrou na flétny. Následovala pohádka O třech medvědech, kterou zahráli žáci 3. a 5. ročníku v anglickém jazyce. Jak už tomu tak bývá, nejoblíbenějším předmětem dětí je tělesná výchova. Žáci proto nacvičili s p. uč. Šabatovou ukázku cvičení s lavičkou, žíněnkou, trampolínou a s míči. První část programu zakončila recitací Lucie Sedláčková, žákyně 5. ročníku, která v recitační soutěži postoupila až do krajského kola.

   Po přestávce děti z dramatického kroužku pod vedením paní J.Hovorkové zahrály pohádku O princezně Solimánské a téměř 2 hodinový program zakončily svými písničkami děti z hudebního kroužku za doprovodu paní I.Kožúškové. Jednotlivá vystoupení uváděli moderátoři z 5. ročníku: L. Sedláčková, K. Váradyová a T. Klár.

   Na děti za jejich namáhavé výkony čekaly soutěže s odměnami. Připravena byla i burza starých vyřazených učebnic a prodej keramických medailí. Návštěvníci mohli obdivovat výstavu žákovských výrobků a výkresů. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení a opékání párků. Počasí nám nakonec přálo, i když se v polovině představení na chvilku rozpršelo. Nikoho ale déšť neodradil a hojný počet účastníků je důkazem toho, že mají rodiče o dění ve škole zájem a dokážou při těchto akcích aktivně pomoci. Myslíme si, že jsme všichni společně prožili příjemné odpoledne.

Všem za pomoc děkujeme!

Napsala Iva Dernerová

KVĚTEN 2009

   Většina Čechů má 1. květen spíše než s oslavami Svátku práce spojen s těmito nesmrtelnými verši českého básníka Karla Hynka Máchy:
Máj - "Byl pozdní večer, první máj, večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj..."

   1. květen je den lásky, ale také Svátek práce. V lidové tradici bývá počátek května spojen se stavěním májek. Obyčej stavění májek je velmi starý a znají ho v celé Evropě. Možná je to pozůstatek prastarých jarních slavností, kdy strom představoval strážného ducha obce.

   Tímto svátkem začal předposlední měsíc školního roku 2008/2009. S dětmi jsme se jeli podívat na koncert žáků Základní umělecké školy do Rychnova nad Kněžnou.
Velmi se nám líbil zpěv Michalky Burianové, která chodí do naší školy. Svým zpěvem upoutala i porotu na pěvecké soutěži nazvané "Černíkovický slavíček" v naší tělocvičně a získala 1. místo. I ostatním účinkujícím se dařilo a získali pamětní list za účast v této soutěži. Konec měsíce jsme zakončili v parku na "Veselém dnu", který zajistil Obecní úřad v Černíkovicích.


Napsala Iva Dernerová